Agendawijzer

Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

Raadsnummer: 23288

Geschreven op: 20-01-2023 | Laatst bewerkt op: 01-12-2023 | Status onderwerp: klaar voor besluit

Afbeelding:Floriade expokaart

Wat gebeurde er nou precies rond de plannen, besluiten en uitvoering van de Floriade?


Waar gaat het over?

Alle 45 raadsleden willen dat er een onderzoek komt naar de Floriade. Dat werd duidelijk nadat de gehele raad voor een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. stemde. Hoe verliep het hele proces? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen raad en gemeente in de toekomst beter te werk gaan? Dat zijn de belangrijkste vragen waar de raad een antwoord op wil krijgen.

Maar een onderzoek naar een groot evenement als de Floriade kost veel tijd en geld. Dat bleek ook uit het gesprek dat de raad voerde met Ruud Pet. Als raadslid was hij in 2002 voorzitter van de enquêtecommissie ‘Omniworld’. Een goede voorbereiding is daarom enorm belangrijk.

De ‘voorbereidingscommissie onderzoek Floriade’ is verantwoordelijk voor die voorbereiding. Daarom voert deze commissie een vooronderzoek uit. Er zijn meerdere doelen:

  • Het opstellen van een feitenrelaas en tijdlijn met sleutelmomenten: Wat gebeurde er allemaal? En wanneer?
  • Het in kaart brengen van sleutelfiguren: Welke personen of organisaties speelden een belangrijke rol? Zowel in de voorbereiding als de uitvoering.
  • Het bedenken van de juiste onderzoeksvragen en opzet voor het vervolgonderzoek. Welke instrument is het geschiktst om alle vragen te beantwoorden?

Op basis van haar bevindingen zal de voorbereidingscommissie een advies uitbrengen aan de raad

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=voorbereidingscommissie%20onderzoek%20floriade

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Het amendement dat het meest ‘verstrekkend’ (vergaand) is werd als laatste besproken. Dit is een voorstel om geen raadsenquête maar een raadsonderzoek te houden. De indieners vinden de stap naar het zwaarste middel te groot, en willen eerst een onderzoek door een onderzoeksbureau laten uitvoeren om pas daarna te besluiten of een enquête met openbare verhoren nodig is. De andere amendementen zijn voorstellen om aan de vragen die zijn voorbereid door de voorbereidingscommissie iets toe te voegen, of hebben betrekking op de samenstelling van de enquêtecommissie. Volgende week wordt overal over gestemd. Dan komt het meest vergaande wijzigingsvoorstel eerst. De kans dat er een raadsenquête komt lijkt groot, veel fracties hebben daar hun steun al duidelijk voor uitgesproken.