Agendawijzer

Sociale ontwikkeling Almere Poort

Raadsnummer: 23079

Geschreven op: 24-03-2023 | Laatst bewerkt op: 24-03-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:NS Stadion Poort en ROC school

30 maart, komt er meer geld voor sociale ontwikkelingen in Almere Poort?


Waar gaat het over?

Recent ging de raad op bezoek in Almere Poort. Tijdens de gesprekken bleek dat er een grote behoefte is aan meer sociale voorzieningen. Met een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. wil een raadslid regelen dat hier meer geld voor beschikbaar komt.

Bij de bouw van Almere Poort verkocht de gemeente grond aan ontwikkelaars. Een deel van de opbrengst ging naar de realisatie van sociale voorzieningen en activiteiten. Maar dit is niet langer het geval. Volgens het raadslid zorgt dit ervoor dat de sociale ontwikkelingen achterblijven bij de bouw van het stadsdeel. Daarom wil hij de situatie terugdraaien. Er moet dus meer budget vrijgemaakt worden voor fysieke verbeteringen in de openbare ruimte. Het geld dat daarvoor nodig is, kan (zoals voorheen) met de verkoop van grond geregeld worden.

De motie komt nu eerst aan bod bij de Wegingstafel. Daar bepaalt de raad of een bespreking nodig is. Is dat niet het geval? Dan kan er bij de volgende plenaire vergadering meteen gestemd worden.

U vindt de stukken in de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=sociale%20behoeften%20Almere%20Poort


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Tijdens de wegingstafel zeiden raadsleden dat zie hierover wilden spreken. Maar het bleek dat niet iedereen die dat deed nu ook aanwezig was. Een van de raadsleden deed prompt de oproep om wél aanwezig te zijn bij het onderwerp wat je zelf wil bespreken. Want wat is anders het nut van de wegingstafel? Alleen, raadsleden kunnen natuurlijk ook wel eens ziek zijn en ook kan het zijn - als de agenda eenmaal is vastgesteld - dat een andere onderwerp belangrijker gevonden worden. Bedenk: ook uw raad moet leren werken met het nieuwe vergadermodel.

In de bespreking werd de aanleiding van de motie duidelijker. In het verleden was het gebruikelijk om een deel van de opbrengst van verkoop van gronden te besteden aan voor sociale doelen. Dat willen de indieners graag weer in het leven roepen. Want het blijkt dat er nu te weinig geld is voor de sociale behoefte van dit stadsdeel.

Het voorstel riep vragen op of deze constructie wel mogelijk is. Raadsleden herkennen de problemen in Almere Poort en zijn het er wel over eens dat er wat gebeuren moet. Maar deze motie lijkt niet op veel steun te kunnen rekenen. Geld gaat normaliter naar 'algemene middelen' en de bestedingen uit die pot zijn in beleidsvoornemens ingekaderd. Door dit geld meteen te oormerken, komt het dus niet in die algemene pot en kunnen andere dingen niet gedaan worden. Daar wilden niet alle raadsleden in mee gaan, maar ze zijn wel benieuwd welke opties er wel zijn om aan de sociale behoeften van deze wijk te voorzien. Ook was de vraag of je wel voldoende geld uit deze grondopbrengsten kunt halen. Immers: het grootste deel is al ontwikkeld. En als het al kan, dan zijn het eenmalige bedragen, terwijl er een structurele behoefte is aan voorzieningen.

Er is in het recente verleden een amendement aangenomen om bij ontwikkeling Almere Poort rekening te houden met (sociale) voorzieningen. Over de uitvoering van dit amendement geeft de wethouder in het derde kwartaal van 2023 een terugkoppeling. Op dat moment wil hij ook inzicht geven in de verdere stand van zaken, mogelijkheden en knelpunten voor sociale voorzieningen in Almere Poort.

Kortom: met het onderwerp van de motie zijn de partijen het eens, maar over de financiële dekking zijn vragen. Resultaat van de bespreking is dat de motie niet wordt ingediend, omdat de inschatting is dat er onvoldoende draagvlak voor is.

Daarmee is de raad op dit mometn over dit onderwerp uitgesproken.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Financiën, Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: almere poort
Raadsnummer : 23079