Agendawijzer (wat)

Overzicht

Op deze pagina 'Agendawijzer' vind je de onderwerpen die op de agenda van de raad komen, staan of hebben gestaan. Hieronder staan de meest actuele onderwerpen. Heel gemakkelijk vind je het onderwerp wat je zoekt door het in het artikel-zoekveld in te toetsen ( Zoek door artikelen ).

Nog niet geagendeerd
In behandeling

Rekenkamer

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23315
Nieuw onderzoeksprogramma

Boardletter 2023

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23316
Wat is de financiële stand van zaken en wat kan de raad daaruit afleiden?

Actualiteiten 30 november 2023

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23220
Straatmuzikanten en het lerarentekort.

Klankbordgesprek burgemeester

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23323
Het belang van een goed gesprek.

Afvalstoffenverordening

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23317
Naar wegingstafel.

Ambachtsmark

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23313
Naar de wegingstafel.

Toegankelijkheid stembureaus

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23311
Naar wegingstafel.

Het electriciteitsnet is vol

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23308
Maar liefst 8 moties werden besproken.

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23275
Vervolgbespreking en 4 moties.

MIPA 2021-2025

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23269
Motie weer ingetrokken.

Laadpalen beleid

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23247
Het onderwerp is geagendeerd. 

Oosterwold ontwikkeling

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23224
7 amendementen en 5 moties gaan door naar besluitvorming.

Kasteel Almere

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23318
Nieuwe uitgangspunten herontwikkeling kasteellocatie.

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23288
Een lange bespreking met 13 amendementen en 1 motie. 

Vuurwerk in Almere

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23303
Het onderwerp is geagendeerd.

Inkoop jeugdhulp

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23287
Het onderwerp is geagendeerd. 

Een presentje in plaats van een wegwerpproduct

Bijgewerkte datum: 30-11-2023
Raadsnummer: 23320
Duurzamere geschenken

Actie(f) tegen huiselijk geweld

Bijgewerkte datum: 30-11-2023
Raadsnummer: 23319
Huiselijk geweld in Almere en de zoektocht naar oplossingen.

Centrummanagement Almere Stad

Bijgewerkte datum: 30-11-2023
Raadsnummer: 23306
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Tarievennota

Bijgewerkte datum: 30-11-2023
Raadsnummer: 23273
Een inhoudelijke bespreking van de voorgestelde tarievennota 2024 is niet nodig.

Reglement van orde voor de raad van Almere

Bijgewerkte datum: 30-11-2023
Raadsnummer: 23307
Aan de wegingstafel besloot de raad dat een inhoudelijke bespreking niet nodig is. 

Plenaire vergadering 23 november 2023

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
De agenda en de besluiten van 23 november 2023.

Interpellatiedebat: Lichtvervuiling en de Nacht van de Nacht

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23300
Debat in de raad

Nieuwe gedragscode integriteit B&W

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23301
De raad stemde in met het voorstel. 

Gebruik van grondwarmte

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23292
De raad stemde in met het voorstel. 

Intrekken horecavergunning ‘Het Wapen van Almere’

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23291
De motie is ingetrokken.

Jeugdzorg; de Almeerse Aanpak

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23261
Het voorstel is voldoende besproken. Over 2 weken wordt een besluit genomen.  

Aanvalsplan woningbouw

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23279
Een bespreking met veel vragen krijgt 7 december een vervolg.

Agenda Toerisme en Recreatie

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23246
De raad stemde in met het voorstel. Over acht moties en amendementen werd een besluit genomen.

Woo verzoek Omroep Flevoland (Triade)

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23293
De raad stemde in met het voorstel. 

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23227
De raad stemde in met het voorstel. 

Houten bruggen

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23222
De raad stemde in met het voorstel en een amendement werd aanvaard.

Woo-verzoek Omroep Flevoland (Floriade)

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23208
Twee besluiten zijn genomen (23294 en 23295)

Oosterwold, afvalwater

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23225
Het voorstel en een motie werden aanvaard.

Grondprijsbeleid

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23289
De raad stemde in met het voorstel. 

GR Tomingroep

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23302
De raad stemde in met het voorstel. 

Muziekwijk bestemmingsplan

Bijgewerkte datum: 23-11-2023
Raadsnummer: 23280
Voldoende besproken en gaat door naar besluitvorming.

Visie Klimaatadaptatie

Bijgewerkte datum: 23-11-2023
Raadsnummer: 23286
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkte datum: 23-11-2023
Raadsnummer: 23304
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Actualiteiten 16 november 2023

Bijgewerkte datum: 17-11-2023
Raadsnummer: 23305
Wateroverlast basisschool de Verwondering

Oude Floriade BV, nieuwe risico's

Bijgewerkte datum: 17-11-2023
Raadsnummer: 23297
Nog geen besluit genomen over nieuwe activiteiten van de Floriade BV.

LEA Lokaal educatieve agenda

Bijgewerkte datum: 17-11-2023
Raadsnummer: 23281
Een bespreking met een open einde.

Dienstverlening Medipoint

Bijgewerkte datum: 17-11-2023
Raadsnummer: 23255
Klachten over de dienstverlening van Medipoint.

Almere Hout

Bijgewerkte datum: 17-11-2023
Raadsnummer: 23262
Noordelijke ontsluiting Almere Hout.

Actualiteiten 9 november 2023

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23299
Over de sloop van het voormalige tennisclubterrein aan de Delftstraat.

High Tech Campus

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23284
De raad is (vertrouwelijk) geïnformeerd over de plannen voor een High Tech campus.

Coronamaatregelen en de maatschappij

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23283
Een goed gesprek, waarin naar elkaar geluisterd werd.

Programmabegroting 2024

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23254
De programmabegroting is aanvaard.

Actieprogramma divers en inclusief

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23228
Zes moties zijn ingebracht en allemaal verworpen.

Lokale omroep

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23229
De raad stemde in met het voorstel.

Economische agenda Almere

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23194
De raad stemde in met het voorstel.

De ombudsman

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23277
De raad stemde in met het voorstel.

Noorderplassen-West

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23296
Debat: De gemeente mag grond verkopen aan De Kapitein 

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23270
De raad stemde in met het voorstel.

Omgevingswet invoering

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23263
Rol van de raad bij Omgevingswet.

Plenaire vergadering 9 november 2023

Bijgewerkte datum: 09-11-2023
De agenda en de besluiten van 9 november 2023.

Vergunninghouders huisvesten

Bijgewerkte datum: 09-11-2023
Raadsnummer: 23278
Aan de wegingstafel besloot de raad dat een inhoudelijke bespreking niet nodig is.

Domus Almere Poort

Bijgewerkte datum: 09-11-2023
Raadsnummer: 23282
Over het voorstel kon diezelfde avond gestemd worden.

Evenementenstrand vaker gebruiken

Bijgewerkte datum: 03-11-2023
Raadsnummer: 23241
Dit onderwerp wordt tegelijk met de Agenda toerisme besproken (23246)

Raadsrapportage jeugdzorg

Bijgewerkte datum: 25-10-2023
Raadsnummer: 23274
Het college doet niet wat door de raad werd gevraagd. Hoe zit dat?

Jeugdhulp met en zonder verblijf

Bijgewerkte datum: 20-10-2023
Raadsnummer: 23230
Het agendavoorstel is ingetrokken.

Plenaire vergadering 19 oktober 2023

Bijgewerkte datum: 19-10-2023
Een petitie, de aanbieding van het rapport...Verder lezen

Almeerse energietransitie

Bijgewerkte datum: 19-10-2023
Raadsnummer: 23264
De raad wil de plannen bespreken over hoe onze stad zo klimaatneutraal mogelijk kan worden. 

Raad van Toezicht Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkte datum: 19-10-2023
Raadsnummer: 23256
De raad stemde in met het voorstel.

Misbruik van sportfaciliteiten

Bijgewerkte datum: 19-10-2023
Raadsnummer: 23226
De drie moties werden alledrie verworpen.

Omgevingsdienst, wijziging GR

Bijgewerkte datum: 19-10-2023
Raadsnummer: 23233
Het voorstel werd aanvaard.

Actualiteiten 12 oktober 2023

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23266
Het ging over een vuurwerkverbod, het leerlingenvervoer (23267) en de IJmeerverbinding.

Breed overleg plus

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23250
De drie gasten uitten hun zorgen. De raad en de...Verder lezen

Jeugdcriminaliteit

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23251
Raadsleden kregen beter inzicht in de leef- en denkwereld van de jongeren over wie dit gaat.

Woo benoeming burgemeester

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23249
De raad stemt in met het eerder genomen besluit van het college.

Inzameling en statiegeld

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23234
De indiener trok de motie in.

Lombokstraat nieuwbouwflat

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23248
De raad stemt in met het voorstel hier een verklaring van geen bedenkingen voor af te geven. 

Mensenhandel

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23161
De motie én het raadsvoorstel werden aanvaard.

Nachttrein

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23197
De raad vindt dat het onderzoek gedaan mag worden.

Participatiewet

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23211
De raad vindt dat de zoektermijn moet worden afgeschaft.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23191
De raad stemt in met het plan voor de gemeente.

Plenaire vergadering 12 oktober 2023

Bijgewerkte datum: 12-10-2023
Tijdens plenair waren er twee interpellatiedebatten, een daarvan was pittig.

Anders monitoren in het sociaal domein

Bijgewerkte datum: 10-10-2023
Podcast #2 - Dashboard verliefd | Het sociaal domein voor raadsleden

Actualiteiten 5 oktober 2023

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23258
Drie onderwerpen tijdens het vragenuur.

Gelijke kansen voor ieder kind

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23245
Drie gespreksgasten vertelden hoe ze met...Verder lezen

Controleplan accountant

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23244
Goed gesprek, alles duidelijk, aan de slag.

Huisvesting statushouders Randstad 20-04

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23237
Een andere verdeling van de woningen leidt weer tot nieuwe problemen.

Hoogbegaafde kinderen

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23217
Er werd veel duidelijk, maar de gemeente kan dit probleem niet oplossen.

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: rg338/2022
Een nieuw schooljaar, een nieuwe evaluatie.

Uiting artikel 1 Grondwet

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23205
De aanpassingen kosten 25.000 tot 350.000 euro.

Denken over groei

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23236
Goede verdiepende bespreking die raadsleden helpt hun rol beter in te vullen.

Openbaarheid van documenten (Woo verzoeken)

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23223
Het raadsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard.

Woonlastenfonds

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23216
De raad stemde met algemene stemmen in met het raadsvoorstel Woonlastenverordening 2023.

Kunstenaars onder dak

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23187
Het idee werd besproken, maar voorlopig blijft het daarbij.

Ondersteuning van jonge mantelzorgers

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23189
De motie haalde het niet.

Religieuze neutraliteit boa's

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23182
De motie haalde het niet.

Uitbreiding begraafplaatscapaciteit

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23178
Het amendement haalde het niet, het raadvoorstel wel.

Stagemakelaars

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23169
De motie haalde het niet.

Oosterwold, Bestemmingsplan 1e herziening

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23171
Het raadsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard.

Plenaire vergadering 28 september 2023

Bijgewerkte datum: 28-09-2023
De agenda en besluiten van de 28e.

Wonen en zorg

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23235
Deskundigen en raad spraken over deze grote opgave. De wethouder kan er gebruik van maken.

Actualiteiten 21 september 2023

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23239
Twee onderwerpen tijdens het vragenuur.

Aanpak zorgfraude

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23203
De motie is ingetrokken.

Onderwijskwaliteit

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23204
Het college werkt al aan nieuwe plannen. Is deze bespreking dan wel nodig?

Circusdieren

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23214
De motie is ingetrokken.

Labelvrije jeugdzorg

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23215
Kan het misschien een beetje minder met al die diagnoses?

Aanvalsplan Armoede

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23188
Compenseren is niet altijd een goed idee.

Dienstverlening gemeente

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23186
Goede rapportcijfers. Slechte plannen.

De raad was met reces maar is weer in touw

Bijgewerkte datum: 10-09-2023
De raad is weer volop aan het werk.

Actualiteiten 20 juli 2023

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23219
Drie onderwerpen tijdens het vragenuur.

Gratis parkeren bezoekers Politieke Markt

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23213
De indiener trekt de motie in.

Triade-Vitree

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23202
Raadsleden konden vertrouwelijk met de organisatie in gesprek.

Slavernijverleden

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23175
Na een gesprek in de carrousel stemde de raad over de motie: hij werd aanvaard.

Zonnepark Trekweg

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23147
De raad aanvaarde het raadsvoorstel.

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23142
De aanpassingen werden besproken, later op de avond werd het raadvoorstel aangenomen.

Financiële kwartaalrapportage 2023

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23198
De raad ging akkoord met het voorstel.

Omgevingsdienst (OFGV) financiën

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23206
De raad stemde in met het voorstel.

Almere Pampus

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23168
De motie werd aangenomen.

Actualiteit 26 januari

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23028,
De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Plenaire vergadering 20 juli 2023

Bijgewerkte datum: 20-07-2023
De agenda en besluiten van de 20e.

Actualiteit 13 juli

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23209
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 13 juli.

Kennismigranten

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23166
Voor nu voldoende besproken. Komt waarschijnlijk eind van het jaar terug op de agenda.

Almeerse bomen herplanten

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23185
De motie werd ingetrokken door de indiener.

GGD Flevoland

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23192
Een goede kennismaking met de regionale gezondheidsorganisatie. Er komt een vervolg later dit jaar.

Veiligheidregio Flevoland

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23193
Een goede kennismaking en aanleiding om hechtere samenwerking aan te gaan.

Veiligheidszone hoogspanningsleiding

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23172
Het raadsvoorstel werd aanvaard.

Eerlijke algoritmes

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23167
Het college is er al mee aan de slag, er loopt...Verder lezen

Gebiedsontwikkeling

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23149
De raad nam het raadsvoorstel aan.

Programmarekening 2022

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23157
De programmarekening is met één motie aanvaard.

Bijstandsgerechtigden helpen

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23131
Alledrie de moties werden aanvaard.

Bloemenmanden

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23129
De motie haalde het niet.

De Paal gebiedsvisie

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23128
Het raadsvoorstel werd, met enkele aanpassingen, aanvaard.

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23119
De motie werd aangenomen.

McDon't in Oosterwold

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23125
De motie haalde het niet.

Raad bij actieplan discriminatie

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23117
De raad verwierp de motie vreemd.

MRA inbreng voor agenda 2024-2028

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23190
De motie werd aanvaard.

Rapport gronduitgifte - akro-rapport

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23144
Het college stelt de manier van werken voor en een tijdpad. De raad stemt in.

Plenaire vergadering 13 juli 2023

Bijgewerkte datum: 11-07-2023
De agenda en besluiten voor de 13e.

Koersdocument 2024

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
Raadsnummer: 23177
6 juli - Scherpe keuzes, maar wel met nuance.

Jeugdzorg regie nemen

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
Raadsnummer: 23151
6 juli - Almere moet meer grip krijgen op de jeugdzorg.

Energie-community

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
Raadsnummer: 23130
6 juli - Is Almere straks een grote energie-community?

Huisartsen vestigingsklimaat

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
Raadsnummer: 23148
6 juli - Gaat de gemeente voor bank spelen?

Actualiteit 29 juni

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: 23183
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 29 juni.

Rekenkamerrapport dienstverlening gemeente 2023

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Aanbieding van het rapport aan de raad.

MRA - voortgangsnota 2022

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: 23140
29 juni - De raad stemde in met de motie.

Centrum Almere 2040

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: 23141
29 juni - Het woord was aan de raad.

Boomgaardweg ontwikkelingsplan

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: 23115
29 juni - De raad stemde in met het raadsvoorstel.

Onbegrijpelijke brief retour

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: 23121
29 juni - Het college gaat aan de slag.

Markerkant, voorkeursrecht gemeente

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: 23103
29 juni - De raad stemde unaniem in met het amendement en het raadsvoorstel.

Buitenlandse rampen - Almeers kader

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: 23106
29 juni - De motie is verworpen.

Veiligheidsagenda 2023-2026

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: 23092
29 juni - De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Jacques Tatilaan wooncluster

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: rv72/2022
29 juni - De raad ging akkoord met het voorstel.

GGD begrotingen en ramingen

Bijgewerkte datum: 30-06-2023
Raadsnummer: 23150
29 juni - Alle aanwezige raadsleden stemden voor.

Plenaire vergadering 29 juni 2023

Bijgewerkte datum: 29-06-2023
De agenda en besluiten uit de plenaire vergadering.

Actualiteit 22 juni

Bijgewerkte datum: 23-06-2023
Raadsnummer: 23173
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 22 juni.

De toekomst van de zorg

Bijgewerkte datum: 23-06-2023
Raadsnummer: 23146
22 juni - Een waardevol gesprek met zorgaanbieders.

Hitteplan voor mens en dier

Bijgewerkte datum: 23-06-2023
Raadsnummer: 23113
22 juni - Het college werkt al aan een visie op klimaatadaptatie.

Nog niet geagendeerd

Bijgewerkte datum: 21-06-2023
Goed nieuws voor inwoners: vooruitblik op de agenda.

Actualiteit 15 juni

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23162
Er kwamen drie onderwerpen aan bod.

Rekenkamer plaatsvervangend directeur

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23152
De raad stemde unaniem in met de benoeming.

Vrijwilligerswerk

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23155
15 juni - Even geen politiek, maar een écht open gesprek.

Keolis busvervoer

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23154
Het openbaar vervoer heeft het moeilijk, maar toch gaat het goed.

Kustzone Almere Haven - ontwerp bestemmingsplan

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23124
De raad verwierp de motie.

Veiligheidsregio Flevoland waarborgfonds

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23135
De raad sprak erover en besloot diezelfde avond positief.

Buitenzwembad

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23094
De raad stemde in.

Oosterwold-Nobelhorst bosstrook

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23110
15 juni - Het is wachten op de zeven scenario's.

PMD+ nascheiding kost meer geld

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23076
De raad stemde in met het raadsvoorstel.

Flexwoningen

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23077
De raad besloot stemde in met het raadsvoorstel.

Strategische agenda Flevoland

Bijgewerkte datum: 16-06-2023
Raadsnummer: 23075
De raad stemde in met het voorstel.

Plenaire vergadering 15 juni 2023

Bijgewerkte datum: 15-06-2023
Raadsnummer: 23165
Er waren 42 raadsleden aanwezig.

Actualiteit 8 juni 2023

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Raadsnummer: 23158
Er was één set vragen over het onlangs afgebrande minibos in het Vliegerpark.

Tomingroep - begroting 2024

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Raadsnummer: 23139
8 juni - Een goed en open gesprek met de Tomingroep.

Maatschappelijk verantwoorden: JGZ Almere

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Raadsnummer: 23138
8 juni - Raad en college pakken samen de handschoen op.

Stedenwijk en daklozen

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Raadsnummer: 23118
8 juni - Blijf melden, is de oproep van de wethouder.

Vrijwillige ouderbijdrage scholen

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Raadsnummer: 23105
Het college blijkt al te doen wat er in de motie werd gevraagd.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Raadsnummer: 23156
Omdat de nieuwe verordening niet op tijd af kan...Verder lezen

Kascommissie

Bijgewerkte datum: 09-06-2023
Raadsnummer: 23153
Omdat de termijn verstreken is moet een nieuwe kascommissie worden benoemd.

Actualiteit 1 juni 2023

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Raadsnummer: 23145
Vandalisme op sportvelden

Jeugdzorg 3 - de toekomst

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Raadsnummer: 23053
"Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?"...Verder lezen

Montessori Campus Almere

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Raadsnummer: 23116
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Bijgewerkte datum: 02-06-2023
Raadsnummer: 23072
Plenaire besluiten: 1 aanvaard, 5 verworpen.

Plenaire vergadering 1 juni 2023

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Er waren 42 raadsleden aanwezig.

Veiligheidsregio Flevoland - financiën

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Raadsnummer: 23136
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

Baby Loss Awareness

Bijgewerkte datum: 01-06-2023
Raadsnummer: 23126
Plenair besluit: het voorstel werd aanvaard.

De lokale niet-stemmer

Bijgewerkte datum: 26-05-2023
Raadsnummer: 23122
25 mei - Waarom stemmen mensen niet (meer)?

Sociale ontwikkeling Almere Poort

Bijgewerkte datum: 26-05-2023
Raadsnummer: 23079
Wel een goed idee, maar er zijn teveel bezwaren....Verder lezen

Plenaire vergadering 25 mei 2023

Bijgewerkte datum: 25-05-2023
Er waren 40 raadsleden aanwezig.

Actualiteit 11 mei 2023

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Raadsnummer: 23123
11 mei 2023 - Water- en schimmeloverlast, het probleem is al bekend en er wordt aan gewerkt.

Periodieke rapportages aan de raad

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Raadsnummer: 23107
11 mei 2023 - het was zoeken naar de goede aanpak.

Jeugdhulp met verblijf

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Raadsnummer: 23098
11 mei 2023 - De raad spreekt en besluit over de moties.

Grijperhub, grip op zwerfvuil

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Raadsnummer: 23061
Plenair besluit: aanvaard.

Cameratoezicht Almere Haven

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Raadsnummer: 23087
Plenair besluit: de stemmen staken.

Insecten in voeding

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Raadsnummer: 23078
Plenair besluit: verworpen.

BKR-registratie verkorten na schuldentraject

Bijgewerkte datum: 12-05-2023
Raadsnummer: 23070
Plenair besluit: aanvaard.

Plenaire vergadering 11 mei 2023

Bijgewerkte datum: 11-05-2023
Er waren 44 raadsleden aanwezig.

OCO Almere

Bijgewerkte datum: 11-05-2023
Medewerkers van OCO Almere praten met bezoekers van de Politieke Markt.

Werkvoorraad voortaan op 31 december

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
U vindt de werkvoorraad voortaan op 31 december....Verder lezen

Omgevingsdienst, regiotafel

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
Raadsnummer: 23097
Een razend informatieve en interessante...Verder lezen

Jeugdzorg 2 - het heden (inspiratiesessie)

Bijgewerkte datum: 21-04-2023
Raadsnummer: 23053
Een fantastische ontmoeting tussen jongeren, die ervaringsdeskundig zijn, en de raad.

Actualiteit 20 april

Bijgewerkte datum: 20-04-2023
Raadsnummer: 23114
Actualiteit 20 april 2023

Rekenkamer: terugblik rapport 2021

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Raadsnummer: 23082
De raad vindt het onderwerp voor nu voldoende besproken, maar houdt de vinger aan de pols.

Kadernota reserves en buffers

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Raadsnummer: 23066
Raadsvoorstel aanvaard, amendement verworpen.

Convenant Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Raadsnummer: 23067
Het voorstel voor de wijzigingen in het convenant zijn aanvaard.

De Steiger tankstation

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Raadsnummer: 23050
Het raadsvoorstel is aanvaard, de motie werd verworpen.

Kunstmuseum

Bijgewerkte datum: 14-04-2023
Raadsnummer: rg372/2022
Alle aanpassingsvoorstellen werden verworpen, het voorstel zelf werd aanvaard.

Plenaire vergadering 13 april 2023

Bijgewerkte datum: 13-04-2023
Een nieuwe fractieassistent en een hele rij besluiten om te nemen.

Actualiteit 13 april 2023

Bijgewerkte datum: 13-04-2023
Raadsnummer: 23099
Supermarkt in Stedenwijk, gebouw de Trekvogel en Extinction Rebellion onder de loep?

Plenaire vergadering 23 maart 2023

Bijgewerkte datum: 12-04-2023
Raadsnummer: 23080,
Er is een plan van aanpak vooronderzoek Floriade.

Oosterwold, afvalwater zorgplicht

Bijgewerkte datum: 12-04-2023
Raadsnummer: 23006
Een overzicht van de gemeentelijke zorgplicht in Oosterwold.

Actualiteit 30 maart 2023

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Raadsnummer: 23090
Afvalprobleem in Poort en huisvesting vergunningshouders.

Wegingstafel 13 april 2023

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
De onderwerpen voor de wegingstafel van 13 april 2023.

Wegingstafel 30 maart 2023

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Raadsnummer: 23075
Alles komt op de agenda.

MRA, update en dialoog

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Raadsnummer: 23083
De raad is weer helemaal bij.

Ontwikkelplan Oostkavels

Bijgewerkte datum: 31-03-2023
Raadsnummer: 23080
Het college beloofde het vierde scenario ook in het voorstel mee te nemen.

Bommenregeling 2022

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Raadsnummer: 23068
Zonder bespreking kon de raad akkoord gaan met het voorstel van het college.

Aanhoudende steun en solidariteit Oekraïne

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Raadsnummer: 23059
Over de motie is gestemd: verworpen.

Lerarentekort in Almere

Bijgewerkte datum: 30-03-2023
Raadsnummer: 23030
Over drie moties is besloten: aanvaard.

Actualiteit 23 maart

Bijgewerkte datum: 24-03-2023
Raadsnummer: 23084
Bewakingscamera's, bomenkap en de huisvesting van statushouders.

Actieplan Veiligheid 2019-2022

Bijgewerkte datum: 24-03-2023
Raadsnummer: 23037
Drie ingetrokken moties.

Experiment doorontwikkeling PM - vergadermodel

Bijgewerkte datum: 23-03-2023
Raadsnummer: 23043
De raad werkt op een andere manier: meer focus op wat belangrijk is.

De nieuwe burgemeester

Bijgewerkte datum: 11-03-2023
Raadsnummer: rv60/2022
Een mooi onthaal, een prachtige vergadering en een warme ontmoeting.

Actualiteit 9 maart

Bijgewerkte datum: 10-03-2023
Raadsnummer: 23073
Een onderwerp in het actualiteitenhalfuur van 9 maart 2023.

Lokaal transformatiefonds wmo

Bijgewerkte datum: 10-03-2023
Raadsnummer: 23054
Geld uitgeven aan de doelgroep of toch sparen?

MRA termijnagenda

Bijgewerkte datum: 10-03-2023
Raadsnummer: 23062
Metropool Regio Almere?

Plenaire vergadering 23 februari 2023

Bijgewerkte datum: 04-03-2023
9 maart, uit het debat kwamen twee moties voort om te bespreken.

Actualiteit 23 februari

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Raadsnummer: 23063,
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 23 februari 2023.

Jeugdzorg1 - leren van heden en verleden

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Raadsnummer: 23053
Hoe doorbreek je het patroon van problemen in de jeugdzorg?

Campus

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Raadsnummer: 23038
Nee, het gaat niet terug naar de tekentafel.

Aardbeving Turkije en Syrië

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Raadsnummer: 23052
De motie is verworpen.

Zelfbewoningsplicht handhaven

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Raadsnummer: 23039
De raad stemt unaniem in met de motie.

Gedragscode Integriteit

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Raadsnummer: 23036
De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Onderzoeksrecht van de raad

Bijgewerkte datum: 24-02-2023
Raadsnummer: 23015
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Plenaire vergadering 16 februari 2023

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Afscheid van het ene en benoeming van een ander raadslid. Plus besluiten.

Actualiteit 16 februari

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Raadsnummer: 23057
Vragen over een tijdelijk noodfonds energie.

Hogere salarissen voor de zorg

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Raadsnummer: 23041
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Regionale veiligheidsstrategie, zienswijze

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Raadsnummer: 23042
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Zonnepark Groene Kadeweg

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Raadsnummer: 23031
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Kwartaalrapportage 2022, vierde kwartaal

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Raadsnummer: 23025
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Inkoop jeugdhulp regionaal

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Raadsnummer: 23021
Beide moties zijn aanvaard.

Integrale Aanpak Transformaties

Bijgewerkte datum: 17-02-2023
Raadsnummer: 23019
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Actualiteit 9 februari

Bijgewerkte datum: 10-02-2023
Raadsnummer: 23046
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur: kunst en noodhulp.

Financiële problemen Zorggroep Almere

Bijgewerkte datum: 10-02-2023
Raadsnummer: 23034
De zorgaanbieders én het college zitten er bovenop, maar er zijn geen simpele oplossingen.

Actualiteit 2 februari

Bijgewerkte datum: 03-02-2023
Vragen over de staking in het streekvervoer en de komst van een buitenzwembad.

Omgevingsvisie Almere 2050

Bijgewerkte datum: 02-02-2023
Raadsnummer: 23020
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Energiekosten studenten

Bijgewerkte datum: 02-02-2023
Raadsnummer: 23024
De motie is verworpen.

Ja-ja sticker

Bijgewerkte datum: 02-02-2023
Raadsnummer: 23018
De motie werd aanvaard.

Burgerparticipatie

Bijgewerkte datum: 23-01-2023
Raadsnummer: 23176
Burgerparticipatie stuurt een brief met aanbevelingen aan raadsleden.

Actualiteit 19 januari

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Raadsnummer: 23022
Eén onderwerp in het actualiteitenhalfuur van 19 januari 2023.

Beschikkingen jeugdhulp

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Raadsnummer: 23005
Goede vragen, goede antwoorden: De indiener is tevreden met de bespreking.

Gesprek met oud-voorzitter raadsenquête

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Raadsnummer: 23009
Verantwoording afleggen aan de stad is belangrijk. Maar let op: dat kost wel veel tijd en geld.

Gesprek met Weerwater CV

Bijgewerkte datum: 20-01-2023
Raadsnummer: 23002
Het gesprek kreeg een staartje. Volgens een raadslid heeft het college niet naar de raad geluisterd.

Raadspen 2022

Bijgewerkte datum: 19-01-2023
Het best geschreven raadsvoorstel wordt beloond met de Raadspen.

Actualiteit 12 januari

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Raadsnummer: 23010,
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 12 januari 2023.

Warmtetarieven verhoging

Bijgewerkte datum: 13-01-2023
Raadsnummer: 23001
Eigenlijk is aan de stijging van energiekosten weinig te doen.

Jannie Degenhardt overleden

Bijgewerkte datum: 11-01-2023
Voormalig gemeenteraadslid Jannie Degenhardt...Verder lezen

Hinder op de Hanzelijn

Bijgewerkte datum: 23-12-2022
Raadsnummer: 23004
12 januari, kan het wat minder met de hinder?

Rekenkamer: toewijzing sociale huurwoningen

Bijgewerkte datum: 20-12-2022
De Rekenkamer van Almere gaat een onderzoek doen naar de toewijzing van sociale huurwoningen.

Statistieken 2022

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Hoeveel vergaderingen, voorstellen, moties en ander werk deed de raad in 2022?

Verklaring vicevoorzitter van de raad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Door de vicevoorzitter van de raad is een verklaring afgegeven.

Actualiteit 15 december

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Raadsnummer: rg380/2022,
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur: buiten slapen, jeugdhulp en gevangenis.

Voorzitters bedankt!

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
25 voorzitters in het zonnetje gezet.

Bruggen Spoorbaanpad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Raadsnummer: rv75/2022
De raad moppert, maar kan niet anders dan het voorstel aanvaarden.

Kinderraad en Kindercollege

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Raadsnummer: rg370/2022,
Leuk idee, maar de moties werden toch ingetrokken.

MRA invloed van de raad

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Raadsnummer: rg367/2022
De motie is aanvaard.

Vrijmark appartementen

Bijgewerkte datum: 16-12-2022
Raadsnummer: rv70/2022
Geen besluit over de inbreiding, er moet eerst meer participatie komen.

Winter-reces

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Het winterreces is begonnen.

WMO technische sessie

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
De raad bestudeerde hoe het toezicht op de uitvoering van de WMO in Almere en Flevoland is opgezet.

Actualiteiten 8 december

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Raadsnummer: rg373/2022
Drie onderwerpen in het actualiteitenhalfuur:...Verder lezen

Floriade onderzoek

Bijgewerkte datum: 09-12-2022
Raadsnummer: rg337/2022
Heel de raad wil dat er een vooronderzoek komt.

Woonvisie voortgang

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsnummer: rg361/2022
Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van de Woonvisie?

Raadsbudget naar voedselnood

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsnummer: rg363/2022
De raad besluit het overgebleven raadsbudget...Verder lezen

Goede Raad in gesprek

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsleden gingen het stadscentrum in om zich dieper te laten informeren.

Winkeldiefstal stadscentrum

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsnummer: rg356/2022
De raad schrok van het relaas van de inspreker.

Mva-gronden

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsnummer: rg66/2022,
Beide raadsvoorstellen zijn aanvaard.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsnummer: rv-53/2022
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Floriade, Woo

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsnummer: rv65/2022
De raad stemt in met het voorstel om gegevens openbaar te maken.

MRA meerjarenbegroting 2023

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsnummer: rv64/2022
De meerjarenbegroting van de MRA is akkoord.

Zwarte Piet

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsnummer: rg233/2022
De motie vreemd is verworpen.

Hortus (bouw Floriadewijk)

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Alle moties werden verworpen.

Oosterwold, afvalwater fase 1a

Bijgewerkte datum: 03-12-2022
Raadsnummer: rg228/2022
Het onderwerp is afdoende besproken en over de moties is gestemd.

Actualiteiten 1 december

Bijgewerkte datum: 02-12-2022
Raadsnummer: rg364/2022
Wat betekent het als de stadsverwarming 94% duurder wordt?

Afval, van Almere naar Alkmaar

Bijgewerkte datum: 02-12-2022
Raadsnummer: rg342/2022
Waarom wordt afval niet meer in Almere na-gescheiden. En er zijn nog meer vragen.

Welstandscommissie

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
Raadsnummer: rv73/2022
De nieuwe voorzitter is benoemd!

Geschil Hortus (Floriadewijk)

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
Raadsnummer: rg360/2022
De motie van afkeuring haalt het niet.

Nobelhorst (Het Groene Veld)

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
Raadsnummer: rg246/2022
De wethouder doet een toezegging en de motie wordt ingetrokken.

Programmabegroting 2023

Bijgewerkte datum: 25-11-2022
Raadsnummer: rv56/2022
Over twee moties van de programmabegroting moest op 24 november nog gestemd worden.