Gevonden artikelen

WMO voorzieningen

25-11-2021

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat inwoners ondersteunt worden op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. De bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Soms hebben ze daar hulpmiddelen voor nodig.

Bekijken

Gevonden pagina's

Contact

17-01-2020

U kunt de raad bereiken op verschillende manieren. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. De contactgevens van raadsleden en hun fracties vindt u onder het menu van raadswijzer. Of u komt naar de Politieke Markt en spreekt ze gewoon aan. Weet u het niet, benader dan een van de medewerkers van de raad; de griffie.

Bekijken

Doe mee!

08-06-2021

Is er iets dat u belangrijk of nodig vindt voor uzelf of voor de stad? Misschien heeft uw bedrijf, vereniging of organisatie ergens dringend behoefte aan? Vindt u dat de gemeente méér moet doen voor een bepaalde kwestie, wijk of bevolkingsgroep? De raad is er voor u.

Bekijken

Invloedwijzer

08-06-2021

  Voordat u verder leest. Wij raden u aan om altijd (ook) de griffie te bellen als u invloed wilt uitoefenen. Wij weten hoe we uw stem bij de raad het beste kunnen laten klinken. En we helpen u graag daarbij. Ons telefoonnummer is: 036 5399995. Doen, want bedenk, op de griffie werken de medewerkers van de raad, ze werken niet voor de gemeentelijke organisatie. Raad en griffie zijn de gemeente niet, ze zijn er voor de stad.

Bekijken

Webinars

08-06-2021

Hoe werkt het stadsbestuur? Wie doet wat? Wie is de baas? Wat kunt u doen? Wat is uw invloed? Is de politiek iets voor u?

Bekijken

Nieuwsbrief aanmelden

08-06-2021

  Hier meldt u zich aan voor de (bijna) wekelijkse e-mailnieuwsbrief van de Raad van Almere: Het Raadsnieuws.

Bekijken

Praat mee

15-10-2021

We doen het al; inwoners betrekken door gesprekken met hen aan te gaan. We nodigen vaker inwoners uit voor een of meerdere bijeenkomsten waarbij we hen om hun mening vragen. De namen van de inwoners die we voor dit soort stadsgesprekken vragen, krijgen we via de verschillende organisaties uit de stad, of het zijn al bekenden van de raad of in de stad.

Bekijken

Burgerschap

18-11-2021

Het idee stadsbreed afgestemd burgerschapsonderwijs met een ‘basispakket’ waar alle scholen toegang tot hebben, een samenhangende leerlijn van groep 7/8 primair onderwijs t/m klas 4 voortgezet onderwijs, zodat het burgerschapsonderwijs, effect heeft door er langere tijd aandacht aan te besteden, vergroten deelname democratische activiteiten door jongeren, met als doel hun ideeën in de stad een structurele plaats te geven (bijvoorbeeld jongerendebat, jongerenraad, jongerenmanifest, kinderburgemeester, etc.), betrokkenheid en bewustwording met de stad en lokale politiek vergroten, aan het einde van de leerlijnen weten jongeren hun weg te vinden in het stadhuis, zijn ze politiek betrokken, of misschien zelfs actief, weten ze waarom we belastingen betalen, wat vandalisme kost en hoe we met elkaar willen samenleven. En ze zijn er aan toe om te stemmen.

Bekijken