30-08-2021

Twee websites

Marketing

U vindt informatie over en van de Raad van Almere op twee verschillende websites. Eentje die onderdeel is van de website van de gemeente Almere. En eentje die helemaal van de raad zelf is, dat is waar u nu op leest.

Een gemeenteraad is sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur een eigen entiteit. Dat betekent dat de raad nog steeds onderdeel van het gemeentebestuur is, maar wel dat het een aparte organisatie is. De medewerkers van de raad (de griffie) zijn geen ambtenaren van de gemeente, ze zijn in dienst van de raad. Met 'gemeente' bedoelen we in dit verband: de gemeentelijke organisatie; het 'stadhuis'. Natuurlijk horen de gemeente en de gemeenteraad van Almere wel bij elkaar. Samen werken ze voor en aan de stad en de Almeerse samenleving. Maar de raad is de vertegenwoordiger van de inwoners en daarom écht gescheiden van de gemeentelijke organisatie. Dus zijn er twee online vindplaatsen van de Raad van Almere. Én er is nóg een online plek waar de activiteiten en geschiedenis van onze raad formeel wordt opgeslagen en bewaard: almere.notubiz.nl. Dat is het raadsinformatiesysteem (RIS), de plek waar u de agenda en de documenten vindt.

gemeenteraad.almere.nl

U vindt deze pagina's op de website van de gemeente Almere. Dus onder de domeinnaam almere.nl. Deze pagina's vallen ook onder de bevoegdheid van de gemeente, maar de ambtenaren van de griffie vullen en onderhouden ze. U vindt op deze pagina's vooral niet-veranderlijke informatie over de raad in zijn relatie met de gemeente. Zoals over de rol van de gemeenteraad, de verhouding met de gemeente en links. We willen met deze pagina's gemakkelijk vindbaar zijn voor bezoekers die op de gemeente-site zoeken naar de gemeenteraad, politiek of invloed.

raadvanalmere.nl

Dat is de site waarop u nu leest. Deze pagina's zijn voor verantwoordelijkheid van de raad zelf. Ze worden gevuld en onderhouden door de griffie. Op raadvanalmere.nl zijn er meer mogelijkheden om de inwoners een actieve rol te geven. Dat is een van de voornaamste redenen om een eigen domein te hebben. Het is ook logisch om een eigen website te hebben, omdat de raad immers ook een zelfstandig orgaan is.

Experiment

Onze eigen website, deze dus, die we ook wel raad-online, raad247 of raadsportaal noemen, heeft een experimenteel karakter. We willen op dit raadsportaal veel meer informatie delen dan wie ook en ooit te voren. Ook willen we de soms moeilijk vindbare documenten op het raadsinformatiessysteem (notubiz) gemakkelijker vindbaar maken. En inwoners gelegenheid bieden actief deel te nemen. Alleen, niemand in Nederland deed dit al eerder, het is nieuw en onbekend terrein en daarom willen we hier in Almere proefondervindelijk proberen om de inwoners beter van dienst te zijn.
Het zou mooi zijn als u ons daarbij helpt. Laat weten wat u ziet en vindt en help ons dit nieuwe instrument zo goed mogelijk voor de inwoners door te ontwikkelen.

RIS: Vergaderinformatie en archief

Het werk en de geschiedenis van de raad moet openbaar zijn en moet ook worden bewaard (volgens de archiefwet). Alle gemeenteraden in Nederland voldoen aan die wettelijke verplichting door gebruik te maken van daarin gespecialiseerde bedrijven. Onze vergaderinformatie, de documenten en de geschiedenis worden sinds 2002 door de griffie geplaatst op almere.notubiz.nl. Door de invoering van het dualisme werd de raad in 2002 namelijk zelf verantwoordelijk hiervoor.
Voor de oudere gegevens is de gemeente verantwoordelijk en die worden bewaard bij Stadsarchief Almere (tot 1994) of in de archieven van de gemeente Almere (1994-2002).

Evengoed gaat het op notubiz om heel veel informatie. En dat is vaak niet zo gemakkelijk terug te vinden. Zoals hierboven al gezegd, is dat dus een van de belangrijke redenen om met een eigen raadsportaal te proberen het voor de inwoners gemakkelijker te maken om mee te doen.


Pagina delen:
TAGS: gemeenteraad