Raadswijzer (wie)

Shadi Nikshomar

GroenLinks

Personalia

Shadi Nikshomar

Contactgegevens:

snikshomar@almere.nl

Portefeuille:

  • Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
  • Inclusiviteit, diversiteit en integratie
  • Onderwijs, jeugd
  • Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
  • Werk en inkomen
  • Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning

Functie:

  • Gemeenteraad 2022-2026 - Raadslid - GroenLinks

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Neighborhood Feminists, onbezoldigd
  • Bestuurslid Kunst is Leuk, onbezoldigd

Deel deze pagina: