Agendawijzer

Een permanent ‘’containerdorp’’ als maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen

Raadsnummer: 24133

Geschreven op: 01-05-2024 | Laatst bewerkt op: 01-05-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Odeonstraat

Containerdorp als tijdelijk thuis voor daklozen

Waar gaat het over?

In Almere is het aantal dak- en thuislozen de afgelopen jaren toegenomen, een trend die ook landelijk zichtbaar is. Dit heeft geleid tot een voorstel van een raadslid om een permanent ‘containerdorp’ op te richten als maatschappelijke opvang. Het idee is dat dit dorp tijdelijke huisvesting biedt aan daklozen, wat hen helpt de tijd te overbruggen tot ze een eigen woning kunnen vinden. Dit voorstel is een reactie op het tekort aan woonruimte, waardoor het voor veel dak- en thuislozen moeilijk is om aan een stabiele woonsituatie te komen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel omdat er een dringende behoefte is aan effectieve oplossingen voor het daklozenprobleem in Almere. Het college van burgemeester en wethouders heeft erkend dat er niet genoeg wooncapaciteit is om iedereen te helpen. Volgens de indiener zou een containerdorp zou een praktische oplossing kunnen zijn die snel gerealiseerd kan worden. Het voorstel vraagt het college om de haalbaarheid en effectiviteit van zo’n opvang verder te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zullen besproken worden voor de programmabegroting van 2025.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24133


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags:
Raadsnummer : 24133