Agendawijzer

Koersnotitie 2025

Raadsnummer: 24141

Geschreven op: 18-05-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Koersnotitie

De financiële toekomst van Almere: Prioriteiten voor 2025

Waar gaat het over?

De "Koersnotitie 2025" van de gemeente Almere beschrijft de plannen en prioriteiten van het stadsbestuur voor het jaar 2025 en daarna. De gemeente staat voor een grote financiële uitdaging: ze moet 17,5 miljoen euro vinden om een gebalanceerde begroting te presenteren. Daarnaast zoekt ze nog eens 5 miljoen euro om de gemeenteraad ruimte te geven voor eigen keuzes. 

De notitie stelt vier hoofdprioriteiten voor om deze uitdaging aan te gaan. Ten eerste moet het huishoudboekje van de gemeente op orde gebracht worden, wat betekent dat de financiën gestabiliseerd moeten worden. Ten tweede moet de gemeente duidelijke keuzes maken over waar ze haar geld aan uitgeeft. De focus moet meer op de toekomst liggen, in plaats van op de dagelijkse zaken van vandaag. Ten slotte stelt de notitie voorwaarden aan de groei van Almere om duurzame ontwikkeling te waarborgen. Deze prioriteiten zijn bedoeld om richting te geven aan de besprekingen tussen de gemeenteraad en het college College = college van B&W van burgemeester en wethouders in aanloop naar de definitieve begroting voor 2025.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere praat over de "Koersnotitie 2025" omdat deze notitie het fundament legt voor de toekomstige ontwikkeling van de stad en voor de financiële gezondheid van de gemeente. De raad heeft de taak om de prioriteiten van de notitie te beoordelen en aan te passen waar nodig. Dit is cruciaal om te zorgen dat Almere een leefbare en bloeiende stad blijft, die goed voorbereid is op de toekomst.

De raad bespreekt ook het voorgestelde afweegkader voor bezuinigingen, dat de gemeente heeft ontwikkeld. Dit kader helpt bij het maken van keuzes over waar bezuinigd kan worden, zonder de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners uit het oog te verliezen. Hierbij wordt rekening gehouden met adviezen uit de "Sociale veerkracht van Almere", die benadrukken hoe belangrijk het is om de bestaanszekerheid en sociale basis van de stad te beschermen.

Door over deze koersnotitie te praten, geeft de gemeenteraad richting aan hoe Almere zich de komende jaren ontwikkelt, welke diensten en voorzieningen belangrijk zijn en hoe de stad financieel gezond blijft.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24141


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Voor de Politieke Markt van 13 juni 2024 stond alleen de Koersnotitie 2025 op de agenda. Ondanks de ruime tijd die was ingepland voor de bespreking, kwam het niet echt tot een inhoudelijke discussie. Na een korte toelichting van wethouder Ahles op de notitie, rezen aan het begin van de bespreking meteen enkele vragen en zorgen van raadsleden over het nut van de bespreking. Zo is er twijfel of de notitie wel in lijn is met het nieuwe coalitieakkoord en of het een document is dat door het voltallige college wordt gedragen.

Ondanks deze zorgen is toch een start gemaakt met een rondje politieke vragen van de verschillende fracties. Dit leidde uiteindelijk opnieuw tot de discussie over het doel en nut van de bespreking. Herhaaldelijk werd hierbij de suggestie gedaan aan het college om de notitie mee terug te nemen. Het college gaf echter aan hier geen voorstander van te zijn, en benadrukte dat uitstel ook niet zonder consequenties is.

 Uiteindelijk is besloten dat er tijdens de plenaire vergadering een motie zou worden ingediend, waarbij de fracties konden aangeven dat ze niet over dit document wilden stemmen. Tijdens de plenaire vergadering is deze motie aangenomen met 40 stemmen voor en 2 tegen.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: koers
Raadsnummer : 24141