Agendawijzer

19-04-2023

Vergunningshouders huisvesten

Foto van hand met huissleutel en deur

De gemeente is verplicht om vergunninghouders woonruimte te bieden. Ze had al eerder een plan naar de provincie moeten sturen, maar deed dat niet. Nu moet het plan er vóór 2 juni komen.

1 juni 2023 - Het college moet van de provincie de dag na deze vergadering een plan van aanpak inleveren om de achterstand in het huisvesten van vergunninghouders nog dit jaar in te lopen. De wethouder zei dat het plan van aanpak nog maar net klaar is, waardoor de raadsleden daar ook morgen pas inzage in kunnen krijgen. Maar ze lichtte wel de hoofdlijnen van het plan toe.
Het plan bevat een breed palet aan maatregelen die zijn afgestemd met de partners in de stad. Het college heeft er vertrouwen in dat met dit plan de opgelopen achterstand voor de jaarwisseling zal zijn ingelopen.

Daarna werden enkele moties besproken. Er werd er een ingetrokken, over vijf werd later op de avond meteen een besluit genomen.

  • Motie: Geen onderscheid maken in urgentie (23108.001) AANVAARD 31/11
  • Motie: Geen verkoop of liberalisatie van sociale huurwoningen (23108.002) AANVAARD 28/14
  • Motie: Flexwoningen en concept Flexcity (23108.004) VERWORPEN 6/36
  • Motie: Alles op alles zetten om de taakstelling huisvesting vergunninghouders in 2023 vóór 31 december te kunnen halen (23108.005) VERWORPEN 11/31
  • Motie: Het Annapark buiten beschouwing laten in Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders (23108.006) VERWORPEN 14/28

Het onderwerp komt op 11 mei op de agenda.


Waar gaat het over?

Vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Gemeenten hebben van het Rijk te horen gekregen dat ze hen woonruimte moeten bieden. Almere loopt daarmee achter. De provincie Flevoland moet controleren of de gemeenten wel doen wat ze behoren te doen en die droeg de gemeente op uiterlijk 15 maart met een plan van aanpak te komen hoe de achterstand zo snel mogelijk kan worden opgelost. En hoe toekomstige achterstanden worden voorkomen. Dat plan is er nog niet. Eind maart sprak de gemeente met de provincie en kreeg de gemeente te horen dat het plan alsnog uiterlijk op 2 juni 2023 moet worden ingediend.

Het college College = college van B&W wil nu (snel) met de raad bespreken hoe dat plan eruit moet zien. Het is best een ingewikkeld probleem, want het staat niet op zichzelf. Er is immers ook woningnood, noodopvang van asielzoekers en andere crisisopvang. Ook wil het college van de raad horen hoe hij op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen.

Waarom praat de raad hierover?

Het college wil de raad informeren en betrekken bij het maken van het plan. Want uiteindelijk moet ook de raad beslissen wat er gebeuren moet.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=vergunninghouders&sort=date_desc


 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Inclusiviteit, diversiteit en integratie
Tags: asielzoekers
Raadsnummer : 23108