Hoe werkt de raad

Welkom bij de gemeenteraad van Almere

De gemeenteraad van Almere vormt de kern van de lokale democratie. Als hoogste politieke orgaan in onze stad vertegenwoordigt de raad u, de inwoners van Almere. Onze belangrijkste taak is het vaststellen van het beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. en het toezicht houden op de uitvoering daarvan door het college College = college van B&W van burgemeester en wethouders.

Hoe werkt de gemeenteraad?

De raad komt regelmatig bijeen om beslissingen te nemen over uiteenlopende lokale kwesties. Dit gebeurt op basis van voorstellen van het college of initiatieven van de raadsleden zelf. Voordat er besluiten worden genomen, vinden er discussies en debatten plaats waarin de verschillende standpunten worden belicht. Deze vergaderingen zijn openbaar, waardoor u als inwoner altijd welkom bent om ze bij te wonen of online te volgen.

De rol van raadsleden

Raadsleden zijn door u gekozen vertegenwoordigers. Zij hebben de belangrijke taak om uw belangen te behartigen. Dit doen ze door het stellen van vragen, het voeren van debatten en door te stemmen over beleidsvoorstellen. Zij zijn uw aanspreekpunt en luisteren naar uw ideeën en zorgen. Om de raad goed te laten functioneren, heeft de raad een Presidium ofwel een dagelijks bestuur. Ook zijn er raadswerkgroepen voor specifieke onderwerpen.

Het College van B&W

Het college van B&W is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van onze stad. Het college voert de besluiten van de raad uit en beheert de gemeentelijke organisatie. De burgemeester leidt de vergaderingen van het college en heeft een speciale rol op het gebied van veiligheid en openbare orde. De wethouders hebben elk hun eigen portefeuille, zoals onderwijs, financiën of ruimtelijke ordening.

Uw stem telt

De gemeenteraad van Almere werkt voor en met u. Uw mening is essentieel voor het functioneren van onze lokale democratie. We moedigen u aan om deel te nemen aan vergaderingen, uw raadsleden te benaderen met uw ideeën en gebruik te maken van uw stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Samen bouwen we aan een Almere waar iedereen trots op kan zijn!

 

Aanmelden nieuwsbrief

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: