Podcasts

Podcasts

Anders monitoren in het sociaal domein

Als onderdeel van het project 'Anders monitoren in het sociaal domein' hebben we met veel toewijding een reeks podcasts ontwikkeld. Deze zijn speciaal bedoeld om raadsleden te begeleiden in het verkennen en versterken van hun rol binnen het sociaal domein. Maar zeker ook interessant voor alle anderen die samenwerken binnen het sociaal domein.  

Ons doel is om waardevolle ondersteuning te bieden door middel van praktische tips, inspiratie en een platform voor het delen van kennis en ervaringen. Een plek waar raadsleden niet alleen informatie vergaren, maar ook een omgeving vinden waar ze ideeën kunnen uitwisselen en van elkaars ervaringen kunnen leren.

Op deze pagina worden alle podcasts gepubliceerd. Luistert u liever via Spotify? Klik dan hier.


Podcast #5 - Sturing aan de voorkant helpt bij monitoring achteraf

In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Vanuit de gedachte dat het makkelijker is om lokaal zorg en hulp voor inwoners te organiseren. In deze podcast geven we inzicht hoe de puzzelstukjes kennis, informatie, visie, monitoring en sturing samenvallen in het sociaal domein. Met als doel dat een raadslid handvatten aangereikt krijgt om zich goed te positioneren in dit complexe dossier.

In deze aflevering gaan Lammy Roest (raadsgriffier Heerenveen) en Chantal Ridderbos (adviseur en onderzoeker Pro Facto) in gesprek over de pilot ‘Samenwerken aan een lokaal jeugdakkoord’. Tijdens dit traject verkende de raad hoe zij vanuit gezamenlijke waarden komen tot kaders voor het jeugdbeleid van de gemeente Heerenveen. Dit bracht veel energie en enthousiasme teweeg bij de raadsleden. Maar het is ook ingewikkeld, want hoe voorkom je, dat je niet verzandt in details? Hoe kan je waarden gaan normeren? En wat levert sturing aan de voorkant nou uiteindelijk op voor de monitoring aan de achterkant? Kortom: een aflevering vol praktisch tips over wat je juist wel én niet moet doen, als het gaat om waarden gedreven werken.


Podcast #4 - Betekenisvolle jongerenparticipatie

In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Vanuit de gedachte dat het makkelijker is om lokaal zorg en hulp voor inwoners te organiseren. In deze podcast geven we inzicht hoe de puzzelstukjes kennis, informatie, visie, monitoring en sturing samenvallen in het sociaal domein. Met als doel dat een raadslid handvatten aangereikt krijgt om zich goed te positioneren in dit complexe dossier.

In deze aflevering gaan Sara Ben Hmido en Bilal Al Allouchi in gesprek over het  belang om jongeren vanaf de start te betrekken bij beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. . Sara en Bilal zitten allebei in het jongerenpanel van het landelijke overheidsprogramma de Maatschappelijk Diensttijd. Dit programma is vanaf de start voor én door jongeren opgezet. Maar wat is nou nodig om betekenisvolle jongerenparticipatie te organiseren? Wat moet je vooral niet doen? En kan je dit ook op lokaal niveau organiseren?


Podcast #3 - Werk hardop

In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Vanuit de gedachte dat het makkelijker is om lokaal zorg en hulp voor inwoners te organiseren. In deze podcast geven we inzicht hoe de puzzelstukjes kennis, informatie, visie, monitoring en sturing samenvallen in het sociaal domein. Met als doel dat een raadslid handvatten aangereikt krijgt om zich goed te positioneren in dit complexe dossier. 

In deze aflevering gaan Vincent van Stipdonk (raadgever en redacteur) en Jouke Posthumus (loco-griffier/raadsadviseur Almere) in gesprek over het belang van uitzoomen bij het maken van keuzes en niet direct in te zoomen op de middelen. ‘Om te weten wat je wilt weten, moet je weten wat je wilt weten’. En geven ze advies over hoe je de Rekenkamer kan inschakelen om jouw informatiepositie als raadslid te verstevigen.


Podcast #2 - Dashboard verliefd

In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Vanuit de gedachte dat het makkelijker is om lokaal zorg en hulp voor inwoners te organiseren. In deze podcast geven we inzicht in hoe de puzzelstukjes kennis, informatie, visie, monitoring en sturing samenvallen in het sociaal domein. Met als doel dat een raadslid handvatten aangereikt krijgt om zich goed te positioneren in dit complexe dossier.

In deze aflevering gaan Avelien Haan-Kamminga (docent bestuurskunde en onderzoeker Thorbecke Academie, lid Rekenkamer Westerkwartier) en Meke Smeulders (raadslid Almere) in gesprek over de zoektocht naar relevante informatie. Enerzijds om afgewogen keuzes te maken en anderzijds om sturing te geven. ‘Maken we nu wat meetbaar is belangrijk, of willen we wat belangrijk is meetbaar maken?’ En hoe zet je de Rekenkamer in om de saté-prikker er eens door te halen?


Podcast #1 - Hoe zet je als raadslid de kennis en behoeften van jongeren slim in?

Sinds 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. De gedachte is dat het makkelijker is om lokaal zorg en hulp te organiseren voor inwoners. Door deze verandering is het sociaal domein een groot en belangrijk dossier geworden voor raadsleden, college College = college van B&W en ambtenaren. Complexe regelgeving, financiering en beleid vragen namelijk nogal wat kennis en inzicht van een raadslid.

Wat vind jij van belang in het sociaal domein? Waar ligt voor jou de ruimte om keuzes te maken? In deze podcastreeks willen we raadsleden hier meer inzicht in geven. Welke kennis is relevant? Hoe ontwikkel je een visie op het sociaal domein? Hoe geef je sturing als raadslid? En waar je informatie vandaan? Welke puzzel leg je, zodat je keuzes kunt maken die passen binnen de standpunten van jouw partij?

In deze podcast gaan we in gesprek met Seun en Saptarshi van de Nationale Jeugdraad. De vraag die centraal staat: hoe zet je als raadslid de kennis en behoeften van jongeren slim in?

 

 

 

 

Pagina delen:
Tags: podcast