Agendawijzer

Vaststellen projectopdracht Kadegriend 1-21

Raadsnummer: 24150

Geschreven op: 29-05-2024 | Laatst bewerkt op: 30-05-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:Kadegriend

Hernieuwd Kadegriend-project: Balans tussen zorg, wonen en groen

Waar gaat het over?

Het project Kadegriend 1-21 in Almere Haven gaat over de transformatie van een voormalig kantoorgebouw naar een zorg- en wooncomplex. Dit nieuwe complex zal bestaan uit 48 zorgstudio's en 29 appartementen. De zorgstudio's zijn bedoeld voor mensen met een intensieve zorgvraag vanwege dementie en de appartementen zullen tot het middeldure segment behoren. Dit project beoogt niet alleen het vergroten van het zorgaanbod in Almere Haven, waar vergrijzing een grotere rol speelt dan in andere delen van de stad, maar ook het versterken van de lokale economie door meer financiële draagkracht te creëren die nodig is voor het onderhoud van voorzieningen in de omgeving.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt dit project omdat het belangrijke wijzigingen voor de stad betekent en verschillende uitdagingen en kansen biedt. Een van de redenen voor deze bespreking is het creëren van draagvlak onder de bewoners. In eerdere voorstellen waren er bezwaren over het volume en de bouwhoogte van het project, wat leidde tot aanpassingen in het plan. Ook speelt de compensatie van groen een rol, zoals het verplaatsen of compenseren van bestaande bomen die niet behouden kunnen blijven. Het project heeft ook een hernieuwd participatietraject doorlopen waarbij er overlegd is met een werkgroep van omwonenden om zoveel mogelijk aan hun wensen en bezwaren tegemoet te komen. Door deze samenwerking probeert de gemeente Almere een project te realiseren dat welzijn bevordert en tegelijkertijd de leefomgeving respecteert.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24150


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Een aantal raadsleden wil over dit onderwerp een bespreking. Het presidium zoekt een geschikt moment om het op de agenda te zetten. 


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags:
Raadsnummer : 24150