Agendawijzer

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Raadsnummer: 23072

Geschreven op: 12-01-2023 | Laatst bewerkt op: 12-05-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van gaas van een hek met een onscherpe achtergrond

Na een aantal jaar leegstand is er nu van twee partijen interesse in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Almere Buiten.

 


Waar gaat het over?

Vorig jaar heeft het Ministerie  van Justitie en Veiligheid aangegeven de PI te willen gebruiken voor het huisvesten van (kansarme) asielzoekers. Op 23 november ontving de raad een brief van een tweede partij, het Tactical Training Center (TTC) waarin zij aangeven graag in gesprek te willen met de raad over hun plan om in de Penitentiaire Inrichting (PI) een grote Nederlandse trainingsfaciliteit te vestigen. 

Het plan van TTC spreekt de raadsleden die dit agendavoorstel indienden erg aan. Om een beter beeld te krijgen, willen ze graag met hen in gesprek. Vooral omdat TTC spreekt over gunstige maatschappelijke effecten voor onze stad, een toename van werkgelegenheid en het creëren van een hoogwaardige technologische kennis hub op het gebied van veiligheid.

De bespreking kan geslaagd genoemd worden als aan drie wensen is voldaan: 1) als de raadsleden een goed beeld krijgen van de plannen van TTC,  2) het college College = college van B&W aangeeft of er ruimte én bereidheid is om met TTC de mogelijkheden te onderzoeken en 3) als de andere raadsleden aangeven of ze achter een nader onderzoek staan.

U vindt de documenten in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=penitentiaire%20inrichting&sort=date_desc

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

1 juni 2023 - De raad stemde over zes moties. Het college zet de gesprekken met het Rijk voort.

  • Motie : Geen opvang van veiligelanders en Dublin-claimanten binnen de gemeentegrenzen van Almere (23072.001) VERWORPEN 7/35
  • Motie: Geen cent of centimeter toegeven aan overlast door veiligelanders en Dublinclaimanten (23072.002) AANVAARD 22/20
  • Motie: Rijk, kom over de brug (23072.003) VERWORPEN 13/29
  • Motie: Een passende alternatieve opvanglocatie voor vluchtelingen (23072.004) VERWORPEN 5/37
  • Motie: Maak welzijn van vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel voorwaarde in gesprek ministerie (23072.005) VERWORPEN 20/22
  • Motie: Geen onderhandeling taakstelling aantal statushouders (23072.006) VERWORPEN 15/27

 

Vergelijkbare artikelen