17-01-2020

Contact

U kunt de raad bereiken op verschillende manieren. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. De contactgevens van raadsleden en hun fracties vindt u onder het menu van raadswijzer. Of u komt naar de Politieke Markt en spreekt ze gewoon aan. Weet u het niet, benader dan een van de medewerkers van de raad; de griffie.

Raadsgriffie Almere
Postbus 200
1300 AE Almere
Telefoon: 036 - 539 99 95
E-mail: raadsgriffie@almere.nl

Stuur een e-mail aan de griffie

De meeste gemeenteraadsleden hebben een baan naast hun werk voor de raad. Raadswerk is niet hun werk, ze doen het erbij. Hou er dus rekening mee dat ze niet 'tijdens kantooruren' voor u klaar kunnen staan. Mede daarom helpt en adviseert de raadsgriffie hen.

De griffie

Voor hun ondersteuning heeft de raad een eigen team van ambtenaren: de griffie. Sinds de invoering van het dualisme zijn ze niet in dienst van de gemeente, maar van de raad. De 'baas' van de griffie is de griffier. En de baas van de griffier is de raad.

Maak kennis met de griffie

Op de raadsgriffie werken (maar) 13 medewerkers. Vaak zijn ze allemaal in de weer met politici of de Politieke Markt of de voorbereidingen daarvoor. Dan kan de telefonische bereikbaarheid wat minder zijn. Een e-mail sturen werkt vaak het best.

Social media

De Raad van Almere is -als collectief- beperkt actief op social media. Dat is een bewuste keuze. Want wat de raad doet, gaat iedereen aan. Maar niet iedereen kan op social media. Lees meer hierover.

Voor raad én inwoners

De griffie ondersteunt niet alleen alle raadsleden, maar ook u als inwoner van Almere. Als u vragen hebt over het werk van de gemeenteraad of als u met een raadslid over een onderwerp wil praten, kan de griffie waarschijnlijk helpen. Of misschien wilt u weten hoe je invloed kunt hebben op de lokale politiek?

Hoe kunt u invloed uitoefenen?

 

 

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen:
Tags: meedoen