Behandelstatus

20-07-2023

Behandelstatus

De raad vertegenwoordigt alle inwoners van Almere. Over de meeste dingen die in de stad moeten gebeuren, beslist de raad, namens hun mede-inwoners. Hoe gaat dat? In stapjes. En u kunt meepraten!

Uw lokale volksvertegenwoordigers bestuderen en bespreken heel veel onderwerpen. Meestal nemen ze daarna een besluit door erover te stemmen. Dat hele proces van eerste idee naar besluit gaat in verschillende stappen. In elke stap gebeuren andere dingen: informatie verzamelen, met inwoners erover praten, meningen uitwisselen en uiteindelijk stemmen. Het is belangrijk te weten in welke stap het proces zit, zodat je als inwoner weet op welk moment je invloed kunt uitoefenen. Daarom staat bij al onze onderwerpen op de website de stap waarin de behandeling van dat onderwerp zit. Dat noemen we de behandelstatus.

Behandelstatussen

 • Nog niet geagendeerd                Als iemand wil dat de raad iets gaat bespreken, stuurt hij/zij dat naar de ondersteunende ambtenaren van de raad: de griffiemedewerkers. Raadsadviseurs bekijken of het onderwerp er klaar voor is om op de agenda te zetten. Het presidium neemt de beslissing of een voorstel behandeld kan worden. Dat is soms niet het geval. Bijvoorbeeld omdat een voorstel te onbegrijpelijk is of eigenlijk helemaal geen keuzes biedt. Is het wel klaar om over te praten, dan komt het op de lijst 'nog niet geagendeerd'.
  De redactie van raadvanalmere.nl probeert die onderwerpen al zo snel mogelijk op de website te zetten, zodat inwoners al zo vroeg mogelijk kunnen weten dat er iets aankomt dat hen interesseert.

 • Wegingstafel                        Over veel onderwerpen móet de raad praten en besluiten. Maar er zijn ook onderwerpen die zo vanzelfsprekend zijn dat een bespreking helemaal niet nodig is. Dan hoeft er alleen maar over gestemd te worden. De wegingstafel is daarom voor sommige onderwerpen de tweede stap in het proces. Als een onderwerp op de wegingstafel staat, kunnen raadsleden overleggen of ze er wel of niet eerst over willen praten, voordat er een besluit moet worden genomen. Maar LET OP: ook inwoners kunnen laten weten dat zij over deze onderwerpen met de raad in gesprek willen. Dus: staat een onderwerp op de wegingstafel dan kunt u aan de griffie een bericht sturen, of bellen, om te laten weten dat u bij de behandeling van dat onderwerp wilt inspreken.
  Als een onderwerp niet verder besproken hoeft te worden, dan komt het de eerstvolgende plenaire vergadering op lijst met te nemen besluiten, zodat erover kan worden gestemd.
  Als een onderwerp wel besproken moet worden, gaat het terug naar de lijst 'nog niet geagendeerd'.

 • Op de agenda voor 1e bespreking        Het presidium van de raad bepaalt welke onderwerpen van de lijst 'nog niet geagendeerd' op de agenda van een bepaalde datum komen. In de eerste echte bespreking van een onderwerp in de raad gaat het meestal erom dat de raad zich goed informeert waarover het gaat en wat er gebeuren moet. Dit is daarom ook hét moment voor inwoners om hun mening te komen inbrengen, namelijk door te komen inspreken.
  Moet over het onderwerp nog doorgesproken worden, dan komt het een volgende vergadering opnieuw in de carrouselvergadering. Meestal is dat een week later.
  Is een onderwerp in deze eerste bespreking ook meteen voldoende besproken en is een besluit nodig, dan komt het de eerstvolgende plenaire vergadering op lijst met te nemen besluiten, zodat erover kan worden gestemd.
  Als een onderwerp voldoende besproken is en de raad hoeft er geen besluit over te nemen, dan is het afgerond.

 • In behandeling                        Een onderwerp dat twee keer of vaker op de agenda (terug)komt is 'in behandeling'. En van elke behandeling schrijft de redactie een kort verslagje op de artikelpagina van dat onderwerp (in de agendawijzer).
  Moet over het onderwerp nog doorgesproken worden, dan komt het een volgende vergadering weer in de carrouselvergadering. Meestal is dat een week later.
  Is een onderwerp aan het einde van de vergadering voldoende besproken, dan komt het de eerstvolgende plenaire vergadering op lijst met te nemen besluiten, zodat erover kan worden gestemd.
  Als een onderwerp voldoende besproken is en de raad hoeft er geen besluit over te nemen, dan is het afgerond.

 • Klaar voor besluit                    Onderwerpen die voldoende besproken zijn en waarvoor een besluit nodig is, wachten op een vergaderingdatum dat er over gestemd kan worden; ze zijn klaar voor besluit. Besluiten vinden altijd plaats tijdens de plenaire vergadering, die zijn er vaak, maar niet élke Politieke Markt.

 • Afgerond                            Onderwerpen waarover gestemd is, zijn afgerond. Soms staan er ook onderwerpen op de agenda, waarover niet gestemd hoefde te worden. Als de raad vindt dat die voldoende besproken zijn, zijn ze ook afgerond.

Conclusie

Wilt u als inwoner in dit proces bij de raad invloed uitoefenen, dan kan dat ín de vergadering tijdens de wegingstafel en bij de eerste bespreking. En natuurlijk kunt u op elk moment altijd met raadsleden in gesprek om via uw volksvertegenwoordiger uw belangen te behartigen.

Pagina delen: