30-03-2022

Verkiezingen en verder

Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De volgende raadsverkiezingen zijn in 2026. Iedereen die 18 jaar of ouder is, in een Nederlandse gemeente woont en de nationaliteit van een EU-land heeft, mag stemmen  voor de gemeenteraad. Of kan op zich laten stemmen.

Het aantal leden dat in de Raad komt, hangt af van het inwoneraantal van de gemeente. De kleinste gemeenten hebben 9 raadsleden. Grote gemeenten zoals Almere (met meer dan 200.000 inwoners) hebben 45 raadsleden. Het aantal raadsleden is altijd oneven.

De raadsleden zijn meestal lid van een politieke partij. Dat kan een plaatselijke afdeling van een landelijke partij zijn. Of een lokale partij of groepering. De raadsleden die namens één partij in de Raad zitten, noemen we een fractie. Hun belangrijkste woordvoerder is de fractievoorzitter. Maar voor alle duidelijkheid: fracties hebben het niet voor het zeggen, het zijn de 45 raadsleden gezamenlijk die de macht hebben. En dat is mooi, want daardoor zijn alle verschillende meningen die onder de inwoners leven óók in die veelzijdige raad vertegenwoordigd.

Raadsperiode 2022-2026

In maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingen worden georganiseerd door de gemeente: oproepen, verkiezingsborden, stembureau's, tellen, etc. etc. De burgemeester is de portefeuillehouder.
Maar in Almere heeft de raad (uitgevoerd door de griffie) veel gedaan om de verkiezingen én de kandidaten onder de aandacht van de inwoners te brengen. De raad vindt het namelijk belangrijk en voelt zich er als volksvertegenwoordiging verantwoordelijk voor om een zo goed mogelijke nieuwe raad te laten kiezen. Daarom stond de 'verkiezingscampagne' niet op zichzelf, maar maakte die deel uit van een groter plan om kandidaat-raadsleden ook goed vóór te informeren en na de verkiezingen ook meteen goed op weg te helpen.

De belangrijkste campagne-instrumenten in 2022 waren:

 • algemene verkiezingsborden (oproep om te gaan stemmen)
 • verkiezings aanplakborden
 • speciale verkiezingspagina's in de huis-aan-huiskrant
 • een speciale verkiezingssite (almerekiest.nl)
 • een speciale verkiezingskrant
 • stemwijzer (MijnStem)
 • een filmpje per politieke partij over de afgelopen raadsperiode (13 stuks)
 • een verkiezingsfilmpje per politieke kandidaatpartij (16 stuks)
 • een stemoproep aan jongeren die voor de 1e of 2e keer mogen stemmen (22.000 kaarten op naam)
 • 35 korte televisiedebatjes over onderwerpen per stadsdeel, waarin 57 kandidaten zichtbaar waren
 • jongerenplatform Ally met straatinterviews en stemoproepen
 • radiocommercials (EasyFM) met stemoproepen
 • social media acties
 • een oproep/bijsluiter met het stembiljet verspreid

Pagina delen: