Agendawijzer

Vaststelling bestemmingsplan Veegplan 2023 correctie

Raadsnummer: 24158

Geschreven op: 07-06-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:Veegplan

Correctie in bestemmingsplan Veegplan 2023

Waar gaat het over?

In Almere is recent een belangrijke correctie doorgevoerd in een eerder vastgesteld bestemmingsplan, genaamd Veegplan 2023. Dit plan was oorspronkelijk aangenomen om kleine foutjes te herstellen in elf verschillende bestemmingsplannen. Deze fouten waren klein en hadden geen invloed op de omliggende omgeving; ze introduceerden geen nieuwe bestemmingen voor de grond. Tijdens de voorbereidingen voor de bekendmaking van dit plan kwam echter een vergissing aan het licht in de grafische weergave, ofwel de ‘verbeelding’. Deze fout kon gevolgen hebben voor hoe men het plan uitlegde, met specifieke regels rond bouwactiviteiten binnen het project Weerwater. Na deze ontdekking heeft de gemeente besloten het Veegplan met de noodzakelijke wijzigingen opnieuw goed te keuren om de fout te corrigeren en een correct juridisch proces te waarborgen.

Waarom praat de raad hierover?

Deze wijziging is terug voor de raad vanwege de noodzaak om alles recht te zetten en ervoor te zorgen dat het bestemmingsplan op een juridisch verantwoorde manier is vastgesteld. Als deze fout niet wordt hersteld, zou het document niet overeenkomen met de eerder bepaalde regelgeving en intenties van de gemeente. Dit zou kunnen leiden tot mogelijke misinterpretaties en ongewenste ontwikkelingen. Door het bestemmingsplan opnieuw goed te keuren met de juiste aanpassingen, voldoet de gemeente aan nationale wettelijke eisen en zorgt zij ervoor dat toekomstige ontwikkelingen binnen Almere plaatsvinden op een manier die duidelijk en volgens de regels is. Daarnaast is het belangrijk dat dit goed gedocumenteerd is, zowel in digitale formaten als in papieren versies, waarbij het digitale bestand altijd de leidende versie is bij eventuele verschillen.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24158


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.