Hoe we vergaderen

Hoe we vergaderen

De gemeenteraad van Almere is de plek waar ideeën samen komen. Hier zijn 45 raadsleden en 32 fractieassistenten van 16 politieke partijen. Ze hebben allemaal verschillende meningen, wat heel goed is. Zo horen we verschillende standpunten uit de stad. In Almere hebben we een vrij efficiënte manier van vergaderen. Elke donderdagavond, ongeveer 35 keer per jaar, komt onze gemeenteraad bij elkaar, tijdens de Politieke Markt.

Carrouselvergaderingen

Vanaf 19:00 zijn er op de tweede verdieping van het stadhuis tegelijkertijd in vier zalen korte vergaderingen. In elke vergadering komt één onderwerp aan bod. Dit duurt in het algemeen tot 21:00. Dus per zaal kunnen op zo’n avond een aantal onderwerpen voorbij komen. Voordeel is dat inwoners (en insprekers) heel precies weten wanneer een onderwerp aan de beurt komt. Een voorzitter leidt de vergadering. Die voorzitter is een raadslid, die voor deze functie zijn politieke mening opschort en dus neutraal voorzit. De raadsleden die carrouselvoorzitters zijn, worden hiervoor speciaal getraind en ondersteund.

Er zijn verschillende soorten type vergaderingen:

Wegingstafel
Dit is een belangrijke tafel waar wordt bepaald welke onderwerpen besproken moeten worden in de raad. Soms is een voorstel zo duidelijk dat er zonder discussie over besloten kan worden. De wegingstafel helpt ons om te kiezen welke onderwerpen echt belangrijk zijn om tijd aan te besteden.

Beraadslagingstafel(s)
Hier worden de belangrijke voorstellen besproken. Dit kunnen voorstellen van het college College = college van B&W maar ook van de raad zelf zijn. Na de voorbereiding aan de wegingstafel, is hier ruimte voor een diepgaand gesprek en inspraak vanuit de stad. Het is een plek waar inwoners, raadsleden en het college samen overleggen.

Opgaventafel 
Deze tafel is gericht op de toekomst van Almere. Hier bespreken we nieuwe ideeën en plannen voor de stad. Het gaat niet alleen om het oplossen van problemen, maar ook om het herkennen en begrijpen van nieuwe kansen en uitdagingen. De sfeer is informeel, zodat iedereen makkelijk mee kan praten.

Regiotafel
Deze tafel is speciaal voor onderwerpen die belangrijk zijn voor de hele regio rond Almere. Het is een plek voor uitgebreide discussies over samenwerkingen met andere gemeenten en organisaties. De regiotafel helpt de raad om meer te weten te komen en invloed uit te oefenen op wat er in de regio gebeurt.

Controletafel
De controletafel is waar de raad het werk van de gemeente controleert. Er wordt gekeken of alles goed gaat en of dingen beter kunnen. Belangrijke partners in de stad, zoals maatschappelijke instellingen, delen hier hun informatie met de raad. Deze tafel zorgt ervoor dat we ons niet alleen op plannen focussen, maar ook op de resultaten.

Inwonerstafel
Dit is een speciale tafel voor de inwoners van Almere. Inwoners kunnen hier direct in gesprek gaan met de raadsleden. Ze kunnen zelf onderwerpen aandragen, zoals met een petitie, of gewoon hun ideeën en suggesties delen. Deze tafel is heel toegankelijk en kan overal in de stad geplaatst worden.

Plenaire vergadering 

De plenaire vergadering is de vergadering die u wellicht kent als de traditionele 'gemeenteraadsvergadering'. Deze start meestal een half uur nadat de carrousel is afgerond. Omdat ze de onderwerpen waarover ze moeten besluiten in de carrousel al inhoudelijk en politiek hebben besproken, doen de raadsleden dat in de plenaire vergadering niet nog een keer. Een onderwerp komt dan ook pas in deze vergadering aan de orde op het moment dat de raadsleden het erover een zijn dat het in de carrousel voldoende besproken is. De plenaire vergadering is echt bedoeld voor het nemen van besluiten. Wel zijn er soms debatten in deze vergadering. Raadsleden willen met andere raadsleden of met een wethouder debatteren om de politieke motivatie duidelijker te krijgen. En natuurlijk, om andere raadsleden te bewegen een ander standpunt in te nemen. De plenaire vergaderingen van de Raad van Almere duren meestal niet lang, maar u moet wel erg goed opletten, want de besluiten worden razendsnel genomen.

Wilt u erbij zijn?
Zowel de carrousel als de plenaire vergaderingen zijn openbaar en u kunt gewoon binnenlopen, een servicemedewerkers wijst u de weg. Wat waar besproken wordt en hoe laat, dat kunt u lezen: in de krant, op de site, op een scherm in de centrale ruimte én op bordjes naast de ingang van de vergaderkamers. En natuurlijk op het raadsinformatiesysteem: almere.notubiz.nl

De 'wandelgangen'
Dit is echt een kwaliteit van onze Politieke Markt. Het ontmoeten en het informele contact. Dit is ons fameuze 'tussendoortje', want tussen de vergaderingen door, kunt u in de ruimte rondom de vergaderkamers in gesprek gaan met raadsleden, fractie-assistenten, wethouders en voorlichters en met pers en ander publiek. Het is heel laagdrempelig. Handig om te lobbyen, te netwerken of een idee te krijgen hoe de ander over iets denkt. En, heel belangrijk, uw mening te laten horen. Het komt heel vaak voor dat ná een vergadering in de wandelgangen een gesprek tussen politici en inwoners nog een tijdje doorgaat. Overigens is er ook na afloop van de Politieke Markt een ontmoetingsmoment met iets te drinken in de centrale ontmoetingsruimte.

 

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: