Agendawijzer (wat)

Overzicht

Op deze pagina 'Agendawijzer' vind je de onderwerpen die op de agenda van de raad komen, staan of hebben gestaan. Hieronder staan de meest actuele onderwerpen. Heel gemakkelijk vind je het onderwerp wat je zoekt door het in het artikel-zoekveld in te toetsen ( Zoek door artikelen ).

Nog niet geagendeerd
Onderhanden

Actualiteit 1 juni 2023

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Vandalisme op sportvelden

Kustzone Almere Haven - ontwerp bestemmingsplan

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Een goed gesprek met raad, wethouder en stad. Het...Verder lezen

Jeugdzorg 3 - de toekomst

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
"Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?"...Verder lezen

Maatschappelijk verantwoorden: JGZ Almere

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Een goede informatieve bespreking. De raad heeft nu meer kennis om politieke keuzes te maken.

Montessori Campus Almere

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

MRA inbreng voor agenda 2024-2028

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Plenair besluit: de motie werd aanvaard.

Vergunningshouders huisvesten

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Het plan is af en het college denkt dat Almere daarmee aan haar verplichtingen gaat voldoen.

Buitenzwembad

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
De raad is verdeeld. Bij een volgende plenaire vergadering moet de stemming uitsluitsel geven.

PMD+ nascheiding kost meer geld

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Er komen nog moties en/of amendementen, dus komt er ook een volgende vergadering.

Flexwoningen

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
De meningen blijven verdeeld en er komen moties en/of amendementen.

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Plenaire besluiten: 1 aanvaard, 5 verworpen.

Strategische agenda Flevoland

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
De meningen zijn best verdeeld, de stemming moet uitkomst brengen.

Plenaire vergadering 1 juni 2023

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Er waren 42 raadsleden aanwezig.

Tomingroep - begroting 2024

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Bloemenmanden

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
De hangende bloemenmanden in het stadscentrum...Verder lezen

De Paal - gebiedsvisie

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Plannen voor een opwaardering van De Paal in Almere Haven.  

Veiligheidsregio Flevoland - financiën

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Veiligheidsregio Flevoland - waarborgfonds

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Door een fonds op te richten, kunnen veiligheidsregio risico's gezamenlijk beter afdekken.  

McDon't in Oosterwold

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Een aantal raadsleden vindt het niet passen om een McDonalds in Oosterwold te vestigen.

Baby Loss Awareness

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Energie-community

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
Een energie-community voor een gemeenschappelijke...Verder lezen

Rapportageplicht giften bijstandsgerechtigden

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
Wie giften krijgt én een bijstandsuitkering hoeft dat niet altijd meer te rapporteren.

Ademruimte bijstandsgerechtigden

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
Mogen bijstandsgerechtigden binnenkort...Verder lezen

Giftendrempel informatie

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
De gemeente moet inwoners beter informeren over de Participatiewet, giften en de giftendrempel.

Raadsrapportage jeugdzorg

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
De raad wil goede informatie krijgen om de best...Verder lezen

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
Door onder meer wetswijzigingen was het nodig om...Verder lezen

MRA - voortgangsnota 2022

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
Wat doet de MRA voor Almere? Wil de gemeenteraad daar iets aan veranderen?

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
Sommigen verdienen teveel voor een huurwoning en...Verder lezen

Centrum Almere 2040

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
Een stadscentrum als warm kloppend hart van Almere. Hoe behouden we dat en hoe versterken we het?

Rapport gronduitgifte (akro-rapport)

Bijgewerkte datum: 31-05-2023
Het college wil met de raad praten over haar (vervolg)plannen over gebiedsontwikkeling.

De lokale niet-stemmer

Bijgewerkte datum: 26-05-2023
25 mei - Waarom stemmen mensen niet (meer)?

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkte datum: 26-05-2023
25 mei - Veel draagvlak de voor de nieuwe agenda

Sociale ontwikkeling Almere Poort

Bijgewerkte datum: 26-05-2023
Wel een goed idee, maar er zijn teveel bezwaren....Verder lezen

Plenaire vergadering 25 mei 2023

Bijgewerkte datum: 25-05-2023
Er waren 40 raadsleden aanwezig.

Boomgaardweg -ontwikkelingsplan

Bijgewerkte datum: 17-05-2023
Een plan voor het bouwen van woonruimte voor starters en jongeren.

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkte datum: 17-05-2023
Een voorstel van de raad om bindende afspraken...Verder lezen

Onbegrijpelijke brief - retour

Bijgewerkte datum: 17-05-2023
Op de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. Het presidium zoekt een datum.

Stedenwijk en daklozen

Bijgewerkte datum: 17-05-2023
Bewoners van Stedenwijk meldden dat ze (steeds...Verder lezen

Raad bij actieplan discriminatie

Bijgewerkte datum: 17-05-2023
Op de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. Het presidium zoekt een datum.

Hitteplan voor mens en dier

Bijgewerkte datum: 17-05-2023
Het onderwerp is nog niet op de agenda gezet.

Actualiteit 11 mei 2023

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
11 mei 2023 - Water- en schimmeloverlast, het probleem is al bekend en er wordt aan gewerkt.

Periodieke rapportages aan de raad

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
11 mei 2023 - het was zoeken naar de goede aanpak.

Jeugdhulp met verblijf

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
11 mei 2023 - De raad spreekt en besluit over de moties.

Omgevingsdienst (OFGV), begrotingen 2023 en 2024

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Plenair besluit: aanvaard.

Grijperhub, grip op zwerfvuil

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Plenair besluit: aanvaard.

Cameratoezicht Almere Haven

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Plenair besluit: de stemmen staken.

Insecten in voeding

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Plenair besluit: verworpen.

BKR-registratie verkorten na schuldentraject

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Plenair besluit: aanvaard.

Plenaire vergadering 11 mei 2023

Bijgewerkte datum: 11-05-2023
Er waren 44 raadsleden aanwezig.

OCO Almere

Bijgewerkte datum: 11-05-2023
Medewerkers van OCO Almere praten met bezoekers van de Politieke Markt.

Werkvoorraad voortaan op 31 december

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
U vindt de werkvoorraad voortaan op 31 december....Verder lezen

Omgevingsdienst, regiotafel

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
Een razend informatieve en interessante...Verder lezen

Vestigingsklimaat huisartsen verbeteren

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
Een goed gesprek met misschien een vervolg. Dat is aan de raad.

Jeugdzorg 2 - het heden (inspiratiesessie)

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
Een fantastische ontmoeting tussen jongeren, die ervaringsdeskundig zijn, en de raad.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
Bij nader inzien vinden enkele raadsleden het...Verder lezen

Actualiteit 20 april

Bijgewerkte datum: 20-04-2023
Actualiteit 20 april 2023

Kwartaalrapportage 2023, eerste kwartaal

Bijgewerkte datum: 19-04-2023
Vier keer per jaar geeft het college inzicht in...Verder lezen

Markerkant, voorkeursrecht gemeente

Bijgewerkte datum: 19-04-2023
De wegingstafel besluit dat hierover gesproken moet worden.

Buitenlandse rampen, Almeers kader

Bijgewerkte datum: 19-04-2023
Soms kan de gemeente hulp bieden bij buitenlandse...Verder lezen

Oosterwold, afvalwater plan van aanpak 2023

Bijgewerkte datum: 19-04-2023
De riolering in Oosterwold is een punt van zorg...Verder lezen

Vrijwillige ouderbijdrage scholen

Bijgewerkte datum: 15-04-2023
Dit onderwerp lag op de wegingstafel: de raad wil erover praten.

Rekenkamer: terugblik rapport 2021

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
De raad vindt het onderwerp voor nu voldoende besproken, maar houdt de vinger aan de pols.

Kadernota reserves en buffers

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Raadsvoorstel aanvaard, amendement verworpen.

Almere Pampus

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Een goed begin om als raad en gemeente samen te...Verder lezen

Convenant Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Het voorstel voor de wijzigingen in het convenant zijn aanvaard.

De Steiger tankstation

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard, de motie werd verworpen.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Het college kan door op de ingeslagen weg. Maar met een paar aanpassingen (amendementen).

Kunstmuseum

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Alle aanpassingsvoorstellen werden verworpen, het voorstel zelf werd aanvaard.

Participatiewet

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Omdat het over een noodzakelijk wijziging van de...Verder lezen

Plenaire vergadering 13 april 2023

Bijgewerkte datum: 13-04-2023
Een nieuwe fractieassistent en een hele rij besluiten om te nemen.

Actualiteit 13 april 2023

Bijgewerkte datum: 13-04-2023
Supermarkt in Stedenwijk, gebouw de Trekvogel en Extinction Rebellion onder de loep?

Oosterwold-Nobelhorst bosstrook

Bijgewerkte datum: 13-04-2023
Kan een bosstrook in Oosterwol/Nobelhorst...Verder lezen

Plenaire vergadering 23 maart 2023

Bijgewerkte datum: 12-04-2023
Er is een plan van aanpak vooronderzoek Floriade.

Oosterwold, afvalwater zorgplicht

Bijgewerkte datum: 12-04-2023
Een overzicht van de gemeentelijke zorgplicht in Oosterwold.

Actualiteit 30 maart 2023

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Afvalprobleem in Poort en huisvesting vergunningshouders.

Wegingstafel 13 april 2023

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
De onderwerpen voor de wegingstafel van 13 april 2023.

Wegingstafel 30 maart 2023

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Alles komt op de agenda.

MRA, update en dialoog

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
De raad is weer helemaal bij.

Ontwikkelplan Oostkavels

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Het college beloofde het vierde scenario ook in het voorstel mee te nemen.

Bommenregeling 2022

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Zonder bespreking kon de raad akkoord gaan met het voorstel van het college.

Domus

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Het onderwerp is breed besproken met en ín de raad. Nu moeten er besluiten komen.

Aanhoudende steun en solidariteit Oekraïne

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Over de motie is gestemd: verworpen.

Lerarentekort in Almere

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Over drie moties is besloten: aanvaard.

Actualiteit 23 maart

Bijgewerkte datum: 24-03-2023
Bewakingscamera's, bomenkap en de huisvesting van statushouders.

Actieplan Veiligheid 2019-2022

Bijgewerkte datum: 24-03-2023
Drie ingetrokken moties.

Experiment doorontwikkeling PM - vergadermodel

Bijgewerkte datum: 23-03-2023
De raad werkt op een andere manier: meer focus op wat belangrijk is.

De nieuwe burgemeester

Bijgewerkte datum: 11-03-2023
Een mooi onthaal, een prachtige vergadering en een warme ontmoeting.

Actualiteit 9 maart

Bijgewerkte datum: 10-03-2023
Een onderwerp in het actualiteitenhalfuur van 9 maart 2023.

Lokaal transformatiefonds wmo

Bijgewerkte datum: 10-03-2023
Geld uitgeven aan de doelgroep of toch sparen?

MRA termijnagenda

Bijgewerkte datum: 10-03-2023
Metropool Regio Almere?

Plenaire vergadering 23 februari

Bijgewerkte datum: 04-03-2023
9 maart, uit het debat kwamen twee moties voort om te bespreken.

Actualiteit 23 februari

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 23 februari 2023.

Jeugdzorg1 - leren van heden en verleden

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Hoe doorbreek je het patroon van problemen in de jeugdzorg?

Campus

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Nee, het gaat niet terug naar de tekentafel.

Aardbeving Turkije en Syrië

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De motie is verworpen.

Zelfbewoningsplicht handhaven

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De raad stemt unaniem in met de motie.

Gedragscode Integriteit

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Kasteel Almere

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De raad stemt in met een motie.

Onderzoeksrecht van de raad

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Een motie is aangenomen. De ander verworpen.

Plenaire vergadering 16 februari 2023

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Afscheid van het ene en benoeming van een ander raadslid. Plus besluiten.

Actualiteit 16 februari

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Vragen over een tijdelijk noodfonds energie.

Hogere salarissen voor de zorg

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Regionale veiligheidsstrategie, zienswijze

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Zonnepark Groene Kadeweg

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Kwartaalrapportage 2022, vierde kwartaal

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Inkoop jeugdhulp regionaal

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Beide moties zijn aanvaard.

Integrale Aanpak Transformaties

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Dienstverlening gemeente

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
De Ombudsman deelt zijn bevindingen over Almere.

Aanvalsplan Armoede

Bijgewerkte datum: 16-02-2023
Binnenkort een update over de plannen.

Actualiteit 9 februari

Bijgewerkte datum: 10-02-2023
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur: kunst en noodhulp.

Financiële problemen Zorggroep Almere

Bijgewerkte datum: 10-02-2023
De zorgaanbieders én het college zitten er bovenop, maar er zijn geen simpele oplossingen.

Actualiteit 2 februari

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
Vragen over de staking in het streekvervoer en de komst van een buitenzwembad.

Omgevingsvisie Almere 2050

Bijgewerkte datum: 02-02-2023
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Energiekosten studenten

Bijgewerkte datum: 02-02-2023
De motie is verworpen.

Ja-ja sticker

Bijgewerkte datum: 02-02-2023
De motie werd aanvaard.

Actualiteit 26 januari

Bijgewerkte datum: 27-01-2023
Vragen over de cadeaukaart energie en de staking bij stadsreiniging.

Actualiteit 19 januari

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Eén onderwerp in het actualiteitenhalfuur van 19 januari 2023.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
De raad benoemde de vijf leden van de voorbereidingscommissie.

Beschikkingen jeugdhulp

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Goede vragen, goede antwoorden: De indiener is tevreden met de bespreking.

Gesprek met oud-voorzitter raadsenquête

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Verantwoording afleggen aan de stad is belangrijk. Maar let op: dat kost wel veel tijd en geld.

Gesprek met Weerwater CV

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Het gesprek kreeg een staartje. Volgens een raadslid heeft het college niet naar de raad geluisterd.

Raadspen 2022

Bijgewerkte datum: 19-01-2023
Het best geschreven raadsvoorstel wordt beloond met de Raadspen.

Actualiteit 12 januari

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 12 januari 2023.

Warmtetarieven verhoging

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Eigenlijk is aan de stijging van energiekosten weinig te doen.

Jannie Degenhardt overleden

Bijgewerkte datum: 11-01-2023
Voormalig gemeenteraadslid Jannie Degenhardt...Verder lezen

Hinder op de Hanzelijn

Bijgewerkte datum: 23-12-2022
12 januari, kan het wat minder met de hinder?

Rekenkamer: toewijzing sociale huurwoningen

Bijgewerkte datum: 20-12-2022
De Rekenkamer van Almere gaat een onderzoek doen naar de toewijzing van sociale huurwoningen.

Statistieken 2022

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Hoeveel vergaderingen, voorstellen, moties en ander werk deed de raad in 2022?

Verklaring vicevoorzitter van de raad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Door de vicevoorzitter van de raad is een verklaring afgegeven.

Actualiteit 15 december

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur: buiten slapen, jeugdhulp en gevangenis.

Voorzitters bedankt!

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
25 voorzitters in het zonnetje gezet.

Bruggen Spoorbaanpad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
De raad moppert, maar kan niet anders dan het voorstel aanvaarden.

Kinderraad en Kindercollege

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Leuk idee, maar de moties werden toch ingetrokken.

MRA invloed van de raad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
De motie is aanvaard.

Vuurwerk Almere

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Beide moties verworpen tijdens een bijzondere stemming.

Vrijmark appartementen

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Geen besluit over de inbreiding, er moet eerst meer participatie komen.

Winter-reces

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Het winterreces is begonnen.

WMO technische sessie

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
De raad bestudeerde hoe het toezicht op de uitvoering van de WMO in Almere en Flevoland is opgezet.

Actualiteiten 8 december

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur:...Verder lezen

Grondprijsbeleid 2023

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
De raad keurde het voorgenomen grondprijsbeleid 2023 goed

Floriade onderzoek

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Heel de raad wil dat er een vooronderzoek komt.

Jacques Tatilaan wooncluster

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Het raadsvoorstel is aangenomen. Het bestemmingsplan kan ter inzage worden gelegd.

Woonvisie voortgang

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van de Woonvisie?

Raadsbudget naar voedselnood

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De raad besluit het overgebleven raadsbudget...Verder lezen

Omgevingsdienst, wijziging GR

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Wil de raad hierover praten of kan er meteen besloten worden?

Goede Raad in gesprek

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsleden gingen het stadscentrum in om zich dieper te laten informeren.

Winkeldiefstal stadscentrum

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De raad schrok van het relaas van de inspreker.

Mva-gronden

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Beide raadsvoorstellen zijn aanvaard.

Tarievennota 2023

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De voorgestelde tarievennota is aanvaard.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Floriade, Woo

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De raad stemt in met het voorstel om gegevens openbaar te maken.

MRA meerjarenbegroting 2023

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De meerjarenbegroting van de MRA is akkoord.

Zwarte Piet

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
De motie vreemd is verworpen.

Hortus (bouw Floriadewijk)

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Alle moties werden verworpen.

Oosterwold, afvalwater fase 1a

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Het onderwerp is afdoende besproken en over de moties is gestemd.

Actualiteiten 1 december

Bijgewerkte datum: 02-12-2022
Wat betekent het als de stadsverwarming 94% duurder wordt?

Afval, van Almere naar Alkmaar

Bijgewerkte datum: 02-12-2022
Waarom wordt afval niet meer in Almere na-gescheiden. En er zijn nog meer vragen.

Welstandscommissie

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
De nieuwe voorzitter is benoemd!

Geschil Hortus (Floriadewijk)

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
De motie van afkeuring haalt het niet.

Nobelhorst (Het Groene Veld)

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
De wethouder doet een toezegging en de motie wordt ingetrokken.

Programmabegroting 2023

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
Over twee moties van de programmabegroting moest op 24 november nog gestemd worden.

NTA onderzoek, interpellatie

Bijgewerkte datum: 24-11-2022
De raad neemt een motie van afkeuring aan jegens raadslid Buyatui (DENK).

Boardletter 2022

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Veel kennisuitwisseling en de raad is tevreden met de toelichtingen.

Serious game Omgevingswet

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Spelen is leren. Raadsleden en ambtenaren spelen samen een spel om de Omgevingswet te doorgronden.

Actualiteit 17 november 2022

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Raadsleden stelden vragen over de zorgen van de...Verder lezen

Knotwilgen Filmwijk (Fongerspad)

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Door een toezegging van de wethouder, gaat de motie (voorlopig) niet door.

Pluryn financiën

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
De raad liet zich voldoende informeren en krijgt...Verder lezen

Jeugdzorg, bespreking rapportage 2022

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Een heel kritische raad, niet zozeer op de...Verder lezen

Stikstof bouwvrijstelling

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
De portefeuillehouder kon alle vragen beantwoorden en de raad is er tevreden mee.

Gronduitgifte aan bedrijven

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
De wethouder stelde de raad (redelijk) gerust.

Wmo inkoop begeleiding en dagbesteding

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Als altijd bij een zorg-onderwerp zat de raad er met hart en ziel bovenop.

Veiligheidsplan 2023-2026

Bijgewerkte datum: 18-11-2022
Raad en portefeuillehouder waren het grotendeels wel eens over de voorgestelde plan.

Actualiteit: fietsenstalling

Bijgewerkte datum: 11-11-2022
Blijft een door mensen bewaakte fietsenstalling in Almere Stad bestaan?

Schietincidenten, verzoek tot debat

Bijgewerkte datum: 11-11-2022
De raad werd geïnformeerd over de aanpak van veiligheid.

Projectencarrousel, een kijkje in de toekomst

Bijgewerkte datum: 04-11-2022
Een beetje inzicht in de vele stedebouwkundige ontwikkelingen in onze stad.

Warmtenet Almere Poort

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober, het verschil in kosten is een gevolg van afspraken uit het verleden.

Vice-voorzitter van de raad

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober, de kandidaten presenteerden zich en daarna koos de raad......

Inclusieparagraaf

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - Een goed idee, maar misschien kan het nog beter?

Beschermd wonen

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - Intense en compassievolle bespreking...Verder lezen

Domus (burgeractiviteit)

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - De raad verwerpt een motie en aanvaard er een.

Draagvlakmeting inbreidingsplannen

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober, lost dit het eigenlijke probleem wel op?

Wel of geen kunstmuseum in Almere?

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - De raad aanvaard de motie.

Archivering van raadstukken

Bijgewerkte datum: 28-10-2022
27 oktober - De raad verwerpt de motie.

Baby Loss Awareness Week

Bijgewerkte datum: 14-10-2022
13 oktober - Een mooie bespreking. Dit onderwerp komt nog wel een keer terug.

Wie doet wat

Bijgewerkte datum: 08-10-2022
Welk raadslid/fractieassistent kunt u spreken over welk onderwerp? Een nieuwe service op onze site!

Huisartsenzorg (gesprekstafel)

Bijgewerkte datum: 07-10-2022
Hoe is het gesteld met de huisartsenzorg in Almere. Wat kan de raad eventueel doen?

Actualiteiten 6 oktober 2022

Bijgewerkte datum: 06-10-2022
Twee onderwerpen voor het actualiteitenhalfuur;...Verder lezen

Kennismaking nieuwe accountant

Bijgewerkte datum: 01-10-2022
Vanavond vindt een kennismaking plaats tussen PWC en de raad van Almere.

Tentoonstelling inclusiviteit (Floriade en Almere)

Bijgewerkte datum: 01-10-2022
Tijdens de PM is een tentoonstelling over Floriade inclusief en de inclusieve stad Almere.

Gezond en duurzaam voedsel

Bijgewerkte datum: 01-10-2022
De raad praat over het belang van gezond voedsel voor de inwoners van Almere.

Actualiteiten 29 september

Bijgewerkte datum: 29-09-2022
Over de mobiliteitspas voor wmo-collectief vervoer van Taxibedrijf Salders.

Havenhoofd en havenkom

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Er is een bestemmingsplan om ongewenste bouw in de havenkom te voorkomen.

Actualiteit: 22 september

Bijgewerkte datum: 23-09-2022
Ook wie op stadswarmte zit, krijgt met tariefstijging te maken.

Floriade (ontmanteling terrein)

Bijgewerkte datum: 22-09-2022
(G)een raadsbreed debat over het behoud van duurzame kwaliteit ná het einde van de Floriade.

Coalitieakkoord 2022

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
De raad praat verder door over het coalitieakkoord. Misschien is er meer uit te halen?

Actualiteiten 8 september 2022

Bijgewerkte datum: 09-09-2022
Er waren drie onderwerpen voor het actualiteitenhalfuur ingediend.

Stemprocedure wethouders 2022-2026

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Tijdens de zomervakantie kwam de geldigheid van...Verder lezen

Nieuwe looks website Raad van Almere

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
De (eigen) website van de Raad van Almere heeft een nieuw uiterlijk.

Energiearmoede

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Door de gestegen energiekosten komen gezinnen in de problemen.

Actualiteiten 1 september

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Twee onderwerpen: over een poolcentrum (biljart) en over de Qatar- en Chinadag op de Floriade.

Bemensing commissies (diversiteit)

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Moeten er afspraken komen over diversiteit in de commissies en raadswerkgroepen van de raad?

Menstruatiearmoede

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Eén op de tien vrouwen kan niet (altijd)...Verder lezen

Diversiteitscharter

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Een motie vreemd over het onder de aandacht brengen van de intentieverklaring inclusiviteit.

Floriadewethouder

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Wie is in het nieuwe college het Floriade-aanspreekpunt voor de raad?

Speeltoestelen van Floriade naar stad

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Kunnen de speeltoestellen van de Floriade straks de wijken van Almere in?

Extra aandacht voor jeugdcriminaliteit

Bijgewerkte datum: 02-09-2022
Een raadslid oppert dat de aanpak van jeugdcriminaliteit topprioriteit moet zijn.

Vierde tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 07-07-2022
Op 5 juli april informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

Fietsenstalling

Bijgewerkte datum: 02-07-2022
Het college wil stoppen met door mensen mensen bewaakte, gratis fietsenstallingen in Almere.

Programmarekening 2021

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
In de programmarekening legt het college verantwoording af over het voorgaande jaar.

Actualiteit - Straatnaambord

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
Een raadslid wil praten over een zonder...Verder lezen

Actualiteit - voedselbank

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
De voedselbank kan de drukte nauwelijks aan. Wat doet de gemeente?

Kascommissie

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
De kascommissie controleert de jaarlijkse fractievergoedingen.

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
De raad moet een nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning vaststellen.

Landbouwbestemming kavel Gz5

Bijgewerkte datum: 24-06-2022
Het gaat over een stuk grond tussen de A6 en...Verder lezen

23 juni - aangepaste agenda Politieke Markt

Bijgewerkte datum: 23-06-2022
De agenda van de Politieke Markt van 23 juni...Verder lezen

Burgemeester vertrouwenscommissie

Bijgewerkte datum: 23-06-2022
Almere is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarvoor is een vertrouwenscommissie nodig.

Debat financiën Floriade

Bijgewerkte datum: 23-06-2022
Er was een ingelast debat over de financiën van de Floriade.

Pride Photo expositie

Bijgewerkte datum: 17-06-2022
Een expositie naast het station is aangepast en...Verder lezen

Stadswerfpark - De Binnenhaven

Bijgewerkte datum: 16-06-2022
Er is een plan om achter de nieuwe sporthal van Almere Haven ongeveer 100 woningen te laten bouwen.

MRA begroting (Metropool Regio Amsterdam)

Bijgewerkte datum: 16-06-2022
Almere werkt samen met 31 andere partijen in de regio. Daar is een begroting voor gemaakt.

Tomingroep begroting

Bijgewerkte datum: 16-06-2022
Bij de Tomingroep kunnen mensen met een afstand...Verder lezen

Hologram Grondwet

Bijgewerkte datum: 16-06-2022
Een uiting van de Grondwet, prominent in de...Verder lezen

Plenaire vergadering en debat over formatie

Bijgewerkte datum: 10-06-2022
Aan het begin van de vergadering waren ordevoorstellen en daarna was er een debat.

Actualiteit: laadpalen in parkeergarages

Bijgewerkte datum: 10-06-2022
Actualiteitenhalfuur: hoe om te gaan met...Verder lezen

Legesverordening

Bijgewerkte datum: 10-06-2022
Vanwege de invoering van de Omgevingswet moeten raad en college nieuwe afspraken maken.

Supermarkt Stedenwijk

Bijgewerkte datum: 09-06-2022
Een supermarkt aan het 's Hertogenboschplein wil...Verder lezen

Olympuspark

Bijgewerkte datum: 09-06-2022
In Almere Poort ligt langs de A6 nog een maagdelijk stuk grond. Wat komt daar?

Adviesrecht omgevingsplan

Bijgewerkte datum: 09-06-2022
Over enige tijd wordt de Omgevingswet ingevoerd....Verder lezen

Ruimtelijke ordening voor raadsleden. Ook interessant voor inwoners.

Bijgewerkte datum: 03-06-2022
De gemeenteraad moet belangrijke beslissingen...Verder lezen

Actualiteitenhalfuur: overlast in Glinkastraat

Bijgewerkte datum: 03-06-2022
Het is een raadslid ter ore gekomen dat in de...Verder lezen

Derde tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 03-06-2022
Op 3 juni mei informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

Afval, vinger aan de pols bij inzameling

Bijgewerkte datum: 02-06-2022
In de toekomst kunnen plastic, metaal en...Verder lezen

Meergronden

Bijgewerkte datum: 02-06-2022
Wat komt er op het stuk grond waar nu de Meergronden staat? Een nieuwe school, woningen, parkeren?

MPGA: de grondexploitatie van de gemeente

Bijgewerkte datum: 02-06-2022
Wat is de waarde van de stukken grond die de gemeente nog kan verkopen (exploiteren)?

Inkoop jeugdhulp 2

Bijgewerkte datum: 20-05-2022
Met de inkoopstrategie kan de gemeente de...Verder lezen

Debat 'bevredigend aantal'

Bijgewerkte datum: 20-05-2022
Een van de raadsleden deed het verzoek om een...Verder lezen

GGD meerjarenbegroting

Bijgewerkte datum: 20-05-2022
In Flevoland zijn zes gemeenten samen verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

Programmarekening en Perspectiefnota

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
De voorstellen, moties en amendementen zijn besproken en er kunnen besluiten genomen worden.  

Actualiteit: Evenaar

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Omdat kort geleden weer ongelukken op de Evenaar...Verder lezen

Veiligheidsregio Flevoland

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Met andere gemeenten werkt Almere samen in de...Verder lezen

Overgooi fase 2

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
In Overgooi kan een begin worden gemaakt met een...Verder lezen

Bodembeheer

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
De Flevolandse (en Almeerse) bodem is behoorlijk schoon. Het is zaak om dat zo te houden.

Flitsbezorgers

Bijgewerkte datum: 13-05-2022
Binnen tien minuten je online bestelde...Verder lezen

Tweede tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 10-05-2022
Op 10 mei informeerde informateur Henk Jan Meijer...Verder lezen

Sprinter station Muziekwijk

Bijgewerkte datum: 22-04-2022
Voor veel treinreizigers is het slecht nieuws:...Verder lezen

Wooncoöperaties gesprekstafel

Bijgewerkte datum: 22-04-2022
Een wooncoöperatie is een soort vereniging...Verder lezen

Omgevingsdienst, begroting 2023

Bijgewerkte datum: 22-04-2022
De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke...Verder lezen

Energietoeslag

Bijgewerkte datum: 22-04-2022
Laat Almeerders niet in de kou staan.

Wisselweg en centrumontwikkelingen

Bijgewerkte datum: 21-04-2022
Het stadscentrum moet in 2025 een jonge en...Verder lezen

Eerste tussenrapportage informateur

Bijgewerkte datum: 20-04-2022
Op 20 april informeerde informateur Henk Jan...Verder lezen

De lerende raad

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
31 mei en 1 april waren pittige studiedagen voor de nieuwe raad.

Installatie fratieassistenten

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Op 7 april werden 31 fractieassistenten geïnstalleerd.

Actualisatie verordening leerlingenvervoer

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Welke leerlingen hebben recht op vervoer en welk soort vervoer?

Burgeractiviteit: alternatief plan Pampushout

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Inwoners bedachten zélf andere oplossingen voor het bouwen in Pampushout.

Oosterwold, Bestemmingsplan 1e herziening

Bijgewerkte datum: 08-04-2022
Oosterwold is uniek en bijzonder. Hoe moet dit gebied verder worden ontwikkeld?

Assetmanagementplan onderhoud

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Het onderhoud van een grote stad kost veel geld. Maar het moet wél gebeuren.

Herdenken en vieren van vrijheid

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Hoe herdenken en vieren wij in Almere onze vrijheid zoveel mogelijk samen?

Youri Egorovweg

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Komen er 200 woningen aan de Youri Egorovweg? De beslissing valt op 9 juni.

Opkoopbescherming woningen 2

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Meer kansen voor mensen die een huis willen kopen om in te wonen!

Jaarverslag integriteit

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Integriteit: het juiste doen, ook als niemand kijkt.

De raad is beëdigd

Bijgewerkte datum: 30-03-2022
Op woensdag 30 maart 2022 werd de nieuwe raad beëdigd.

De 'wasstraat'

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
Onder deze wel heel alledaagse term organiseerde...Verder lezen

Het afscheid

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
Een mooie avond voor het afscheid van raadsleden...Verder lezen

Speciale 'gevallen'

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
Een speciale lofrede voor Frits Huis, lintjes voor Willy-Anne van der Heijden en Jan Lems.

Bijna een nieuwe raad

Bijgewerkte datum: 29-03-2022
De huidige raad blijft in functie tot de nieuwe raad is geïnstalleerd op 30 maart.

De officiële uitslag

Bijgewerkte datum: 24-03-2022
De samenstelling van de raad is definitief.

Voorlopige uitslag verkiezingen

Bijgewerkte datum: 17-03-2022
De gemeente toont de voorlopige uitslag op haar...Verder lezen

Uitslagen live op EasyFM

Bijgewerkte datum: 16-03-2022
Op 16 maart vanaf 19:00 uur start EasyFM de live uitzending van de uitslagenavond op het stadhuis.

JAMES Jongerendebat

Bijgewerkte datum: 14-03-2022
Zo'n dertig zeer betrokken jongeren spraken met...Verder lezen

Hogeschooldebat

Bijgewerkte datum: 11-03-2022
Dinsdag 8 maart was Poppodium de Meester voor een...Verder lezen

Oosterwold, bestemmingsplan 2022

Bijgewerkte datum: 10-03-2022
Het bestemmingsplan in Oosterwold is aan...Verder lezen

Transformatorstation Strubbenwerg

Bijgewerkte datum: 10-03-2022
Op een transformatorstation wordt hoogspanning...Verder lezen

Meten is weten

Bijgewerkte datum: 10-03-2022
Worden mannelijke en vrouwelijke ambtenaren wel...Verder lezen

Oekraïense vluchtelingen

Bijgewerkte datum: 04-03-2022
De oorlog in Oekraïne heeft wereldwijd...Verder lezen

Veiligheid en leefbaarheid Nobelhorst

Bijgewerkte datum: 03-03-2022
Nobelhorst is een mooie wijk in Almere en dat moet zo blijven.

Opkoopbescherming woningen

Bijgewerkte datum: 03-03-2022
Opkoopbescherming zorgt ervoor dat beleggers niet...Verder lezen

Pilot gezinsbegeleiding

Bijgewerkte datum: 03-03-2022
Gezinsbegeleiding is een totaalaanpak om gezinnen...Verder lezen
Datacenter van binnen <