De nieuwe burgemeester

De nieuwe burgemeester

Almere heeft een nieuwe burgemeester. Op deze pagina - en vanaf deze pagina - vindt u wat daarover te weten valt.

Foto van Stadhuisplein met mensen en het stadhuis op de achtergrond

Onze vorige burgemeester van Almere werd in het voorjaar van 2022 minister in kabinet Rutte 4. Weg burgemeester. Door de commissaris van de Koning werd een tijdelijke plaatsvervanger aangesteld: Ank Bijleveld. Dat is nodig, want een stad moet te allen tijde een burgemeester hebben. Maar het was geen democratische benoeming. Niet alleen heeft de raad -als gekozen volksvertegenwoordiging- daar geen invloed op gehad, ook konden inwoners niet laten weten wat voor burgemeester zij het liefste hebben.

Daarom is er vanuit de raad een vertrouwenscommissie ingesteld die het hele proces van het vinden van een nieuwe burgemeester coördineert.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Hieronder de stappen in het proces. U vindt bij verschillende stappen linkjes die naar aanvullende informatie leiden.

Stand van zaken: de nieuwe burgemeester werd geinstalleerd op 8 maart 2023. Lees het artikel.

 1. De aanstelling van een vertrouwenscommissie van raadsleden. (
  Het waren: Martine van Bemmel, Colette Holter, Toon van Dijk (voorzitter), Hans van Dijk, Erik Theunissen, Marjolein Veenstra, Gert-Jan Broer (griffier, secretaris), Jan Dirk Pruim (gemeentesecretaris, adviseur)en Kees Ahles (wethouder, adviseur).
 2. In een stadsenquête vraagt de vertrouwenscommissie om de mening van de inwoners en organisaties in de stad. 
 3. Er zijn gesprekken met organisaties, inwoners, betrokkenen, raadsleden, etc.
 4. Er komt een profielschets van de 'ideale' burgemeester voor Almere.
 5. Een toelichting op de profielschets door de voorzitter van de vertrouwenscommissie. U kunt ook de vergadering terugzien: https://almere.notubiz.nl/vergadering/1029591/Politieke%20Markt (klik daar op de afspeelknop. U ziet eerst de raad binnenkomen. De voorzitter opent na 8 minuten en 40 seconden speelduur.)
 6. We stellen functie-informatie beschikbaar voor kandidaat-burgemeesters.
 7. Kandidaten maken zich kenbaar door een sollicitatie aan de vertrouwenscommissie te sturen. Bij het sluiten van de solliciatietermijn hadden zich 22 kandidaten aangemeld.
 8. De vertrouwenscommissie hanteert een selectieprocedure.
 9. Er worden méér kandidaten voorgesteld aan de raad.
 10. De raad sprak op 17 januari over de voordracht en stemt welke kandidaat aanbevolen wordt. (Deze vergadering was besloten). De aanbevolen kandidaat is de heer H. van der Loo, die op dat moment burgemeester van Zwijdrecht is.
 11. De raad meldt de aanbevolen de kandidaat aan bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  De minister draag een kandidaat voor bij de ministerraad. Als die het ermee eens is, kan de Kroon de burgemeester 'bij koninklijk besluit' benoemen. Op 17 februari 2023 maakte de regering de benoeming bekend.
 12. De commissaris van de Koning komt in Almere de nieuwe burgemeester installeren.

Actuele berichtgeving over de burgemeester deden wij (uiteraard) door middel van nieuwsberichten in de agendawijzer. U vindt daar heel snel het onderwerp van uw interesse door in het artikelzoekveld een trefwoord in te toetsen. Maar we maken het u graag nog gemakkelijker, hier een direct link naar het burgemeestersartikel.

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen: