17-03-2022

De raad en de gemeente

De raad is als hoogste bestuursorgaan Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, een burgemeester. de baas van de gemeente. De raad geeft aan wat er moet gebeuren in Almere. En hij ziet toe op het werk van burgemeester en wethouders. Op deze pagina staat wat meer informatie over de rol van de raad ten opzichte van andere bestuursorganen.

Op deze site leest u van alles over de Raad van Almere. Dat zijn (gewoon) inwoners van de stad die namens alle andere inwoners de belangen van de inwoners behartigen. Maar naast de gemeenteraad hebben we ook een college College = college van B&W van burgemeester en wethouders en een gemeentelijke organisatie. En dan zijn er ook nog samenwerkingen in de regio ( gemeenschappelijke regelingen Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. ) en ook het Rijk legt taken aan de gemeente op (medebewind).

Het is best ingewikkeld, maar we proberen een beetje duidelijkheid te scheppen.
Help ons daarmee door op deze pagina te reageren (redactie@raadvanalmere.nl).

  • Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente. Collegeleden (=wethouders) zijn aangesteld door de gemeenteraad en leggen verantwoording af aan de gemeenteraad.
  • De wethouders hebben ieder een of meerdere eigen portefeuilles (=taakgebieden). Zij moeten ervoor zorgen dat de ambtenaren van de gemeentelijke organisatie doen wat de raad heeft besloten.
  • De burgemeester is de meest zichtbare figuur van het bestuur in de stad. De burgemeester heeft een aantal eigen portefeuilles, net als een wethouder, en is daarnaast de vertegenwoordiger en het boegbeeld van de Almeerse samenleving.
  • In de gemeentelijke organisatie (en dus voor het college) werken gemeenteambtenaren om het werk te doen. De raad heeft circa 13 eigen ambtenaren om hen te ondersteunen. Die werken dus niet voor de gemeente Almere, maar voor de gemeenteraad van Almere

Kijk hier op de pagina van de gemeente over het college: https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w.


De raad is de gemeente niet

De raad en de gemeente zijn twee aparte 'organisaties', maar ze werken wel heel intensief samen. In een gemeente bestaat het bestuur uit het college van B&W en meer dan 2.000 ambtenaren. Zij doen het werk. De gemeenteraad bestaat 45 raadsleden, dat zijn gekozen inwoners: de volksvertegenwoordiging. Zij geven namens alle inwoners aan wat er gebeuren moet en controleren dat.

Dit onderscheid is ontstaan toen de Tweede kamer in 2002 de Wet Dualisering Gemeentebestuur invoerde. Met deze wet kwam er een scheiding tussen bestuur en volksvertegenwoordiging.

In Almere vinden we het dualisme belangrijk. De raad is er echt voor de stad. Vanuit dit dualistische gedachtengoed heeft de raad daarom zijn eigen communicatiekanalen als deze website. En dertien eigen ambtenaren: de griffie.

Minder vergaderen

De wet moest er ook voor zorgen dat de gemeenteraadsleden minder zouden hoeven te vergaderen. Ze zouden zo meer tijd hebben voor het vertegenwoordigen van de inwoners van hun gemeente. In 2004 werd als gevolg van de wet dualisering in Almere de Politieke Markt opgericht. Dat was een enorme vernieuwing die in heel Nederland tot op de dag van vandaag met aandacht wordt gevolgd. Heel wat gemeenteraden namen het Almeerse systeem (gedeeltelijk) over. Voornaamste argument: de politiek is met de PM door inwoners veel beter te volgen en te beïnvloeden. Maar of er nou zo veel minder vergaderd wordt.....