Agendawijzer

24-03-2023

PMD+ nascheiding kost meer geld

Rolcontainers bij een voordeur

30 maart, verhoging van de afvalstoffenheffing.

1 juni 2023 - Vorige bespreking was er nèt wat tijd te kort. Daarom was nog eens een ruim half uur in de agenda gezet om dit breed besproken onderwerp te vervolgen. De resterende vragen van de tweede termijn werden voldoende beantwoord, maar daarmee werd de bespreking niet afgerond. Want enkele raadsleden kondigen wijzigingsvoorstellen aan: moties en/of amendementen. Wordt vervolgd.


Waar gaat het over?

In 2021 koos de raad voor nascheiding bij het verwerken van afval. Bij nascheiding hoef je niet langer zelf je afval te scheiden. Plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) mogen gewoon bij het restafval. In plaats daarvan sorteert een machine in een fabriek het afval. Dat is makkelijker voor inwoners én de verwachtte resultaten zullen beter zijn. Maar een systeem met nascheiding kost wel meer. Daarom stelt het college College = college van B&W voor om per 1 januari 2024 de afvalstoffenheffing te verhogen. De meerkosten bedragen volgens het raadsvoorstel 11,- euro per huishouden.

Het raadsvoorstel komt nu eerst aan bod bij de Wegingstafel. Daar bepaalt de raad of een bespreking nodig is. Is dat niet het geval? Dan kan er bij de volgende plenaire vergadering meteen gestemd worden.

U vindt de stukken in de documentwijzer:

Het besluit in 2021: https://almere.notubiz.nl/document/10827418/1

Actuele stukken: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=meerkosten%20nascheiding

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Financiën, Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: afval
Raadsnummer : 23076