Wethouders

Wethouders

Iedere wethouder heeft een eigen beleidsterrein (portefeuille), bijvoorbeeld financiën, verkeer, milieu, welzijn of volkshuisvesting. Het bepalen van het beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. gebeurt echter in het college College = college van B&W van B&W. Het college doet voorstellen aan de gemeenteraad en verdedigt die daar.

De wethouders

De gemeenteraad kiest de wethouders. Wethouders kunnen uit de gemeenteraad afkomstig zijn. Wethouders die uit de raad komen, mogen geen lid blijven van de raad. Ze moeten na aanvaarding van hun functie het lidmaatschap van de raad opgeven.

Het is ook mogelijk om wethouders van buiten de raad te benoemen. Zelfs als ze in een andere gemeente wonen. De raad kan dan toestemming geven aan de betreffende wethouder om daar te blijven wonen. De raad is daar heel terughoudend in. Het wethouderschap is in Almere een voltijdse baan. Een wethouder krijgt daarom een salaris. Dat is anders dan een gemeenteraadslid. Deze doet zijn raadswerk vaak naast een ‘gewone’ baan en krijgt een onkostenvergoeding.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een wethouder te kiezen. Meestal kiezen de fracties voor een wethouder omdat de kandidaat-wethouder ervaring heeft binnen de partij. Vaak als raadslid. Andere redenen om voor kandidaten te kiezen zijn: ze vallen op omdat ze goed kunnen debatteren, de visie van de partij duidelijk uitdragen of omdat ze een groot netwerk hebben.

Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied. Met een duur woord noemen we dat ook wel een portefeuille. Bijvoorbeeld onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur.

Tussen raad en wethouder geldt, net zoals tussen het parlement en de minister, de vertrouwensregel. Een wethouder kan door de gemeenteraad worden ontslagen als hij niet langer het vertrouwen van de raad heeft.

Op de website van de gemeente vindt u de actuele informatie over de wethouders: https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w.

Vergelijkbare pagina’s
Pagina delen:
Tags: bestuur