Scholenprogramma

18-11-2021

Scholenprogramma

Jongeren in de raadzaal

Op een leuke manier ontdekken hoe de lokale politiek werkt en daarna meteen zélf proberen hoe je vergadert en besluit. Net als de gemeenteraad zelf. En - hier komt het - in de enige echte raadzaal van onze stad; De Raadzaal Van De Stad Almere.

Het Almeerse scholenprogramma
1 Bezoek aan de raadzaalJongeren in gesprek met de burgemeester in de raadzaal

Alle scholen in Almere kunnen een beroep doen op een bezoek aan onze raadzaal. Alleen even kijken kan, maar meestal doen we een programma.

 • De leerlingen komen onder begeleiding van school naar het stadhuis.
 • Ze worden ontvangen in de raadzaal.
 • Eerst is er een (leuke) interactieve presentatie over lokale democratie en het systeem van de Almeerse Politieke Markt.
 • Daarna is er (na overleg met de docenten) een variabele invulling. Meest populair zijn spel-debatten, waarin de jongeren actuele en herkenbaar lokale onderwerpen bespreken en er over stemmen.
 • Het programma eindigt ermee dat we de scholieren oproepen om een politieke actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door in de klas(sen) over een onderwerp te praten en daarover een 'brief aan de raad' te sturen. Aan de echte raad dus! Geen spelletje, maar werkelijkheid.

Dit Almeerse scholenprogramma duurt ongeveer 1,5 uur en is voorbij voor je het weet, want hartstikke leuk, maar het is ook een arbeidsintensieve inspanning. Omdat het in de raadzaal plaatsvindt en we proberen er een of meer raadsleden bij aanwezig te laten zijn, vereist iedere bijeenkomst goede organisatie en tijdige planning. We hebben daarom richtlijnen opgesteld:

 • Het scholenprogramma is geschikt voor jongeren vanaf groep 7 in het primair onderwijs. Er zijn verschillende programma's voor verschillende leeftijds- en opleidingscategoriën.
 • Vraag een scholenprogramma aan met het aanvraagformulier, wij proberen binnen één dag te reageren en stemmen het bezoek persoonlijk met je af. We zijn heel flexibel, het formulier is alleen maar een beginnetje.
 • Kom met groepen vanaf 30 deelnemers of nog beter: 45 (het aantal raadszetels is 45). Zijn het er meer dan 50, geef dan bij de opmerkingen in het aanvraagformulier het aantal aan.
 • Bereid de jongeren erop voor dat wij aan ieder van hen een vraag zouden kunnen stellen (het is niet achterover leunen).
 • De raadzaal is het huis en het hart van de locale democratie, er geldt een etiquette. (En dat maakt het wel zo leuk voor de bezoekers, zo blijkt)

 • Ons programma wordt gewaardeerd, dat weten wij, maar als u andere ideeën heeft, laat horen. Het kan wat korter of langer, een andere inhoud, een rondleiding door de zalen, noem maar op. Aarzel niet contact op te nemen. Samen maken we er voor de jongeren een onvergetelijke ervaring van!

 

Vraag meteen een schoolbezoek aan

 
2 ProDemos Klassenbezoek

Tot begin 2019 programmeerde ProDemos jaarlijks een aantal van haar klassenbezoeken in Almere. Het aanbod van ProDemos is goed, maar de inhoud stemde niet overeen met het systeem van onze Politieke Markt en evenmin was er ruimte voor lokale onderwerpen. Wij willen graag zélf in contact staan. Vanaf het voorjaar van 2019 voert de griffie met succes het eigen, hierboven beschreven programma uit.

3 Gastles op school

Sporadisch bezoeken raadsleden, op aanvraag van docenten, de klassen in de scholen zelf. Maar omdat de meeste raadsleden het raadswerk naast een reguliere baan doen, is het moeilijk eentje hiervoor te strikken.

Voor andere 'dingen' die je met ons wilt doen, aarzel niet en neem contact op met de griffie.

 


Kan het nog mooier? Een toekomstideaal.

Het Scholenprogramma is succesvol, maar de ambities van de raad zijn groter. In 2019 ontstond het idee om samen met de onderwijsinstellingen een doorlopende leerlijn van zes jaar te ontwikkelen, met Burgerschap als thema. 

We willen het zó ontwikkelen dat schoolgaande kinderen van groep 7 in het primair onderwijs tot klas 4 van het voortgezet onderwijs ieder jaar in contact komen met de gemeente en/of de raad. Ze doen dat vanuit een doorlopende leerlijn, die voor alle scholen in Almere ongeveer hetzelfde verloopt. Die leerlijn past in het curriculum van de schoolklas en kent een stijgende mate van activiteit door de leerling. In groep 7 is het leuk, licht en luchtig. In klas (3 en) 4 krijgen de jongeren steeds meer een betekenisvolle stem in het lokaal bestuur. Om dat écht te bekrachtigen bedachten wij: 

 • een jaarlijkse jongerenmanifest,
 • een jaarlijkse jongerendebat,
 • een jaarjongerenraad.

Dit zijn ideeën die in de toekomst gestalte moeten krijgen. Gedurende de ontwikkeltijd blijft het bestaande scholenprogramma gewoon actief. Meer weten hierover? Neem contact op met Bart Buijs van de raadsgriffie Almere: bbuijs@almere.nl of 06 2739 9633.

Lees meer op de pagina van het concept-programma Burgerschap voor Jonge Almeerders

Pagina delen:
Tags: onderwijs