Agendawijzer

Het electriciteitsnet is vol

Raadsnummer: 23308

Geschreven op: 17-11-2023 | Laatst bewerkt op: 17-11-2023 | Status onderwerp: klaar voor besluit

Afbeelding:Electriciteit

Electriciteitsprobleem met grote gevolgen voor de stad

Waar gaat het over?

17 november 2023 - De gemeenteraad heeft op 16 november een raadsbrief ontvangen waarin het college College = college van B&W aangeeft dat de netcongestie (file op het electriciteitsnet) in Almere nog grotere gevolgen heeft dan eerder verwacht. De ruimte op het net raakt per direct de woningbouwplannen, de economische ontwikkeling en de duurzaamheidsambities van de stad.

Waarom praat de raad hierover?

De indieners willen tijdens het debat duidelijkheid van het college over de ontstane situatie, de mogelijke stappen om te komen tot oplossingen en de wijze waarop de raad nader wordt geïnformeerd en betrokken.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=netcongestie


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Er werden 8 moties besproken die waren ingediend na het debat over de netcongestie op 23 november 2023. De raad riep het college op om flink te lobbyen in Den Haag en bij Tennet om oplossingen te bedenken voor de problemen rondom het energienetwerk. Er waren meerdere moties met uiteenlopende suggesties aan het college hoe de problemen aangepakt konden worden. Het college begreep de roep en zocht naar allerlei mogelijkheden om voldoende energie(ruimte) te creëren en wil de raad daar ook actief van op de hoogte houden. 1 motie werd ingetrokken, de rest ligt volgende week ter besluitvorming voor.