Website verklaring

Website verklaring

De website raadvanalmere.nl geeft u informatie van en over de Raad van Almere en het werk dat de raadsleden doen. De website wordt onderhouden door de medewerkers van de raad: de griffie.

Deze site heeft een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Er wordt uiterste zorg besteed aan de informatie op deze website. Wij willen dat de informatie actueel, correct en voor de gebruiker relevant moet zijn. Desondanks kunnen we  onjuistheden niet uitsluiten. Wij vinden toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zeer belangrijk. Heeft u daar suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan helpt u ons zeer als u die aan ons meldt. U kunt reageren via ons contactformulier. In het algemeen, maar meestal, afhankelijk van de aard van het vraagstuk, pakken we het meteen op.

Deelknoppen

Op onze website staan knoppen om berichten of pagina’s te delen op Twitter, Facebook en andere sociale media bedrijven. We adviseren u om de privacyverklaringen van die bedrijven te lezen hoe ze met uw privacy omgaan. Want op onze site kunt u anoniem blijven, maar op social media niet. Daar kunnen wij niets aan doen.

E-mail

De informatie die door ons is verzonden via e-mail, waaronder de informatie in eventueel aan e-mail toegevoegde bijlagen, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de in e-mails opgenomen informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan.
Wanneer u niet de geadresseerde van de in de e-mail opgenomen informatie bent, wordt u vriendelijk verzocht dat bericht direct te verwijderen en ons op de hoogte te stellen, zodat fouten in het vervolg kunnen worden voorkomen. Wij verzoeken u in geen geval gebruik te maken van de inhoud en het bericht niet te kopiëren en/of onder derden te verspreiden wanneer het niet voor u bestemd is.

Webbrowsers

Momenteel worden de meest gangbare webbrowsers ondersteund, echter kunnen er bij middel tot hoge veiligheidsinstellingen in de browser problemen optreden.

Mobiele apparaten

Wij werken eraan alle pagina's op mobiele apparaten goed te tonen. Echter, sommige van onze eigen pagina's en pagina's van verbonden sites (zoals Notubiz) zijn (nog) onvoldoende mobiel toegankelijk.

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen:
Tags: website