Accountant

Accountant

Afbeelding:Foto van de drie nieuwe accountants tijdens een carrouselvergadering.

Wat is de financiële stand van zaken en wat kan de raad daaruit afleiden?

Eén van de belangrijke taken van de raad is het controleren van het werk van het college College = college van B&W (en dus het werk van de hele gemeentelijke organisatie). Daar hoort ook financiële controle bij. Maar de meeste raadsleden (of fractieassistenten) zijn natuurlijk geen financieel specialisten. Daarom krijgt de raad ondersteuning van een -vanwege de objectiviteit van de controle- eigen accountant.
 
De accountant heeft als taak de controle van de jaarrekening, het daarbij verstrekken van de accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen (artikel 213 lid 2 Gemeentewet). Sinds 1 mei 2022 is PWC de nieuwe accountant voor Almere. In een controleplan laat de accountant zien wat hij van plan is. Daarbij vraagt PWC aan de raad of er specifieke punten zijn die de raad wil meegeven ten behoeve van de controle van de Programmarekening 2022.
 
Twee belangrijke hulpmiddelen die de accountant gebruikt, zijn het 'controleplan' en de 'boardletter':
  1. Controleplan: Dit is een plan dat de accountant opstelt om de financiën te controleren. In dit plan beschrijft de accountant wat er gecontroleerd wordt, hoe dat gebeurt en hoe lang het duurt. Het doel van dit plan is om ervoor te zorgen dat de controle zorgvuldig en efficiënt gebeurt. Het helpt ook om gebieden met mogelijke risico's te vinden en deze goed aan te pakken.
  2. Boardletter: Na de controle schrijft de accountant een 'boardletter', ook wel managementletter genoemd. Deze brief gaat naar het bestuur van de gemeente. Hierin staan de bevindingen van de accountant en adviezen voor verbeteringen. De brief helpt de raad te begrijpen waar ze eventueel financiële processen, interne controle en bestuurspraktijken kunnen verbeteren.
Deze instrumenten helpen de raad om te zorgen dat financiën goed worden beheerd en dat er advies is over hoe we dingen verbeterd kunnen worden. Zie ook:

 

Pagina delen: