Agendawijzer

Krediet ruimten kinderopvang Brede Buurtschool Zuid Stedenwijk

Raadsnummer: 24142

Geschreven op: 23-05-2024 | Laatst bewerkt op: 23-05-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Twee meisjes tekenen in een schriftje

Integraal kindcentrum in Stedenwijk: Een soepele start van kinderopvang naar school

 

Waar gaat het over?

De gemeente Almere werkt aan een project waarbij twee nieuwe Brede Buurtscholen in Stedenwijk komen. Deze scholen, De Achtbaan en De Driemaster, gaan samen met kinderdagverblijf De Berenstad een Integraal Kindcentrum vormen. Dit betekent dat er naast onderwijs ook kinderopvang beschikbaar is op dezelfde locatie. Dit zorgt voor een makkelijke overstap van kinderopvang naar school voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is belangrijk dat kinderen deze soepele overgang ervaren, omdat het helpt bij hun ontwikkeling en ondersteuning biedt aan kinderen die extra hulp nodig hebben.

De gemeente heeft besloten een bedrag van 1.492.000 euro beschikbaar te stellen voor de bouw van ruimten voor de kinderopvang binnen deze school. De Berenstad zal deze ruimten huren van de gemeente, wat betekent dat de gemeente eigenaar blijft van het hele schoolgebouw. Dit maakt het makkelijker om het gebouw te beheren en te onderhouden.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere praat over dit voorstel omdat het niet alleen gaat om het bouwen van een school, maar ook om de integratie van onderwijs en kinderopvang onder één dak. Het beschikbaar stellen van krediet voor de kinderopvang ruimten is belangrijk voor het slagen van dit project. Als de gemeente dit niet doet, zou de kinderopvang zelf voor de financiering moeten zorgen. Dit zou leiden tot een complexe situatie waarbij het eigendom van de school opgesplitst wordt tussen verschillende partijen, wat niet wenselijk is.

Er is ook een financieel aspect waar de raad naar kijkt. Als de kinderopvang De Berenstad stopt met huren en er is geen nieuwe huurder, dan zou de gemeente inkomsten mislopen die nodig zijn om de kosten van het gebouw te dekken. Er is een systeem bedacht waarbij er extra geld in een fonds wordt gestopt voor het geval er leegstand is. De raad bespreekt deze punten om ervoor te zorgen dat het plan goed doordacht en uitvoerbaar is, en om risico's te minimaliseren.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24142


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: bso
Raadsnummer : 24142