01-03-2021

Werkwijzer (hoe)

Het stadsbestuur van elke gemeente bestaat uit een gemeenteraad en een college College = college van B&W van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad van Almere heet: Raad van Almere. Hij bestaat uit mede-inwoners die door stadsgenoten zijn gekozen om hen te vertegenwoordigen.

Daarom heeft de Raad de hoofdrol in de politieke besluitvorming. De raad besluit, het college voert uit en moet verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoordiging.

De raad heeft de hoofdrol omdat hij de volksvertegenwoordiging van Almere is. De inwoners van Almere kiezen de raadsleden rechtstreeks. Dus de raad -als geheel- vertegenwoordigt alle stadsgenoten. Daarin zit de rechtvaardiging van onze democratie. En daarom mag de raad alle belangrijke beslissingen voor Almere nemen.

Alleen de raad als geheel, het collectief, heeft een status als bestuursorgaan Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen: de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, een burgemeester. . Een gemeenteraadslid mag helemaal zelf bepalen hoe hij of zij zijn werk doet. Je zou kunnen zeggen: de lokale volksvertegenwoordiger mag zich met alles bemoeien wat de belangen van zijn samenleving aangaat.

  • Wilt u meer lezen over wat de raad doet? Kijk dan bij rollen van de raad
  • Wie zijn de raadsleden, wat is het presidium en de rekenkamer? In begrippen van de raad vindt u een korte uitleg van verschillende begrippen die te maken hebben met de raad.
  • En bij Politieke Markt vindt u meer informatie over hoe ons politieke systeem in elkaar zit en wie wat doet.

 


Over lokale democratie

De basis van de democratie is de parlementaire democratie oftewel een gekozen volksvertegenwoordiging. Zo'n stelsel gaat over de manier hoe de wetgevende en de uitvoerende macht zijn ingericht en hoe zij worden samengesteld.

De basis: democratie
Nederland is een democratisch land. Democratie komt van de Griekse woorden: démos (volk) en kratein (regeren). Letterlijk betekent democratie 'het volk regeert'. In Nederland hebben we een parlementaire democratie.

De parlementaire democratie bestaat omdat het praktisch niet mogelijk is om met alle inwoners samen het land of een stad te besturen. Daarom kiezen we mede-inwoners (=volksvertegenwoordigers) en leggen we als inwoners een deel van onze rechten als verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij hen neer. Eigenlijk vragen we hen daarmee om voor ons besluiten te nemen in ons aller belang. Omdat de volksvertegenwoordigers door de inwoners zelf gekozen zijn, zijn er dus ook veel verschillende meningen in de gemeenteraad. Zo zijn de (soms tegengestelde) belangen van alle inwoners in de volksvertegenwoordiging vertegenwoordigd.

Die volksvertegenwoordiging is de 'wetgevende' macht. Hij bepaalt wat gebeuren moet. De uitvoerend macht is het college van burgemeester en wethouders. Zij moeten verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.Pagina delen: