Agendawijzer

Zienswijze conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep

Raadsnummer: 24143

Geschreven op: 28-05-2024 | Laatst bewerkt op: 29-05-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Tomin

Bespreking conceptbegroting Tomingroep: Wat betekent dit voor Almere?

Waar gaat het over?

Het voorstel dat besproken wordt door de gemeenteraad van Almere heeft betrekking op de conceptbegroting van 2025 voor het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. De Tomingroep helpt mensen die niet gemakkelijk een baan kunnen vinden omdat zij bijvoorbeeld een beperking hebben of lang zonder werk zitten. Deze mensen worden ondersteund om werk te vinden en kunnen zo ervaring opdoen binnen of buiten Tomingroep. Dit wordt deels gedaan onder de regels van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet. De conceptbegroting voor 2025 laat positieve ontwikkelingen zien zoals een verhoging van de subsidie per werkplek, wat helpt bij het compenseren van loonstijgingen. Er zijn echter ook uitdagingen, zoals de overcapaciteit binnen Tomingroep doordat minder mensen instromen dan verwacht.

Waarom praat de raad hierover?

De raad bespreekt dit voorstel omdat zij een besluit moeten nemen over het al dan niet indienen van een zienswijze op deze begroting, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap. De raad heeft invloed op de financiële richting en kan wijzigingen voorstellen als dat nodig is. Dit is belangrijk omdat de beslissingen die genomen worden niet alleen invloed hebben op de financiën van het schap, maar ook directe gevolgen hebben voor de ondersteuning van inwoners van Almere en andere gemeenten in de regio die afhankelijk zijn van deze diensten. Door hun goedkeuring te geven, tonen ze hun steun voor de huidige koers of kunnen ze aangeven waar verbeteringen nodig zijn.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24143


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
Tags: tomingroep
Raadsnummer : 24143