Agendawijzer

Oosterwold ontwikkeling

Raadsnummer: 23224

Geschreven op: 21-07-2023 | Laatst bewerkt op: 21-11-2023 | Status onderwerp: klaar voor besluit

Afbeelding:Foto van een veranda in Oosterwold

Oosterwold is een bijzonder stukje Almere en een experiment. Lees hier over de ontwikkelingen door de tijd.


Waar gaat het over?

Oosterwold is uniek in Nederland. Een bijzonder experiment waar bewoners en ondernemers de ruimte krijgen om zelf vorm te geven aan hun eigen woon- en leefomgeving. Bewoners in het gebied hebben veel meer te zeggen over hun woonomgeving dan in de rest van Almere. Maar daar hoort ook bij dat ze veel meer zelf moeten doen.

Waarom praat de raad hierover?

Ook al hebben inwoners veel voor het zeggen, over het experiment als geheel moet de volksvertegenwoordiging besluiten nemen. Soms gaat dat om specifieke zaken, zoals afvalwater of financiering, maar het kan ook over de ontwikkelstrategie gaan.

Waar vind ik de stukken?

Oosterwold komt vaak op de agenda in de Politieke Markt. Daarom zijn er ook veel nieuwsartikelen op onze eigen site. De redactie probeert verschillende besprekingen wel te bundelen in één artikel. Zoals in het artikel dat u nu leest, waarin we algemene ontwikkelingen opnemen. U vindt hier daarom verschillende alinea's met verschillende bespreekmomenten en onderwerpen. In zo'n alinea nemen we vaak een link op die direct naar de documenten daarvan leidt.

In onze documentwijzer is dus ook heel veel te vinden over Oosterwold.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Maar liefst 7 amendementen en 8 moties werken besproken tijdens de politieke markt. De amendementen riepen op tot een scherpere formulering in het raadsvoorstel, extra aandacht voor maatschappelijke voorzieningen, een verbeterde organisatie van stadslandbouw, het stopzetten van de uitgifte van kavels met erfpacht en het vergroten van de ruimte voor betaalbaar wonen in Oosterwold. Volgende week zal er een besluit genomen worden over de goedkeuring van deze amendementen. 

De moties richtten zich op extra aandacht voor sociale huur, het behoud van de huidige groene landschappen, het promoten van een diervriendelijk perspectief voor stadslandbouw en een herziening van de berekeningsmethode voor toegestane bebouwing. Van deze moties zijn er 3 ingetrokken (0.08, 0.10, 0.14). Over de overige 5 zal de raad volgende week stemmen.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.