Agendawijzer

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2023

Raadsnummer: 24123

Geschreven op: 24-04-2024 | Laatst bewerkt op: 25-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Veiligheidsregio Flevoland

Een update van de veiligheidsregeling in Flevoland

Waar gaat het over?

Het voorstel waar de gemeenteraad van Almere zich over buigt, draait om het aanpassen van de Gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Veiligheidsregio Flevoland. Dit is een overeenkomst tussen zes Flevolandse gemeenten, gericht op veiligheidsbeheer, die wettelijk verplicht is en bepaald wordt door de Wet veiligheidsregio. De recente wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. , die sinds 1 juli 2022 van kracht zijn, maken deze aanpassingen noodzakelijk. Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland heeft, na een uitgebreide procedure waarin gemeenten hun mening konden geven, een definitief wijzigingsvoorstel opgesteld. Dit voorstel behelst geen grote veranderingen maar verduidelijkt enkele punten beter, na feedback van betrokken gemeenten, inclusief Almere.

 

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt dit voorstel omdat zij wettelijk verplicht zijn hun goedkeuring te verlenen voor dergelijke wijzigingen, zolang deze niet in strijd zijn met het recht of het algemeen belang. Het gaat hierbij om het garanderen van veiligheid en het efficiënt reguleren van de samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland op het gebied van veiligheid. Dit is belangrijk omdat een goed functionerende veiligheidsregio direct bijdraagt aan de veiligheid van de inwoners. De aanpassingen zorgen ervoor dat de regeling blijft voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen en beter aansluit bij vergelijkbare regelingen in nabijgelegen regio's zoals Gooi en Vechtstreek.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24123


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: