Lees hier meer over deze nieuwe website van de Raad van Almere


Politiek, dat zijn wij allemaal.
Want politiek gaat erover hoe wij samen besluiten nemen over onderwerpen waarover wij het eens of oneens (kunnen) zijn, maar die toch besloten moeten worden. Namens alle inwoners doen 45 gekozen inwoners dat: de raadsleden. Samen zijn zij de Raad van Almere.

Eén keer in de vier jaar kiest de stad 45 nieuwe raadsleden, maar elke dag kunnen inwoners invloed uitoefenen. Via de hun raad.

Politiek, dat zij wij allemaal, de inwoners van Almere én de raadsleden, de door u gekozen inwoners.

 

Uw raad luistert Uw raad bespreekt Uw raad besluit

Het college informeert de raad zo goed mogelijk.

Raadsleden hebben veel relaties in de stad, ze luisteren naar inwoners en organisaties, ze weten wat er speelt.

Zoveel meningen als er in de stad zijn, zijn er ook in de raad. Want de raad vertegenwoordigt alle inwoners.

Raadsleden komen bijeen om op een goede manier naar elkaar te luisteren en hun mening te geven.

Dit gebeurt allemaal in het openbaar, iedereen kan meeluisteren en -kijken. De raad gaat over, én handelt in de publieke ruimte.

Inwoners kunnen daarom veel invloed uitoefenen.

Alle voors en tegens zijn aan bod gekomen. Dan wegen de raadsleden alle verschillende belangen af.

De raad neemt een besluit door erover te stemmen. Elk raadslid voor zich en 'zonder last'.

De meeste stemmen tellen. De minderheid is niet blij, maar accepteert de rechten van de meerderheid.


Wie niet vraagt, die niet weet

Op de website van de Raad van Almere vindt u niet alleen wie de raadsleden zijn en waarvoor ze zich sterk maken, maar ook vindt u alles over de onderwerpen waarover de raad luisteren, praat en besluit.

Wie zijn de raadsleden: kijk bij raadswijzer

Wat zijn de onderwerpen die de agenda stonden, staan of komen: kijk bij agendawijzer

Hoe kan ik invloed uitoefenen: kijk bij meedoen

Hoe kan ik de raad volgen: kijk bij bezoek

Hoe werkt de politiek in Almere: kijk bij politiek