Agendawijzer

20-03-2023

Flexwoningen

Plattegrond van Almere met 26 bouwlocaties en 3 voorkeurlocaties

30 maart, de gemeente stelt voor om op drie plekken in de stad versneld tijdelijke woningen te bouwen. 600 in totaal. Waar?

1 juni 2023 - De vorige bijeenkomst (25 mei) was er onvoldoende tijd voor het college om alle vragen van de fracties te beantwoorden. Dat lukte nu wel. De wethouder zei dat er wel andere locaties voor de flexwoningen mogelijk zijn, maar dat die niet de voorkeur van het college hebben. Er werd niet in detail in gegaan op die alternatieven. Het college zei niettemin bereid te zijn andere locaties te onderzoeken, áls de raad daar om vraagt. Prompt spraken flink wat raadsleden het voornemen uit om te komen met amendementen en/of moties. Gevolg is dat over dit onderwerp verder gesproken gaat worden.


Waar gaat het over?

Iedereen weet dat in Almere heel snel heel veel nieuwe woningen nodig zijn. In het coalitieakkoord dat vorig jaar verscheen staat dat de gemeente in de vier jaar van deze bestuursperiode 1.000 tijdelijke woningen wil bouwen. Tijdelijk betekent in dit geval dat ze er maximaal een jaar of 15 komen te staan. Daarna zou er weer iets anders op die plek kunnen komen. Voordeel van deze aanpak is dat er sneller meer woonruimte komt dan met het normale plan- en bouwproces (dan kan het wel 15 jaar duren). Grote vraag is natuurlijk waar die woningen dan moeten komen. Helemaal vanaf niets ontwikkelen, dus bouwrijp maken, wegen, elektriciteit en riolering aanleggen, enzovoort, dat gaat veel tijd kosten. Dus het is slim om te zoeken naar plekken waar de nieuwe huizen relatief gemakkelijk kunnen worden toegevoegd. Dus dat betekent: bouwen in de buurt van bestaande bebouwing. Maar in de buurt daarvan wonen waarschijnlijk al mensen. Best mogelijk dat die niet staan te trappelen op een (tijdelijk) nieuw wijkje in de buurt. Of misschien ook wel. Dat weten we allemaal nog niet, want de gemeente heeft nog niet met die inwoners gesproken.

Omdat je ergens moet beginnen, keek de gemeente naar 26 plekken in de stad en woog daarna af welke daarvan heb meeste geschikt zijn. Dat zijn er drie. Het college College = college van B&W stelt nu in een voorstel aan de raad voor om op die drie plekken aan de gang te gaan. Dat zijn:

  1. Een groenstrook tussen het spoor en bedrijventerrein De Binderij;
  2. Een strook grond in Nobelhorst oost dat vrij wordt gehouden voor een toekomstige oostelijke spoorlijn;
  3. Een nog ongebruikt stuk grond in het Fanny Blankers Koen Sportpark, tussen de busbaan en de parkeerterreinen van Almere City FC.

Dit onderwerp is nog niet op de agenda gezet, dus de datum van behandeling is nog onbekend.

Kijk bij invloedwijzer hoe u -desgewenst- invloed kunt uitoefenen op dit onderwerp.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeente heeft voor deze drie locaties gekozen. In een verkenning legt de gemeente uit waarom zij aan deze drie plekken de voorkeur geeft. De gemeente kan wel kiezen, maar niet besluiten, dat moeten de volksvertegenwoordigers doen. De gemeente maakte het plan en de locaties op maandag 20 maart bekend. Toen kreeg de raad het ook aangeboden in de werkvoorraad. Er moet dus nog wel over gesproken worden. En niet alleen in de raad, maar ook met de stad, want ook de inwoners die in de buurt van deze locaties wonen werden vanaf 20 maart geïnformeerd. De gemeente vraagt nu aan de raad om eerst de door het college voorgestelde plekken vast te stellen. Daarna gaat de gemeente met de betrokken inwoners praten over de inrichting van die locaties.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=600%20flexwoningen

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen