Agendawijzer

18-11-2021

Oosterwold riolering

Helofytenfilter in Oosterwold

 

Het college College = college van B&W heeft plannen voor de aanleg van een hoofdriolering in Oosterwold. Dat moet, meldt zij, omdat individuele zuiveringsinstallaties niet altijd werken.

9 december 2021 - Besluit

Raadsvoorstel Krediet aanleg hoofdriolering Oosterwold (RV104) AANVAARD 45/0

2 december 2021 - Carrousel, voldoende besproken gaat naar besluitvorming

Een amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. en twee moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. kwamen aan bod. Eén van de moties werd bij aanvang ingetrokken, daarover hoefde de raad het niet meer te hebben. Het amendement en de andere motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. werden besproken. Dat amendement gaat naar besluitvorming, maar de motie gaat voor overleg eerst nog naar de fractie terug. Even afwachten wat er volgende week op de besluiten-agenda komt.

25 november 2021 - Carrousel met politieke meningen

De wethouder gaf duidelijkheid over hoe het zit. De gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om waterzuivering. Normaal vult ze deze zorgplicht in met een riolering. Voor Oosterwold kreeg de gemeente toestemming van de provincie om de waterzuivering voor maximaal 2000 woningen anders op te lossen. Dat werd: door de inwoners zelf. Maar er zijn wel voorwaarden gesteld aan de kwaliteit van het afvalwater. Omdat de meeste individuele oplossingen daaraan niet voldoen wil het waterschap gaan handhaven en mogen nieuwe bewoners hun waterzuivering niet meer zelf regelen. Daarom moet er een riolering komen voor de nieuwe bewoners. De al aanwezige bewoners krijgen nog twee jaar de tijd hebben om de kwaliteit op peil te brengen. Daarmee gaat de gemeente helpen. Ook gaat de gemeente kijken óf en hoe zij inwoners kan helpen die wel op het riool willen, maar daarvoor afspraken met hun buren moeten maken. Een aantal raadsleden wil dat daarover en over de kosten voor deze bewoners gesproken wordt nog voordat de gemeente een aansluitbijdrage bepaalt.

18 november 2021 - Carrousel met insprekers

Ook in coronatijd kunt u gewoon invloed uitoefenen. Dat deden drie inwoners uit Oosterwold bij de vergadering over de riolering in hun wijk. Zij deelden ieder in vijf minuten hun mening en ervaringen met de raad. De gemeente wil riolering aanleggen en vroeg de raad om een krediet. Via aansluitkosten zouden de inwoners samen het krediet weer terugbetalen. Maar veel inwoners zorgen al zelf voor hun waterzuivering; zoals de gemeente hen dat met de ontwikkelregels voorgeschreven had. De meeste raadsleden zijn niet tegen de aanleg van riolering voor inwoners die een aansluiting willen; wel vinden zij dat de gemeente rekening moet houden met de inwoners die zelf al voor hun waterzuivering zorgen. En als dat gebeurt, zullen er waarschijnlijk minder inkomsten zijn om het krediet terug te betalen. Volgende week praten de raadsleden verder en reageert de wethouder.

Waar gaat het over?

In Oosterwold zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het verwerken en zuiveren van hun afvalwater. Veel van de huidige bewoners hebben een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater), maar veel daarvan blijken niet goed genoeg te werken. Daardoor ontstaan er risico’s voor het milieu en de volksgezondheid. Om die reden wil de gemeente een hoofdriolering aanleggen langs de polderwegen in Oosterwold. Bewoners in fase 1A krijgen de mogelijkheid om hierop (alsnog) aan te sluiten. Initiatiefnemers in fase 1B worden verplicht om aan te sluiten op de gemeentelijke riolering.

Waarom praat de raad hierover?

Het college is van plan een hoofdriolering aan te leggen, maar de raad is bevoegd om een krediet wel of niet beschikbaar te stellen. Maar....als de raad geen krediet wil toestaan, kan de riolering er ook niet komen. De raad beslist in wezen dus ook over de komst van het riool.

Waar vind ik de documenten?

De voorstellen en de teksten van de insprekers vindt u bij de agendering op 18 november.

Bij de agendering op 2 december vindt u de amendementen/moties en de gesprekswijzer met links naar de evaluatie en de technische toelichting.

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Zonneladder
Zonneladder
2022-02-04