Agendawijzer

Aanpak ouderendiscriminatie

Raadsnummer: 24156

Geschreven op: 31-05-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:Ouderen

De strijd tegen ouderen discriminatie in Almere

 

Waar gaat het over?

De gemeenteraad van Almere bespreekt een belangrijk onderwerp: de aanpak van leeftijdsdiscriminatie, de meest voorkomende vorm van discriminatie in Nederland. In Almere zal de vergrijzing flink toenemen, waardoor het aantal ouderen stijgt. Deze ouderen ervaren vaak problemen op de arbeidsmarkt en in hun sociale leven door discriminatie op basis van leeftijd. De indieners vinden het belangrijk om een samenleving te bevorderen waarin ouderen volledig kunnen meedoen. Er zijn specifieke maatregelen voorgesteld om deze vorm van discriminatie tegen te gaan en de positie van ouderen in Almere te verbeteren.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp omdat leeftijdsdiscriminatie ernstige negatieve gevolgen heeft voor de maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven van ouderen. De nieuwe coalitie legt veel nadruk op inclusie en diversiteit en ziet het bestrijden van deze discriminatie als essentieel voor een rechtvaardige en sociale stad. Er wordt van het college gevraagd om een beleidsplan te ontwikkelen en uit te voeren dat leeftijdsdiscriminatie aanpakt, met concrete acties gericht op de arbeidsmarkt, zorg en sociale voorzieningen. Hierdoor zal ook de weerbaarheid van ouderen in situaties van discriminatie verbeterd worden.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24156


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags:
Raadsnummer : 24156