Agendawijzer

Flexwoningen

Raadsnummer: 23077

Geschreven op: 20-03-2023 | Laatst bewerkt op: 24-03-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Plattegrond van Almere met 26 bouwlocaties en 3 voorkeurlocaties

30 maart, de gemeente stelt voor om op drie plekken in de stad versneld tijdelijke woningen te bouwen. 600 in totaal. Waar?


Waar gaat het over?

Iedereen weet dat in Almere heel snel heel veel nieuwe woningen nodig zijn. In het coalitieakkoord dat vorig jaar verscheen staat dat de gemeente in de vier jaar van deze bestuursperiode 1.000 tijdelijke woningen wil bouwen. Tijdelijk betekent in dit geval dat ze er maximaal een jaar of 15 komen te staan. Daarna zou er weer iets anders op die plek kunnen komen. Voordeel van deze aanpak is dat er sneller meer woonruimte komt dan met het normale plan- en bouwproces (dan kan het wel 15 jaar duren). Grote vraag is natuurlijk waar die woningen dan moeten komen. Helemaal vanaf niets ontwikkelen, dus bouwrijp maken, wegen, elektriciteit en riolering aanleggen, enzovoort, dat gaat veel tijd kosten. Dus het is slim om te zoeken naar plekken waar de nieuwe huizen relatief gemakkelijk kunnen worden toegevoegd. Dus dat betekent: bouwen in de buurt van bestaande bebouwing. Maar in de buurt daarvan wonen waarschijnlijk al mensen. Best mogelijk dat die niet staan te trappelen op een (tijdelijk) nieuw wijkje in de buurt. Of misschien ook wel. Dat weten we allemaal nog niet, want de gemeente heeft nog niet met die inwoners gesproken.

Omdat je ergens moet beginnen, keek de gemeente naar 26 plekken in de stad en woog daarna af welke daarvan heb meeste geschikt zijn. Dat zijn er drie. Het college College = college van B&W stelt nu in een voorstel aan de raad voor om op die drie plekken aan de gang te gaan. Dat zijn:

 1. Een groenstrook tussen het spoor en bedrijventerrein De Binderij;
 2. Een strook grond in Nobelhorst oost dat vrij wordt gehouden voor een toekomstige oostelijke spoorlijn;
 3. Een nog ongebruikt stuk grond in het Fanny Blankers Koen Sportpark, tussen de busbaan en de parkeerterreinen van Almere City FC.

Dit onderwerp is nog niet op de agenda gezet, dus de datum van behandeling is nog onbekend.

Kijk bij invloedwijzer hoe u -desgewenst- invloed kunt uitoefenen op dit onderwerp.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeente heeft voor deze drie locaties gekozen. In een verkenning legt de gemeente uit waarom zij aan deze drie plekken de voorkeur geeft. De gemeente kan wel kiezen, maar niet besluiten, dat moeten de volksvertegenwoordigers doen. De gemeente maakte het plan en de locaties op maandag 20 maart bekend. Toen kreeg de raad het ook aangeboden in de werkvoorraad. Er moet dus nog wel over gesproken worden. En niet alleen in de raad, maar ook met de stad, want ook de inwoners die in de buurt van deze locaties wonen werden vanaf 20 maart geïnformeerd. De gemeente vraagt nu aan de raad om eerst de door het college voorgestelde plekken vast te stellen. Daarna gaat de gemeente met de betrokken inwoners praten over de inrichting van die locaties.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=600%20flexwoningen


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

15 juni 2023 - Plenaire vergadering. Over dit onderwerp kwam een regen van stemverklaringen, die waren voor een deel herhalingen waren van eerdere inbreng tijdens de vele besprekingen in de carrousel. Ook eerder op de avond tijdens een lang debat kwamen de meeste argumenten al voorbij. Het lijkt een verspilling van tijd, maar toont wel hoezeer de raad zich zorgen maakt over het woningtekort.

 • Amendement: Geen tijdelijke woningbouw aan bedrijventerrein de Binderij (23077.001) AANVAARD 35/7 
 • Amendement Oosterwold Midden toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.002) Door het aanvaarden van amendement 23077.001 hoeft over dit amendement niet meer gestemd te worden.
 • Amendement: Weerwater Zuidoever toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.003) VERWORPEN 14/28
 • Amendement: Oosterwold Zuid toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.004) Eén raadslid onthield zich van stemming. VERWORPEN 14/27
 • Amendement: Reservering Stichtselijn toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.005) VERWORPEN 10/32
 • Amendement: Odeonpark toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.006) VERWORPEN 14/28
 • Amendement: Aantal tijdelijke woningen per locatie (23077.007) VERWORPEN 14/28
 • Amendement: Te realiseren aantal tijdelijke woningen (23077.008) VERWORPEN 14/28
 • Motie: Geef inzicht in waarderingen van locaties (23077.009) VERWORPEN 7/35
 • Motie: Wees goed voorbereid op realisatie meer flexwoningbouw (23077.010) VERWORPEN 1/41
 • Motie: Aanvalsplan woningbouw (23077.011) AANVAARD 33/9
 • Motie: Bouw meer sociale huurwoningen (23077.013) VERWORPEN 12/30
 • Motie: versnel bouw sociale huurwoningen (23077.014) AANVAARD 32/10
 • Motie: Overleg met Rijk over Odeonveld (23077.015) AANVAARD 22/21
 • Motie: Denk aan de buurt bij inbreiden (23077.016) AANVAARD 38/4 
 • Motie: Voorkom concentratie: bevorder diversiteit en sociale cohesie bij nieuwbouwprojecten (23077.017) VERWORPEN 12/30
 • Raadsvoorstel Tijdelijke locaties voor 600 flexwoningen (23077). Ondanks dat bij motie 015 de stemmen staakten wilde de raad over het raadsvoorstel wel vandaag stemmen. AANVAARD 41/1