Agendawijzer

Bestemmingsplan Parapluherziening ontplofbare oorlogsresten

Raadsnummer: 24121

Geschreven op: 24-04-2024 | Laatst bewerkt op: 25-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Oorlogsresten

Grip op de ondergrond: Almere’s Strategie tegen Oorlogsresten

Waar gaat het over?

Het plan 'Parapluherziening ontplofbare oorlogsresten' richt zich op gebieden in Almere waar nog niet-ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog onder de grond kan zitten. Vanwege deze historie zijn sommige delen van de stad gemarkeerd als risicovol. Het plan verdeelt de stad in drie zones: een groene zone zonder risico's, een oranje zone met mogelijk risico, en een rode zone waar het risico het hoogst is en waar eerder explosieven zijn gevonden.

Dit plan is er niet alleen om te zorgen dat we veilig kunnen bouwen en wonen, maar ook om te zorgen dat we weten wat te doen als er toch explosieven worden gevonden bij graven of bouwen. Er zijn regels opgesteld voor het veilig omgaan met deze risico’s, en deze zijn nu onderdeel van het bestemmingsplan. Dit zorgt ervoor dat iedereen die in deze gebieden gaat bouwen of graven, precies weet waar ze aan toe zijn.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt dit bestemmingsplan omdat het belangrijke gevolgen heeft voor de veiligheid en toekomstige ontwikkelingen van de stad. Door dit plan goed te keuren, zorgt de gemeente ervoor dat er duidelijke regels zijn voor bouwprojecten in gebieden met een risico op ontplofbare oorlogsresten. Dit helpt bij het veilig houden van de omgeving en bij het voorkomen van onverwachte problemen tijdens bouwprojecten. Het is belangrijk dat er goed wordt nagedacht over deze regels omdat ze de manier waarop de stad zich ontwikkelt, beïnvloeden. De raad moet ook rekening houden met financiële steun van het Rijk voor de kosten die gepaard gaan met het onderzoeken en mogelijk opruimen van explosieven.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24121


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: