Agendawijzer

Verstevigen Centrummanagement Almere Stad

Raadsnummer: 24175

Geschreven op: 25-06-2024 | Laatst bewerkt op: 26-06-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:Centrum

Centrummanagement Almere: Naar een effectievere aanpak

 

Waar gaat het over?

Dit voorstel van het college College = college van B&W richt zich op het versterken van het centrummanagement in Almere Stad. Centrummanagement houdt in dat verschillende partijen samenwerken om het centrum van de stad aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Het gaat om zaken zoals marketing, evenementen, bereikbaarheid en de uitstraling van de binnenstad. De raad wil dit bereiken door kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) op te stellen voor deze gebieden. Deze KPI's moeten voor eind 2024 klaar zijn, zodat er vanaf 2025 mee gewerkt kan worden. Het doel is om de economische vitaliteit, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het stadscentrum te waarborgen en te vergroten.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel omdat het huidige centrummanagement zijn waarde heeft bewezen, maar er nog verbeteringen mogelijk zijn. Een eerder raadsbesluit uit 2023 stelde voor om een ingrijpende reorganisatie door te voeren, maar na overleg met betrokken partijen blijkt dat dit ook op een minder ingrijpende en effectievere manier kan. De voorgestelde KPI's geven de raad meer controle over het functioneren van het centrummanagement en maken het mogelijk om sneller en beter in te spelen op de behoeften van de binnenstad. Dit zorgt voor kortere communicatielijnen en een efficiëntere samenwerking tussen de betrokken partijen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de inwoners en ondernemers van Almere Stad.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24175


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Een aantal raadsleden wil over dit onderwerp een bespreking. Het presidium zoekt een geschikt moment om het op de agenda te zetten.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke), Wonen, leefbaarheid
Tags:
Raadsnummer : 24175