17-11-2021

Bezoek de Politiek Markt

council
council

De Politieke Markt op het stadhuis kan in beperkte mate weer bezocht worden. Helaas niet volledig, want niet alle zalen zijn groot genoeg om op een verantwoorde manier publiek toe te laten.

Op vrijdag 12 november maakte het kabinet aangescherpte maatregelen bekend. Maar met het oog op de kwaliteit en snelheid van besluitvorming wil de raad zoveel mogelijk fysiek blijven vergaderen. De zalen zijn daarop ingericht, een extra grote zaal (de Burgerzaal) is daarvoor extra in gebruik genomen en de werkafspraken zijn opnieuw aangescherpt.

Alle vergadering kunnen online live bekeken worden of achteraf teruggekeken.

Een corona toegangsbewijs is niet vereist, vooraf aanmelden en een mondkapje wel. En uiteraard naleving van de andere basismaatregelen.

Deze pagina is op 17 november vernieuwd. 


Perspublicatie 17 november 2021

Politieke Markt in corona opstelling

Na de aanscherping van de coronamaatregelen heeft het presidium van de Raad van Almere opnieuw afgewogen op welke wijze de Politieke Markt kan worden gehouden. Besloten is om in elk geval morgen nog geen nieuwe beperkingen in te stellen.

Na de vorige wijziging in coronamaatregelen werden vergaderkamers opnieuw in de veilige 1,5 meter stand ingedeeld. De (toegangs)protocollen voor ruimtegebruik, ontmoetingen en vergaderingen werden eveneens weer aangescherpt. Alleen wie er echt moet zijn, komt naar het stadhuis en dit zijn alleen maar deelnemers aan de PM. Voor hen benadrukken wij extra dat de basismaatregelen en de Almeerse afspraken strikt moeten worden nageleefd. Wij vragen daarbij om elkaar extra ruimte te geven, letterlijk.

De raad kon en kan daarom bijeenkomen met een minimaal besmettings- en verspreidingsrisico. Omdat de raad over een extreem grote hoeveelheid onderwerpen moet besluiten en het fysiek vergaderen niet alleen bijdraagt aan beter, maar ook aan sneller vergaderen, blijft de richtlijn: 'zoveel mogelijk fysiek vergaderen, tenzij'.


De raad vergadert gedeeltelijk weer fysiek, dat betekent: dus ook deels digitaal. De live-uitzendingen gaan natuurlijk wel gewoon door. Goed nieuws is dat u weer in enkele zalen aanwezig kunt zijn. En omdat de raad vindt dat de lokale democratie voor alle inwoners te bezoeken moet zijn, hoeft u niets te tonen bij binnenkomst. Maar ..... er zijn wel beperkingen in ruimte, want enkele zalen zijn gewoon zo klein dat het (nog) onverstandig is daar hutjemutje te zitten en er is een maximum aantal plaatsen. Inwoners krijgen daarom voorrang boven ambtelijke toehoorders. Maar vooraf aanmelden is nodig en voor alle bezoekers verplicht. De aanmelding sluit om 12:00 op de dag van de vergadering.

  • Zonder publiek: carrouselvergaderingen digitaal en in zaal Stad.
  • Met publiek: carrouselvergaderingen de raadzaal en de burgerzaal; de plenaire vergadering in de raadzaal.
  • De informele ontmoeting van politici en bezoekers na afloop van de Politieke Markt gaat voorlopig nog niet door.

U vindt op almere.notubiz.nl welke vergaderingen waar plaatsvinden en dus ook welke u kunt bezoeken. U vindt een linkje naar het aanmeldformulier (linksboven) op het agenda-overzicht van de dag van de vergadering. LET OP: u moet zich tijdig aanmelden!

Denk eraan:

  • Hou anderhalve meter afstand.
  • Het dragen van een mondkapje is in het stadhuis verplicht.
  • Volg verder de aanwijzingen van de Rijksoverheid.

en gebruik voor uw bezoek aan de Politieke Markt ALTIJD de ingang aan het Stadhuisplein.

Praktisch

Op de donderdagavond is (normaliter) een hele verdiepingsvleugel van het stadhuis openbaar toegankelijk. Het is vleugel D2, waar de fractiekamers zijn, de vergaderzalen voor de carrousel, de 'wandelgangen' en ontmoetingsruimte en natuurlijk onze schitterende raadzaal. We noemen het de D2 politieke vleugel.

De Politieke Markt vindt zo'n 37x per jaar plaats, dus niet elke donderdagavond. Kijk op de agenda almere.notubiz.nl of er een vergadering is.

Bezoeken is gemakkelijk. Vanuit de centrale hal van het stadhuis helpt een van de stadhuismedewerkers u verder. De lift brengt u naar de tweede verdieping. Daar vindt u overal op de muren aanwijzingen en pijlen die u naar uw bestemming helpen.

Informatiepunt

In de ontmoetingsruimte, in het hart van de D2-vleugel, vindt u ook een informatiepunt, waar een van de griffiemedewerkers u graag helpt. Wie voor het raadsspreekuur komt, kan zich hier melden en wordt naar de spreekruimte begeleid. Bedenk wel, omdat de griffie ook andere taken heeft, is er niet de hele tijd iemand bij.

Waar moet ik zijn?

U kunt vooraf op almere.notubiz.nl kijken in welke zaal en op welke tijd uw vergadering plaatsvindt. U kunt het ook zien op kleine beeldschermpjes naast de ingang van de zalen. En in de ontmoetingsruimte hangt een groot beeldscherm, waarop met tussenpozen de hele agenda voorbij komt.

Gedragsregels?

Enkele van de kenmerken van een goed werkend politiek bedrijf is dat de uitwisseling van gedachten, het vormen van een mening en het afwegen van belangen in een veilige en eerlijke sfeer plaatsvindt. De manier waarop de deelnemers aan de Politieke Markt met elkaar spreken, wordt ook wel 'het goede gesprek' genoemd. Want dankzij het goede gesprek leer je het meest van elkaar.

Schreeuwen, liegen, handtastelijkheden, spandoeken, dreigen, dwarsliggen en alleen maar praten zonder te luisteren, staan het goede gesprek in de weg. Dus dat doen we niet en dat verwachten we ook van iedereen die ons bezoekt.

Overigens hebben de voorzitters van alle vergaderingen, zowel in de carrousel als plenair, het recht om iemand het woord te ontnemen of uit de vergadering te (laten) verwijderen.

Inclusiviteit

Wij houden rekening met bezoekers met een beperking.

Wie minder goed ter been is of met een rolstoel komt krijgt -met hulp van een van de gastheren/vrouwen- een goede plaats in de gewenste zaal.

Wie minder goed ziet kan hetzelfde vragen. U zit dan dichtbij de 'actie'. Maar alle besprekingen worden met microfoons en zaalversterking gevoerd, dus zijn goed te beluisteren.

Wie minder goed hoort, kan kosteloos een kinbeugel-hoofdtelefoon lenen. Deze bieden een betere verstaanbaarheid dan een ringleiding. Vraag erom bij een van de gastheren/vrouwen.

Voor iedereen die wat hulp nodig heeft, wat dan ook, spreek een van de gastheren of -vrouwen aan. Zij helpen u graag.


Pagina delen:
TAGS: Hoe werkt het?,Politieke Markt