Agenda

Overzicht

Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van alle agendapunten van de raad: onderwerpen die besproken zijn, die nog aan bod moeten komen, of die momenteel behandeld worden. Direct hieronder staan de meest actuele onderwerpen. Gebruik de zoekfunctie om gemakkelijk het door u gezochte onderwerp te vinden. Voor meer informatie over de verschillende momenten van behandeling, kunt u hier klikken.

Nog niet geagendeerd
In behandeling
Wegingstafel

Overhevelen strategische grondvoorraad MVA Vogelhorst Fase 2

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24201
Het onderwerp staat op de wegingstafel van 19 september 2024

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 2 appartementengebouwen Boomgaardweg

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24202
Het onderwerp staat op de wegingstafel van 19 september 2024

Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten voor de bouw van 4 tijdelijke woongebouwen in Stedenwijk

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24203
Het onderwerp staat op de wegingstafel van 19 september 2024

Invullen bezuinigingen begroting 2025

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24195
Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 5 september 2024

Auditcommissie ‘Almeerse stijl’

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24192
AANGENOMEN 39/3 (beslispunt 1 t/m3) MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD (beslispunt 4)

Herstel verkeerssituatie Landdrostdreef en Landdroststraat

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24199
Het onderwerp staat op de wegingstafel van 19 september 2024     

Resultaatbestemming 2023 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24194
MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD

Tweede financiële kwartaalrapportage 2024

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24187
AANGENOMEN 40/2 

Ontwikkelingen hightech campus

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24183
Het college heeft de raad gisteravond bijgepraat...Verder lezen

Aanvulling Nota Grondprijsbeleid 2024

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24188
MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD

Aanpassen controle GFT naar een meer burgervriendelijk model

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24172
Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 19 september 2024

Onafhankelijke bemiddelaar afvalwater Oosterwold

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24174
Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 19 september 2024

Maatschappelijke agenda 2024-2034

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24161
Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 19 september 2024

Wooncomplex en commerciële voorzieningen Randstad

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24153
Vervolgbespreking 19/9

Aanpak ouderendiscriminatie

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24156
Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 19 september 2024

Ontwerp Regionaal risicoprofiel 2024 en ontwerp gezamenlijk beleidsplan 2025- 2028 Veiligheidsregio Flevoland

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24152
MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD

Vaststellen projectopdracht Kadegriend 1-21

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24150
Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 19 september 2024

Faillissement Het Palet

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24140
Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 19 september 2024

Haat en discriminatie keihard aanpakken: Kom op Almere!

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24135
VERWORPEN 1/41

Een permanent ‘’containerdorp’’ als maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24133
VERWORPEN 8/34 

Transformatie jeugdhulp

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24132
AANGENOMEN 40/2 

Plan van aanpak 2024 huisvesting urgenten

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24127
Vervolgbespreking 19/9

Beleidskader Groen 2024

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24120
Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 19 september 2024

Visie Gezondheidsbeleid Almere 2024-2026

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24118
Het onderwerp staat op de agenda van de politieke markt van 19 september 2024

Locatiekeuze Beschermd Wonen Plus voorziening

Bijgewerkte datum: 19-07-2024
Raadsnummer: 24163
AANGENOMEN 26/16

Almere 50 jaar

Bijgewerkte datum: 18-07-2024
Raadsnummer: 24208
Almere 50 jaar: Een mijlpaal om trots op te zijn

Ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 GGD Flevoland

Bijgewerkte datum: 18-07-2024
Raadsnummer: 24191
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Beheersing en uitroeiing van de reuzenberenklauw in Almere

Bijgewerkte datum: 18-07-2024
Raadsnummer: 24189
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Programma van Eisen voor het Masterplan Almere Pampus

Bijgewerkte datum: 18-07-2024
Raadsnummer: 24145
Bespreking afgerond en zelfde avond door naar besluitvorming

Doorontwikkeling Politieke Markt

Bijgewerkte datum: 18-07-2024
Raadsnummer: 24114
Bespreking afgerond en zelfde avond door naar besluitvorming

Rapportage Dienstverlening 2023

Bijgewerkte datum: 17-07-2024
Raadsnummer: 24204
Rapportage dienstverlening Gemeente Almere: Jaarverslag 2023  

Ambtenaren helpen met aflossen studieschuld

Bijgewerkte datum: 12-07-2024
Raadsnummer: 24182
VERWORPEN 1/42

Programmarekening 2023

Bijgewerkte datum: 12-07-2024
Raadsnummer: 24166
AANGENOMEN 36/7

Meerjaren perspectief gebiedsontwikkelingen Almere 2024

Bijgewerkte datum: 12-07-2024
Raadsnummer: 24148
AANGENOMEN 42/1

Troebel water Drabbig bestuur

Bijgewerkte datum: 12-07-2024
Raadsnummer: 24134
Bespreking is afgerond en de motie is ingetrokken

Bestemmingsplan Parapluherziening ontplofbare oorlogsresten

Bijgewerkte datum: 12-07-2024
Raadsnummer: 24121
MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD

Eerste financiële kwartaalrapportage 2024

Bijgewerkte datum: 12-07-2024
Raadsnummer: 24119
MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD

Een burgerberaad over het klimaat in Almere

Bijgewerkte datum: 12-07-2024
Raadsnummer: 24053
Het voorstel is verworpen

Laadpalen beleid

Bijgewerkte datum: 12-07-2024
Raadsnummer: 23247
AANGENOMEN 39/4

Leidraad Schone Leefomgeving

Bijgewerkte datum: 11-07-2024
Raadsnummer: 24193
Nieuwe aanpak voor een schone Stad

Verstevigen Centrummanagement Almere Stad

Bijgewerkte datum: 04-07-2024
Raadsnummer: 24175
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten.

De stad is aan het verpauperen; ingrijpen vereist

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24181
Slecht onderhoud en veiligheidsrisico's  

Besluit op bezwaar tegen onttrekkingsbesluit houten bruggen

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24169
MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD

Gesprek met de Ombudsman over jaarverslag 2023

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24168
Klaagmoeheid in Almere

Onderzoek tijdig andere mogelijkheden voor busvervoer.

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24164
Aan de wegingstafel besloot de raad dat een inhoudelijke bespreking niet nodig is. 

Verordening Woonlastenfonds 2024

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24157
AANGENOMEN 36/6 

Wijziging verordening raadsleden en fracties

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24159
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2023 correctie

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24158
MET ALGEMENE STEMMEN AANVAARD

Bouw van 36 beschermde wooneenheden Domus, Almere Poort

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24155
AANGENOMEN 28/14

MRA Agenda 2025 – 2028, wensen en opvattingen raad

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24130
De motie werd uiteindelijk ingetrokken

Twee uitgangen per wijk voor verbeterde Toegankelijkheid en Veiligheid

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24113
VERWORPEN 10/32 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Kruidenwijk

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24095
AANGENOMEN 32/10 

Geen uitstel bouw basisschool De Driemaster

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24070
VERWORPEN (nadat de stemmen 2x staakten)

Vrijwilligers niet volledig verantwoordelijk voor ruiter- en menpaden maken!

Bijgewerkte datum: 28-06-2024
Raadsnummer: 24071
Na een toezegging werd de motie ingetrokken

Preventief fouilleren in stadscentrum

Bijgewerkte datum: 25-06-2024
Raadsnummer: 24171
Veiligheid in het stadscentrum: voorstel voor preventief fouilleren

Fietsparkeren in de stadscentra

Bijgewerkte datum: 25-06-2024
Raadsnummer: 24173
Behouden van straatparkeerplekken voor fietsen in Almere

Weloverwogen ontwikkeling 's-Hertogenboschplein en Delftstraat Stedenwijk

Bijgewerkte datum: 22-06-2024
Raadsnummer: 24167
Toekomst van 's-Hertogenboschplein en Delftstraat

Gesprek met de accountant

Bijgewerkte datum: 21-06-2024
Raadsnummer: 24166
Kanttekeningen, maar zeker ook complimenten van de accountant.

Strategische aankoop van de twee panden ZGA

Bijgewerkte datum: 21-06-2024
Raadsnummer: 24162
De zorgen van de raad zijn weggenomen.

Meer grip op Fonds verstedelijking

Bijgewerkte datum: 21-06-2024
Raadsnummer: 24111
De indiener trekt de motie in.

Zienswijze conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Bijgewerkte datum: 14-06-2024
Raadsnummer: 24143
MET ALGEMENE STEMMEN AANGENOMEN

Protocol actieve informatieplicht

Bijgewerkte datum: 14-06-2024
Raadsnummer: 24147
VERWORPEN 16/26

Krediet ruimten kinderopvang Brede Buurtschool Zuid Stedenwijk

Bijgewerkte datum: 14-06-2024
Raadsnummer: 24142
MET ALGEMENE STEMMEN AANGENOMEN

Koersnotitie 2025

Bijgewerkte datum: 14-06-2024
Raadsnummer: 24141
Voorlopig geen besluit over de koersnotitie

Veiligheidsregio Flevoland: Jaarstukken 2023 en ontwerp Programmabegroting 2025

Bijgewerkte datum: 14-06-2024
Raadsnummer: 24131
Met algemene stemmen aanvaard

Terugkoop grond en ontwikkel- en realisatierecht Hortus

Bijgewerkte datum: 14-06-2024
Raadsnummer: 24109
AANGENOMEN 28/16 

Biedt een oplossing voor speurhondentrainingen

Bijgewerkte datum: 14-06-2024
Raadsnummer: 24093
GEWIJZIGD AANGENOMEN 30/12 

De gemeentesite voor iedereen

Bijgewerkte datum: 14-06-2024
Raadsnummer: 24094
GEWIJZIGD AANGENOMEN 22/20

Toekomst en structurele financiering popvoorziening Almere

Bijgewerkte datum: 14-06-2024
Raadsnummer: 24083
AANGENOMEN 33/9

Ruggensteunregeling voor jongeren die tussen wal en schip vallen

Bijgewerkte datum: 31-05-2024
Raadsnummer: 24112
De motie is ingetrokken

Jaarverslagen integriteit 2023

Bijgewerkte datum: 31-05-2024
Raadsnummer: 24084
Naar besluitvorming 

Rekenkamer rapport woonruimteverdeling

Bijgewerkte datum: 31-05-2024
Raadsnummer: 24068
De bespreking is afgerond 

Gemengd wonen project

Bijgewerkte datum: 31-05-2024
Raadsnummer: 24060
Door naar besluitvorming 

Parapluplan regeling supermarkten

Bijgewerkte datum: 30-05-2024
Raadsnummer: 24124
AANGENOMEN 43/0

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2024

Bijgewerkte datum: 30-05-2024
Raadsnummer: 24122
AANGENOMEN 43/0

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2023

Bijgewerkte datum: 30-05-2024
Raadsnummer: 24123
AANGENOMEN 43/0

Grip en controle op aangenomen moties

Bijgewerkte datum: 30-05-2024
Raadsnummer: 24115
AANGENOMEN 37/6 

Ontwikkelvisie 2040 natuurkrachtig hart van de stad

Bijgewerkte datum: 30-05-2024
Raadsnummer: 24056
AANGENOMEN 27/16

Verordening Participatiewet Almere 2024

Bijgewerkte datum: 30-05-2024
Raadsnummer: 24057
AANGENOMEN 43/0

MRA Voortgangsnota 2023, wensen en opvattingen raad

Bijgewerkte datum: 24-05-2024
Raadsnummer: 24128
Het onderwerp is voldoende besproken

Gratis en de Grondwet

Bijgewerkte datum: 17-05-2024
Raadsnummer: 24063
Er komt een vervolgbespreking

Advies over De sociale staat van Almere

Bijgewerkte datum: 17-05-2024
Raadsnummer: 24058
1 motie werd ingetrokken en de andere gaat naar besluitvorming 

Resultaten evaluatie Bomenkader

Bijgewerkte datum: 17-05-2024
Raadsnummer: 24049
Naar besluitvorming

Voorkeursadvies lokale publieke media-instelling

Bijgewerkte datum: 01-05-2024
Raadsnummer: 24067
AANGENOMEN 34/7

Samenwonen op proef

Bijgewerkte datum: 01-05-2024
Raadsnummer: 24052
AANGENOMEN 35/6

Vaststelling bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark

Bijgewerkte datum: 01-05-2024
Raadsnummer: 24010
AANGENOMEN 43/0

Verordening financiële sturing, verantwoording en controle Almere 2023

Bijgewerkte datum: 01-05-2024
Raadsnummer: 24001
AANGENOMEN 34/0

Leidende principes gebiedsontwikkeling Almere Pampus

Bijgewerkte datum: 25-04-2024
Raadsnummer: 24045
AANGENOMEN 26/15

Mobiliteitsplan Hart van de Stad Almere 2030-2040

Bijgewerkte datum: 25-04-2024
Raadsnummer: 24021
AANGENOMEN 26/15

Begroting Omgevingsdienst

Bijgewerkte datum: 19-04-2024
Raadsnummer: 24092
AANGENOMEN 40/0

Verbod op het demonstratief vernielen van religieuze symbolen in de openbare ruimte

Bijgewerkte datum: 19-04-2024
Raadsnummer: 24087
Het voorstel is VERWORPEN 5/35.

Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Bijgewerkte datum: 19-04-2024
Raadsnummer: 24076
Afgerond en een toezegging door de wethouder

Wel circussen in Almere, maar geen dieren meer

Bijgewerkte datum: 19-04-2024
Raadsnummer: 24072
AANGENOMEN 23/19 

Actualisatie exploitatiebegroting Oosterwold

Bijgewerkte datum: 19-04-2024
Raadsnummer: 24046
AANGENOMEN 40/0

Eerste voortgangsrapportage Veiligheidsagenda 2023 - 2026

Bijgewerkte datum: 19-04-2024
Raadsnummer: 24048
Naar besluitvorming.

Zet niemand op straat, stop tijdelijke huurcontracten

Bijgewerkte datum: 19-04-2024
Raadsnummer: 24025
GEWIJZIGD VERWORPEN 9/32

Vierde financiële kwartaalrapportage 2023

Bijgewerkte datum: 19-04-2024
Raadsnummer: 24027
AANGENOMEN 39/2 

Actualisatie opgelegde geheimhoudingen 2020 en 2021

Bijgewerkte datum: 18-04-2024
Raadsnummer: 24096
AANGENOMEN 40/0

OZB niet-woningen volledig, maar stapsgewijs doorbelasten aan eigenaren

Bijgewerkte datum: 18-04-2024
Raadsnummer: 24097
Het raadslid heeft de motie ingetrokken.

Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2023

Bijgewerkte datum: 18-04-2024
Raadsnummer: 24098
AANGENOMEN 40/0

Inkoopstrategie Jeugdhulp zonder verblijf

Bijgewerkte datum: 18-04-2024
Raadsnummer: 24086
AANGENOMEN 40/0

Strategische aankoop Havenhoofd 7 Almere Haven

Bijgewerkte datum: 18-04-2024
Raadsnummer: 24041
AANGENOMEN 40/0

Een Stem voor Elke Stem: Burgerberaden en haar functie

Bijgewerkte datum: 12-04-2024
Raadsnummer: 24061
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten.

Passend leerlingenvervoer

Bijgewerkte datum: 11-04-2024
Raadsnummer: 24088
INGETROKKEN

Verklaring tegen Antisemitisme

Bijgewerkte datum: 11-04-2024
Raadsnummer: 24091
AANGENOMEN 32/8

Gevolgen invoering spreidingswet voor opvang veiligelanders in Almere

Bijgewerkte datum: 05-04-2024
Raadsnummer: 24044
Voorlopig voldoende besproken 

Verklaring van geen bedenkingen Indische buurt

Bijgewerkte datum: 04-04-2024
Raadsnummer: 24059
AANGENOMEN 37/5

Locatie Skills Garden Almere Stad Oost

Bijgewerkte datum: 04-04-2024
Raadsnummer: 24034
AANGENOMEN 42/0

2e Addendum Ontwikkelingsplan Almere Hout Noord – ‘Wijk voor initiatieven’

Bijgewerkte datum: 04-04-2024
Raadsnummer: 24008
beslispunten 1 t/m 7 AANGENOMEN 41/1 , beslispunt...Verder lezen

Gesprek Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bijgewerkte datum: 21-03-2024
Raadsnummer: 24064
Een open gesprek

Bommenregeling 2023

Bijgewerkte datum: 15-03-2024
Raadsnummer: 24047
Het voorstel is unaniem aangenomen.

Realisatie flexwoningen op het Annapark

Bijgewerkte datum: 15-03-2024
Raadsnummer: 24037
Het voorstel is aangenomen.

Hitteplan voor mens en dier

Bijgewerkte datum: 15-03-2024
Raadsnummer: 24054
Het voorstel is aangenomen.

Onderzoek tijdig andere mogelijkheden voor busvervoer

Bijgewerkte datum: 14-03-2024
Raadsnummer: 24055
De motie is ingetrokken.

Campagne tegen explosieven in Almere

Bijgewerkte datum: 14-03-2024
Raadsnummer: 24011
VERWORPEN 18/23

Plan van aanpak tegen explosies in Almere

Bijgewerkte datum: 14-03-2024
Raadsnummer: 24012
VERVALLEN

Behoud supermarkt op ’s Hertogenboschplein

Bijgewerkte datum: 08-03-2024
Raadsnummer: 24036
Het burgerinitiatief krijgt waarschijnlijk een vervolg met een politieke bespreking.

LEA Lokaal educatieve agenda

Bijgewerkte datum: 08-03-2024
Raadsnummer: 23281
Samenwerking en dialoog: De sleutel tot een toekomstgerichte Lokale Educatieve Agenda.

In gesprek met Tomin groep

Bijgewerkte datum: 16-02-2024
De bespreking is afgerond.

Raadsonderzoek naar de besluitvorming rond afvalwaterverwerking in Oosterwold

Bijgewerkte datum: 16-02-2024
Raadsnummer: 24039
Agendering voor een politieke bespreking volgt.

Lokaal Educatieve Agenda 2024-2028

Bijgewerkte datum: 16-02-2024
Raadsnummer: 24033
Het onderwerp is geagendeerd voor 7 maart. Komt u ook naar de bijeenkomst in het MBO college Almere?

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland 2023

Bijgewerkte datum: 16-02-2024
Raadsnummer: 24026
Het voorstel is aangenomen 43/0

Lerarentekort Almere

Bijgewerkte datum: 16-02-2024
Raadsnummer: 23337
Dit voorstel is komen te vervallen.

Visie Klimaatadaptatie

Bijgewerkte datum: 16-02-2024
Raadsnummer: 24029
Een nieuwe motie die direct in stemming is gebracht. Voorstel terug in handen college.

Vernieuwing digitalisering en informatievoorziening

Bijgewerkte datum: 15-02-2024
Raadsnummer: 24017
Vervolgbespreking op 14 maart

Start proef met nachttrein

Bijgewerkte datum: 15-02-2024
Raadsnummer: 24013
GEWIJZIGD AANGENOMEN 33/10

Takendiscussie

Bijgewerkte datum: 15-02-2024
Raadsnummer: 24005
AANGENOMEN 26/17

Almeerse energietransitie

Bijgewerkte datum: 15-02-2024
Raadsnummer: 23264
AANGENOMEN 30/13

Spoed- en Overbruggingsindicaties voor WMO-zorg in Almere

Bijgewerkte datum: 09-02-2024
Raadsnummer: 24016
Na een bespreking en een toezegging door de portefeuillehouder is de motie ingetrokken.

Bevordering opkomst bij de verkiezingen: Moskeeën als stemlokaal

Bijgewerkte datum: 03-02-2024
Raadsnummer: 24020
De motie is ingetrokken.

Ambachtsmark

Bijgewerkte datum: 03-02-2024
Raadsnummer: 23313
AANGENOMEN 1/2/2024 Stemmen: 37/6 

Benoeming leden onderzoekscommissie Raadsenquête Floriade

Bijgewerkte datum: 02-02-2024
Raadsnummer: 24035
De raad stemde in met het voorstel. 

Waarborg de neutraliteit van het stemlokaal tijdens politieke verkiezingen

Bijgewerkte datum: 02-02-2024
Raadsnummer: 24032
De motie is ingetrokken.

Bestedingsplan middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagaffaire (POK)

Bijgewerkte datum: 01-02-2024
Raadsnummer: 24007
AANGENOMEN 43/0

Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Flevoland 2024 - 2027

Bijgewerkte datum: 01-02-2024
Raadsnummer: 23328
AANGENOMEN 43/0 

Ontneem drempels voor uitstroom naar werk vanuit de bijstand

Bijgewerkte datum: 01-02-2024
Raadsnummer: 23331
UNANIEM AANGENOMEN 

Ontwikkelingsplan en Grondexploitatie Oreganoweg Wisselweg.

Bijgewerkte datum: 01-02-2024
Raadsnummer: 23325
UNANIEM AANGENOMEN

Wat heeft de cultuursector in Almere nodig om te blijven bestaan

Bijgewerkte datum: 26-01-2024
Raadsnummer: 24006
Een 'uitverkochte' zaal bij de opgaventafel in de Voetnoot.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een dierenweide met speeltoestellen aan de Jac. P. Thijsseweg 4

Bijgewerkte datum: 26-01-2024
Raadsnummer: 24009
Voldoende besproken en gaat door naar besluitvorming.

Leerlingenvervoer problemen

Bijgewerkte datum: 26-01-2024
Raadsnummer: 23252
Ouders hebben grote zorgen over het vervoer van hun kinderen.

Plan van Aanpak Participatienota & geleerde lessen Burgerparticipatie

Bijgewerkte datum: 19-01-2024
Raadsnummer: 24003
De bespreking is afgerond.

Kasteel Almere

Bijgewerkte datum: 19-01-2024
Raadsnummer: 23318
De bespreking is afgerond.

Actualiteiten 11 januari 2024

Bijgewerkte datum: 12-01-2024
Gezien de huidige extreme kou hadden een aantal...Verder lezen

Verplichte participatie buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Bijgewerkte datum: 12-01-2024
Raadsnummer: 23329
In de Omgevingswet is participatie een belangrijk uitgangspunt, maar is niet altijd verplicht.

Onderzoek naar radicalisering in Almere

Bijgewerkte datum: 12-01-2024
Raadsnummer: 23324
Nog niet duidelijk of de motie wordt ingediend voor besluitvorming.

Actie(f) tegen huiselijk geweld

Bijgewerkte datum: 12-01-2024
Raadsnummer: 23319
Achter gesloten deuren: De complexiteit van huiselijk geweld in Almere.

Toegankelijkheid stembureaus

Bijgewerkte datum: 12-01-2024
Raadsnummer: 23311
De motie wordt nog even aangehouden.

Uitkomst Politieke Markt 11 januari 2024

Bijgewerkte datum: 11-01-2024
Overzicht Politieke Markt 11 januari 2024

Plenaire vergadering 21 december 2023

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
De agenda en besluiten van 21 december 2023.

Actualiteiten 21 december 2023

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23339
Er waren vragen over de emissievrije zone en...Verder lezen

Financiële ondersteuning voor noodhulporganisaties

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23334
De raad stemde in met het voorstel. 

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole gemeente Almere 2023

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23327
De raad stemde in met het voorstel. 

Een presentje in plaats van een wegwerpproduct

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23320
Het voorstel werd verworpen.

Centrummanagement Almere Stad

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23306
Het initiatiefvoorstel is klaar voor besluitvorming.

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23275
Over de 4 moties is gestemd. Allevier zijn aangenomen.

Aanvalsplan woningbouw

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23279
Over 11 moties werd gestemd.

Onderwijshuisvesting

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23304
De raad stemde in met het voorstel. 

Oosterwold ontwikkeling

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23224
Over 1 motie moest opnieuw worden gestemd.

Vuurwerk in Almere

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23303
Het voorstel is verworpen.

Inkoop jeugdhulp

Bijgewerkte datum: 22-12-2023
Raadsnummer: 23287
De motie is aangenomen.

Debat: Explosies in Almere lopen uit de hand

Bijgewerkte datum: 21-12-2023
Raadsnummer: 23338
Debat met de burgemeester over een aantal explosies die in de stad hebben plaatsgevonden.

Afvalstoffenverordening

Bijgewerkte datum: 21-12-2023
Raadsnummer: 23317
Voldoende besproken en door naar besluitvorming.

Raadsrapportage jeugdzorg

Bijgewerkte datum: 15-12-2023
Raadsnummer: 23274
De wethouder gaat aan de slag met alle feedback over de rapportage.

Voorstel voor raadsenquête Floriade Almere

Bijgewerkte datum: 13-12-2023
Raadsnummer: 23288
Over 9 amendementen, 1 motie en het raadsvoorstel werd gestemd.

Plenaire vergadering 7 december 2023

Bijgewerkte datum: 08-12-2023
De agenda en besluiten van 7 december 2023.  

Klankbordgesprek burgemeester

Bijgewerkte datum: 08-12-2023
Raadsnummer: 23323
De raad stemde in met het voorstel. 

Het electriciteitsnet is vol

Bijgewerkte datum: 08-12-2023
Raadsnummer: 23308
Over 4 moties werd gestemd.

Muziekwijk bestemmingsplan

Bijgewerkte datum: 08-12-2023
Raadsnummer: 23280
De raad stemde in met het voorstel. 

MIPA 2021-2025

Bijgewerkte datum: 08-12-2023
Raadsnummer: 23269
De raad stemde in met het voorstel. 

Jeugdzorg; de Almeerse Aanpak

Bijgewerkte datum: 08-12-2023
Raadsnummer: 23261
De raad stemde in met het voorstel. 

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Bijgewerkte datum: 08-12-2023
Raadsnummer: 23195
Over 9 amendementen, 1 motie en het raadsvoorstel werd gestemd.

Tarievennota

Bijgewerkte datum: 08-12-2023
Raadsnummer: 23273
De raad stemde in met het voorstel. 

Reglement van orde voor de raad van Almere

Bijgewerkte datum: 08-12-2023
Raadsnummer: 23307
De raad stemde in met het voorstel. 

Actualiteiten 7 december 2023

Bijgewerkte datum: 07-12-2023
Zorgen over zorgbeleid DBA: dreigementen met huisuitzetting veroorzaken onrust.

Vergunninghouders huisvesten

Bijgewerkte datum: 05-12-2023
Raadsnummer: 23278
De raad stemde in met het voorstel. 

Rekenkamer

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23315
Nieuw onderzoeksprogramma

Boardletter 2023

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23316
Wat is de financiële stand van zaken en wat kan de raad daaruit afleiden?

Actualiteiten 30 november 2023

Bijgewerkte datum: 01-12-2023
Raadsnummer: 23220
Straatmuzikanten en het lerarentekort.

Plenaire vergadering 23 november 2023

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
De agenda en de besluiten van 23 november 2023.

Interpellatiedebat: Lichtvervuiling en de Nacht van de Nacht

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23300
Debat in de raad

Nieuwe gedragscode integriteit B&W

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23301
De raad stemde in met het voorstel. 

Gebruik van grondwarmte

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23292
De raad stemde in met het voorstel. 

Intrekken horecavergunning ‘Het Wapen van Almere’

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23291
De motie is ingetrokken.

Agenda Toerisme en Recreatie

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23246
De raad stemde in met het voorstel. Over acht moties en amendementen werd een besluit genomen.

Woo verzoek Omroep Flevoland (Triade)

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23293
De raad stemde in met het voorstel. 

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23227
De raad stemde in met het voorstel. 

Houten bruggen

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23222
De raad stemde in met het voorstel en een amendement werd aanvaard.

Woo-verzoek Omroep Flevoland (Floriade)

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23208
Twee besluiten zijn genomen (23294 en 23295)

Oosterwold, afvalwater

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23225
Het voorstel en een motie werden aanvaard.

Grondprijsbeleid

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23289
De raad stemde in met het voorstel. 

GR Tomingroep

Bijgewerkte datum: 24-11-2023
Raadsnummer: 23302
De raad stemde in met het voorstel. 

Actualiteiten 16 november 2023

Bijgewerkte datum: 17-11-2023
Raadsnummer: 23305
Wateroverlast basisschool de Verwondering

Oude Floriade BV, nieuwe risico's

Bijgewerkte datum: 17-11-2023
Raadsnummer: 23297
Nog geen besluit genomen over nieuwe activiteiten van de Floriade BV.

Dienstverlening Medipoint

Bijgewerkte datum: 17-11-2023
Raadsnummer: 23255
Klachten over de dienstverlening van Medipoint.

Almere Hout

Bijgewerkte datum: 17-11-2023
Raadsnummer: 23262
Noordelijke ontsluiting Almere Hout.

Actualiteiten 9 november 2023

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23299
Over de sloop van het voormalige tennisclubterrein aan de Delftstraat.

High Tech Campus

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23284
De raad is (vertrouwelijk) geïnformeerd over de plannen voor een High Tech campus.

Coronamaatregelen en de maatschappij

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23283
Een goed gesprek, waarin naar elkaar geluisterd werd.

Programmabegroting 2024

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23254
De programmabegroting is aanvaard.

Actieprogramma divers en inclusief

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23228
Zes moties zijn ingebracht en allemaal verworpen.

Lokale omroep

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23229
De raad stemde in met het voorstel.

Economische agenda Almere

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23194
De raad stemde in met het voorstel.

De ombudsman

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23277
De raad stemde in met het voorstel.

Noorderplassen-West

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23296
Debat: De gemeente mag grond verkopen aan De Kapitein 

Veiligheidsregio - wijzigingsbesluit GR

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23270
De raad stemde in met het voorstel.

Omgevingswet invoering

Bijgewerkte datum: 10-11-2023
Raadsnummer: 23263
Rol van de raad bij Omgevingswet.

Plenaire vergadering 9 november 2023

Bijgewerkte datum: 09-11-2023
De agenda en de besluiten van 9 november 2023.

Domus Almere Poort

Bijgewerkte datum: 09-11-2023
Raadsnummer: 23282
Over het voorstel kon diezelfde avond gestemd worden.

Evenementenstrand vaker gebruiken

Bijgewerkte datum: 03-11-2023
Raadsnummer: 23241
Dit onderwerp wordt tegelijk met de Agenda toerisme besproken (23246)

Jeugdhulp met en zonder verblijf

Bijgewerkte datum: 20-10-2023
Raadsnummer: 23230
Het agendavoorstel is ingetrokken.

Plenaire vergadering 19 oktober 2023

Bijgewerkte datum: 19-10-2023
Een petitie, de aanbieding van het rapport...Verder lezen

Raad van Toezicht Almeerse Scholen Groep

Bijgewerkte datum: 19-10-2023
Raadsnummer: 23256
De raad stemde in met het voorstel.

Misbruik van sportfaciliteiten

Bijgewerkte datum: 19-10-2023
Raadsnummer: 23226
De drie moties werden alledrie verworpen.

Omgevingsdienst, wijziging GR

Bijgewerkte datum: 19-10-2023
Raadsnummer: 23233
Het voorstel werd aanvaard.

Actualiteiten 12 oktober 2023

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23266
Het ging over een vuurwerkverbod, het leerlingenvervoer (23267) en de IJmeerverbinding.

Breed overleg plus

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23250
De drie gasten uitten hun zorgen. De raad en de...Verder lezen

Jeugdcriminaliteit

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23251
Raadsleden kregen beter inzicht in de leef- en denkwereld van de jongeren over wie dit gaat.

Woo benoeming burgemeester

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23249
De raad stemt in met het eerder genomen besluit van het college.

Inzameling en statiegeld

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23234
De indiener trok de motie in.

Lombokstraat nieuwbouwflat

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23248
De raad stemt in met het voorstel hier een verklaring van geen bedenkingen voor af te geven. 

Mensenhandel

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23161
De motie én het raadsvoorstel werden aanvaard.

Nachttrein

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23197
De raad vindt dat het onderzoek gedaan mag worden.

Participatiewet

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23211
De raad vindt dat de zoektermijn moet worden afgeschaft.

Schoolgebouwen (IHP)

Bijgewerkte datum: 13-10-2023
Raadsnummer: 23191
De raad stemt in met het plan voor de gemeente.

Plenaire vergadering 12 oktober 2023

Bijgewerkte datum: 12-10-2023
Tijdens plenair waren er twee interpellatiedebatten, een daarvan was pittig.

Actualiteiten 5 oktober 2023

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23258
Drie onderwerpen tijdens het vragenuur.

Gelijke kansen voor ieder kind

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23245
Drie gespreksgasten vertelden hoe ze met...Verder lezen

Controleplan accountant

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23244
Goed gesprek, alles duidelijk, aan de slag.

Huisvesting statushouders Randstad 20-04

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23237
Een andere verdeling van de woningen leidt weer tot nieuwe problemen.

Hoogbegaafde kinderen

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23217
Er werd veel duidelijk, maar de gemeente kan dit probleem niet oplossen.

Uiting artikel 1 Grondwet

Bijgewerkte datum: 06-10-2023
Raadsnummer: 23205
De aanpassingen kosten 25.000 tot 350.000 euro.

Denken over groei

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23236
Goede verdiepende bespreking die raadsleden helpt hun rol beter in te vullen.

Openbaarheid van documenten (Woo verzoeken)

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23223
Het raadsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard.

Woonlastenfonds

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23216
De raad stemde met algemene stemmen in met het raadsvoorstel Woonlastenverordening 2023.

Kunstenaars onder dak

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23187
Het idee werd besproken, maar voorlopig blijft het daarbij.

Ondersteuning van jonge mantelzorgers

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23189
De motie haalde het niet.

Religieuze neutraliteit boa's

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23182
De motie haalde het niet.

Uitbreiding begraafplaatscapaciteit

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23178
Het amendement haalde het niet, het raadvoorstel wel.

Stagemakelaars

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23169
De motie haalde het niet.

Oosterwold, Bestemmingsplan 1e herziening

Bijgewerkte datum: 29-09-2023
Raadsnummer: 23171
Het raadsvoorstel werd met algemene stemmen aanvaard.

Plenaire vergadering 28 september 2023

Bijgewerkte datum: 28-09-2023
De agenda en besluiten van de 28e.

Wonen en zorg

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23235
Deskundigen en raad spraken over deze grote opgave. De wethouder kan er gebruik van maken.

Actualiteiten 21 september 2023

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23239
Twee onderwerpen tijdens het vragenuur.

Aanpak zorgfraude

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23203
De motie is ingetrokken.

Onderwijskwaliteit

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23204
Het college werkt al aan nieuwe plannen. Is deze bespreking dan wel nodig?

Circusdieren

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23214
De motie is ingetrokken.

Labelvrije jeugdzorg

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23215
Kan het misschien een beetje minder met al die diagnoses?

Aanvalsplan Armoede

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23188
Compenseren is niet altijd een goed idee.

Dienstverlening gemeente

Bijgewerkte datum: 22-09-2023
Raadsnummer: 23186
Goede rapportcijfers. Slechte plannen.

De raad was met reces maar is weer in touw

Bijgewerkte datum: 10-09-2023
De raad is weer volop aan het werk.

Actualiteiten 20 juli 2023

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23219
Drie onderwerpen tijdens het vragenuur.

Gratis parkeren bezoekers Politieke Markt

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23213
De indiener trekt de motie in.

Triade-Vitree

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23202
Raadsleden konden vertrouwelijk met de organisatie in gesprek.

Slavernijverleden

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23175
Na een gesprek in de carrousel stemde de raad over de motie: hij werd aanvaard.

Zonnepark Trekweg

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23147
De raad aanvaarde het raadsvoorstel.

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23142
De aanpassingen werden besproken, later op de avond werd het raadvoorstel aangenomen.

Financiële kwartaalrapportage 2023

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23198
De raad ging akkoord met het voorstel.

Omgevingsdienst (OFGV) financiën

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23206
De raad stemde in met het voorstel.

Almere Pampus

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23168
De motie werd aangenomen.

Actualiteit 26 januari

Bijgewerkte datum: 21-07-2023
Raadsnummer: 23028,
De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Plenaire vergadering 20 juli 2023

Bijgewerkte datum: 20-07-2023
De agenda en besluiten van de 20e.

Actualiteit 13 juli

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23209
Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 13 juli.

Kennismigranten

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23166
Voor nu voldoende besproken. Komt waarschijnlijk eind van het jaar terug op de agenda.

Almeerse bomen herplanten

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23185
De motie werd ingetrokken door de indiener.

GGD Flevoland

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23192
Een goede kennismaking met de regionale gezondheidsorganisatie. Er komt een vervolg later dit jaar.

Veiligheidregio Flevoland

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23193
Een goede kennismaking en aanleiding om hechtere samenwerking aan te gaan.

Veiligheidszone hoogspanningsleiding

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23172
Het raadsvoorstel werd aanvaard.

Eerlijke algoritmes

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23167
Het college is er al mee aan de slag, er loopt...Verder lezen

Gebiedsontwikkeling

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23149
De raad nam het raadsvoorstel aan.

Programmarekening 2022

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23157
De programmarekening is met één motie aanvaard.

Bijstandsgerechtigden helpen

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23131
Alledrie de moties werden aanvaard.

Bloemenmanden

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23129
De motie haalde het niet.

De Paal gebiedsvisie

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23128
Het raadsvoorstel werd, met enkele aanpassingen, aanvaard.

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23119
De motie werd aangenomen.

McDon't in Oosterwold

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23125
De motie haalde het niet.

Raad bij actieplan discriminatie

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23117
De raad verwierp de motie vreemd.

MRA inbreng voor agenda 2024-2028

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23190
De motie werd aanvaard.

Rapport gronduitgifte - akro-rapport

Bijgewerkte datum: 14-07-2023
Raadsnummer: 23144
Het college stelt de manier van werken voor en een tijdpad. De raad stemt in.

Plenaire vergadering 13 juli 2023

Bijgewerkte datum: 11-07-2023
De agenda en besluiten voor de 13e.

Koersdocument 2024

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
Raadsnummer: 23177
6 juli - Scherpe keuzes, maar wel met nuance.

Jeugdzorg regie nemen

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
Raadsnummer: 23151
6 juli - Almere moet meer grip krijgen op de jeugdzorg.

Energie-community

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
Raadsnummer: 23130
6 juli - Is Almere straks een grote energie-community?

Huisartsen vestigingsklimaat

Bijgewerkte datum: 07-07-2023
Raadsnummer: 23148