Agendawijzer

Locatiekeuze Beschermd Wonen Plus voorziening

Raadsnummer: 24163

Geschreven op: 10-01-2024 | Laatst bewerkt op: 12-07-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Beschermd wonen

Nieuwe stap in zorgverbetering: Besluit locatie Beschermd Wonen Plus

Waar gaat het over?

Het collegevoorstel gaat over de locatiekeuze voor een nieuwe voorziening: Beschermd Wonen Plus. Deze voorziening is bedoeld voor mensen met complexe problemen, zoals verslaving in combinatie met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. De doelgroep heeft een omgeving nodig met minder prikkels en goede begeleiding, die tegelijkertijd zelfstandig wonen en dagbesteding combineert.

Waarom praat de raad hierover?

De keuze voor deze locatie is van groot belang omdat het een significante impact heeft op de leefbaarheid in de stad en op de specifieke doelgroep. De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp om een geschikte en prikkelarme omgeving voor deze kwetsbare groep mensen te waarborgen. Dit draagt bij aan een betere spreiding van voorzieningen in Almere en helpt overlast in het centrum te verminderen. De discussie en besluitvorming rondom de locatie is cruciaal om de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan de doelgroep, rekening houdend met de belangen van zowel de toekomstige bewoners als de huidige inwoners van Almere.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24014

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24163


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

  • Strategische Realisatie Duurzame Regionale Zorg (24163.001) GEWIJZIGD AANGENOMEN 34/8 
  • Motie van treurnis BW+ (24163.002) VERWORPEN 14/28 
  • Raadsvoorstel Locatie ontwikkeling Beschermd Wonen Plus (24163) AANGENOMEN 26/16 
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: zorg en welzijn
Raadsnummer : 24163 24014