08-06-2021

Invloedwijzer

U heeft veel meer invloed dan u misschien denkt. Of weet. De raad is blij en dankbaar met inwoners die hen helpen bij hun vertegenwoordigende taak. Raadsleden luisteren naar u en gaan graag in gesprek.

Er zijn heel wat officiële instrumenten om invloed uit te oefenen, maar ook gewone; zoals gewoon samen een onderwerp bespreken of iemand gewoon eens uitnodigen voor een (werk)bezoekje. Raadsleden zijn namelijk gewoon mede-inwoners en ze kunnen niet alles weten.

De gemakkelijkste manier van invloed uitoefenen is de politieke markt bezoeken en daar praten met de politici, bestuurders of ambtenaren.

Voordat u verder leest.
U kunt dus veel zelf doen. Wat allemaal willen wij u op deze pagina's uitleggen. Maar wij bevelen u ook om aan om de griffie te bellen als u invloed wilt uitoefenen. Griffiemedewerkers weten hoe u uw stem bij de raad het beste kunnen laten klinken. Ze helpen u graag daarbij. Het is gemakkelijk; bel of e-mail. Kijk bij contact voor meer informatie.

Gewoon doen, want bedenk, op de griffie werken de medewerkers van de raad, ze werken niet voor de gemeentelijke organisatie. Raad en griffie werken intensief samen met de gemeente-ambtenaren, maar ze zijn de gemeente (het 'stadhuis') niet, ze staan naast de gemeentelijke organisatie en niet onder invloed ervan. Eigenlijk zelfs andersom, want de raad bestaat uit inwoners die namens u het werk van de gemeente controleren.

Op de volgende manieren kunt u invloed uitoefenen op de gemeenteraad:

 


 

 

Een brief (of e-mail) aan de raad sturen

Deze methode is de meest gebruikte. U stuurt een brief (of e-mail) gericht aan de Raad van Almere via raadsgriffie@almere.nl. Zet er duidelijk in dat het een 'brief aan de raad' is, dat is namelijk een formeel instrument voor invloed van inwoners. U krijgt altijd meteen een ontvangstbevestiging van de griffier. Uw brief krijgt een formele status en is voor iedereen leesbaar. Maar we maken uw naam en adres wel onzichtbaar. Lees op de contactpagina over contactmogelijkheden.

Uw brief aan de raad mag natuurlijk overal over gaan. Maar het is alleen zinvol als het gaat om iets zijn waar de raad ook echt iets aan kan doen. Het komt ook wel voor dat inwoners een brief naar de raad sturen over een onderwerp waarover de raad helemaal niet gaat. De briefschrijver hoopt dan dat een of meer raadsleden de kwestie oppakken. En dat zou best eens kunnen, maar het hoeft niet. 

Heel vaak gaat het over zaken waar niet de raad van volksvertegenwoordigers over gaat, maar het college College = college van B&W . Dat is dus de gemeentelijke organisatie. In de ontvangstbevestiging van de griffier staat in zo'n geval dat uw brief naar het college is doorgestuurd. Z'n kwestie hoort dan thuis bij het college en haar ambtenaren.

Maar, let op, ook die brief komt wél onder de aandacht van alle raadsleden. Want we publiceren de brief op het raadsinformatiesysteem. En alle raadsleden krijgen er een melding over in hun dagelijkse post.
TIP: Raadsleden zijn vrij gekozen volksvertegenwoordigers, ze mogen zelf bepalen of ze wel of niets met uw brief doen. Vaak helpt het daarom als u een of meer raadsleden persoonlijk benadert na het insturen van uw brief aan de raad.

 

 

Het raadspreekuur

Als er een Politieke Markt is, dan is er ook de mogelijkheid van het raadspreekuur. In het raadspreekuur kunt u in een persoonlijk gesprek met enkele raadsleden bespreken wat u op uw hart heeft.

Vindt u dat de gemeente méér moet doen voor een bepaalde kwestie, wijk of bevolkingsgroep, dan kunt u met een aantal raadsleden overleggen hoe u dat het beste kunt aanpakken. U zet de raad dus niet aan het werk, maar u attendeert ze op uw zorgen en de raadsleden kunnen u goede tips geven over hoe u iets kunt aanpakken. De raadsleden zijn in dit geval uw persoonlijke adviseurs.

En het is ook echt persoonlijk. Want het raadspreekuur is een gesprek tussen u en enkele raadsleden. Dus zonder publiek (of pers), want het is echt even uw tijd met uw Raad. Die tijd is wel beperkt en er zijn een paar voorwaarden.

We organiseren het raadsspreekuur alleen als iemand zich heeft aangemeld. En daarvoor hoeft u geen uitgebreid verzoek te sturen, het is genoeg om tijdig aan de griffie te laten weten dat u wilt komen. De grifiemedewerkers helpen u verder.

 

 

Een petitie

Een petitie is een algemeen verzoek van één of meer inwoners aan de raad. Er is geen minimaal aantal handtekeningen nodig. Maar de raad hoeft er ook niet per se iets mee te doen. U maakt eenvoudig een (e-)petitie op bijvoorbeeld petities.nl. Daarna biedt u de petitie aan de raad aan.

Het presidium (het bestuur van de raad) kijkt bij elke petitie of er aanleiding is het onderwerp meteen te agenderen. Het presidium bepaalt ook u hoe de petitie kunt overhandigen. Dat hangt af van wat in de agenda past. Hij kan besluiten dat u de petitie in kunt dienen op de Politieke Markt tussen de vergaderingen door in de ontmoetingsruimte, in de carrousel of tijdens de plenaire vergadering.

U kunt een petitie indienen in elke vorm die u wilt. De meeste petities worden online gedaan via de Nederlandse Stichting Petities.nl (via hun site petities.nl dus). De griffie werkt daarom met hen samen.

Als u wilt weten hoe het precies werkt. Bel of mail ons, we helpen u.

 

 

Een burgeractiviteit of burgerinitiatief opzetten

Vaak gaat het bij deze instrumenten om een tweede stap. Eerst doet u een e-petitie en daarmee zet u een burgeractiviteit of burgerinitiatief op. Als het om hetzelfde agendavoorstel gaat, dan tellen de steunbetuigingen van de petitie namelijk mee als de handtekeningen die voor de burgeractiviteit of het burgerinitiatief nodig zijn.

De burgeractiviteit en het burgerinitiatief lijken op elkaar.
Met een burgeractiviteit dwingt u de raad een bepaald onderwerp op de agenda te zetten. Daarvoor moeten wel minimaal 50 inwoners dat willen. Met een lijst namen en handtekeningen (of petitie) toont u dat aan.

Een burgerinitiatief gaat nog iets verder. Met 150 handtekeningen dwingt u de raad om het onderwerp te bespreken én er ook een raadsbesluit over te nemen. De woorden 'besluit' en 'initiatief' geven al aan dat sprake moet zijn van een soort plan. Dat hoeft niet tot in detail uitgewerkt te zijn. Maar er moet wel over íets besloten kunnen worden.

Door goede argumenten bij uw activiteit of initiatief te gebruiken, helpt u de raad bij het afwegen van belangen. En bij het nemen van de best mogelijke beslissingen.

Voor beide instrumenten gelden een paar spelregels. Maar het belangrijkste is dat u de activiteit of het initiatief goed opzet en voorbereidt. In plaats van u een lange lijst met aanwijzingen en tips te sturen, maken we het eenvoudig: neem gewoon contact op met de medewerkers van de raad (de griffie dus). Zij helpen u verder op weg. 

  

 

 

Inspreken tijdens een vergadering

Inspreken, daar bedoelen we mee dat u tijdens een (carrousel)vergadering iets tegen de aanwezige raadsleden zegt. In het algemeen krijgt u 5 minuten ongestoord en ononderbroken het woord. Maar als er veel insprekers zijn, dan moet de tijd gedeeld worden. Het belangrijkste is: u kunt dus uw boodschap of verhaal heel duidelijk rechtstreeks aan de raad kwijt. En aan alle kijkers die de uitzending volgen (of terugkijken). u zult merken dat u van de raadsleden ook echt de aandacht krijgt. Inspreken doet u tijdens de Politieke Markt.

Regels
Als elke week heel veel inwoners van Almere willen inspreken, komt de raad aan meningsvorming, afweging en besluiten helemaal niet meer toe. Daarom zijn er wel regels gesteld aan het inspreken.

  • Inspreken kan alleen over een onderwerp dat als vergaderonderwerp van de raad voor de eerste keer op de agenda staat. Dat zijn bijna alle 'eerste agenderingen', maar niet allemaal. Er zijn twee uitzonderingen: een gesprekstafel en een technische toelichting. Neem contact op met de griffie om te overleggen wat er dan mogelijk is.
  • U kunt alleen inspreken over precies dát onderwerp dat op de agenda van díe vergadering staat.
  • De spreektijd per inspreker is beperkt tot vijf minuten. De inspreektijd per vergadering is beperkt tot 30 minuten totaal. Dus kunnen er maximaal (30/5 = 6 ) zes insprekers aan het woord komen. Zijn er meer insprekers, dan krijgt elke inspreker minder tijd. Zijn er minder insprekers, dan krijgt u van de voorzitter misschien (!) wat meer tijd. Maar daar kun u geen aanspraak op maken.
  • Aansluitend aan het inspreken, krijgen de raadsleden gelegenheid om vragen aan de inspreker te stellen. Die gaan -uiteraard- alleen over hetgeen werd gezegd.
  • U moet (!) zich van tevoren aanmelden, namelijk vóór 12:00 uur op de dag van de vergadering. U hoeft niet te zeggen wat u wilt gaan zeggen. Aanmelden: raadsgriffie@almere.nl, 036 539 9995.

Voor het optimale samenwerken in de Politieke Markt, tussen raad, gemeente en inwoners is een reglement van orde opgesteld. Voor vragen, hulp of misschien zelfs ondersteuning, aarzel niet en neem contact op met het team van de raadsgriffie.

Voor de inspreker

Wat kan ik bereiken met inspreken, hoe moet ik inspreken, wat mag wel en niet, hoe meld ik mij aan, waar moet ik zijn, etc.?

Door in te spreken tijdens een vergadering van de raad, neemt u tijdelijk deel aan de vergadering. Omdat de raadsvergaderingen openbaar zijn en worden gefilmd en bewaard, kan op dat moment en in de toekomst iedereen de vergadering via internet bekijken. U komt in de openbaarheid.

Het is meestal erg nuttig om te komen inspreken. We storen en onderbreken u niet als u aan het woord bent. U kunt uw boodschap of verhaal dus heel duidelijk rechtstreeks aan de raad kwijt (en aan al het publiek). U zult merken dat u van de raadsleden ook echt de aandacht krijgt. Bereid het daarom goed voor. Zorg dat uw boodschap helder en begrijpelijk is. En hou u ook aan de tijd die u ervoor gekregen hebt. Want de voorzitter onderbreekt u als het te lang duurt en dan heeft u misschien niet alles kunnen zeggen.

Vrijheid
Inspreken voor de raad is een groot recht én een groot ding. En u kunt zeggen wat u wil. U bent daar helemaal vrij in. Maar het is verstandig om te kijken of er andere insprekers zijn met dezelfde boodschap. Of dat wat u wilt zeggen misschien al bekend is. Want met herhalingen verliest u de aandacht en daar wordt niemand blij van. Maar nogmaals: u bent er helemaal vrij in. De raad vindt het wel fijn als u zich aan de gangbare normen houdt en de gedragsregels van de raad. En dat is gemakkelijk: volg gewoon de aanwijzingen van de voorzitter van de vergadering. 

 

 
Tentoonstelling

Heeft u een idee, dan kunt u dat tijdens de Politieke Markt in een tentoonstelling laten zien. U richt een ‘kraampje’ in, of u zet posters neer. Met folders of flyers en andere materialen informeert u iedereen die naar de Politieke Markt komt.

Met uw aanwezigheid trekt u de aandacht van de raadsleden en iedereen die op de Politieke Markt is. Dat is dan meteen ook het nadeel. Alleen de aanwezigen op de Politieke Markt krijgen uw boodschap mee. Ook zijn veel aanwezigen vooral druk met de Politieke Markt, misschien komen ze alleen voorbij lopen, op weg naar een vergadering. Toch is het een goed instrument, want u krijgt veel aandacht van precies die mensen die ertoe doen.

 

 

Raadspanel

De gemeente Almere heeft het onderzoekspanel van de gemeente Almere. Daarnaast kende de raad tot 2018 het eigen raadspanel. Daar deden zo'n 1.500 mensen mee, een paar honderd reageerden regelmatig. Na de invoering van de AVG-privacywetgeving moest dit worden beëindigd.

In 2021 wilden we een herstart maken, maar we bedachten wat beters. Want we streven ernaar het onderzoekspanel van de gemeente en het raadspanel tot een gezamenlijk groot stadspanel om te vormen. Dat is een grote uitdaging en in Nederland behoorlijk uniek, maar we willen de Almeerders echt een stem geven. De taak voor de ontwikkeling van het stadspanel ligt bij de gemeentelijke afdeling Onderzoek en Statistiek (OenS).

U kunt zich op dit moment dus niet inschrijven voor het raadspanel. Wanneer een nieuw panel gevormd wordt, nodigen wij deelnemers stadsbreed uit.

 

 

Een WOB-verzoek, nu Woo

'Wob' is een afkorting voor Wet Openbaarheid van Bestuur. In 2022 werden de regels hieruit opgenomen in de Wet open overheid (Woo). In deze wet wordt geregeld wat de overheid in de openbaarheid moet brengen en wat niet. Het uitgangspunt van de wet is dat de informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar is.

Voor de raad is dat eigenlijk altijd het geval. Alles wat de raad doet is openbaar, hij is immers de volksvertegenwoordiging. Het college (en de ambtenaren) van de gemeente Almere kunnen wel dingen besloten willen houden. Bijvoorbeeld in het belang van financiën of privacy. Als bepaalde informatie niet door de overheid openbaar is gemaakt, kan iedereen toch verzoeken om openbaarmaking. De verzoeker hoeft bij de openbaarmaking geen eigen belang te hebben. Het maakt het niet uit of de verzochte informatie op schrift staat, of bijvoorbeeld op een geluidsband of een andere gegevensdrager.

Het is dus logisch dat de meeste Woo verzoeken niet aan de Raad van Almere zijn, maar aan de gemeente Almere.

Als iemand aan de raad een Woo-verzoek indient, volgt de gemeenteraad de lijn van indiening en behandeling zoals is opgenomen op de website van de gemeente Almere. Wilt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeenteraad? Voeg bij de omschrijving toe dat het gaat om een verzoek aan de gemeenteraad.
Natuurlijk kunt u uw verzoek ook schriftelijk bij de raad indienen per brief. U stuurt dan een brief met als aanhef: aan de gemeenteraad van Almere.

Het indienen van een Woo-verzoek betekent overigens niet dat die informatie dan ook openbaar wordt gemaakt. Lees hierover meer op de pagina van de gemeente.


Taalwijzer

In het (lokale) bestuur worden woorden en zinnen gebruikt die niet voor iedereen duidelijk zijn. Daarom hebben wij de Taalwijzer.

Pagina delen:
Tags: meedoen