Agendawijzer

Plenaire vergadering 19 oktober 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 19-10-2023 | Laatst bewerkt op: 25-10-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de aanbieder van een petitie

Een petitie, de aanbieding van het rapport vooronderzoek Floriade en vijf besluiten. Daarna de Algemene Beschouwingen.

Waar gaat het over?

De vergadering begon met de aanbieding van een petitie door een inwoner aan de raad. In de petitie wordt niet alleen opgeroepen voor een raadsenquête, maar geven de actieve inwoners ook meteen handvatten hoe dat te doen en benoemen zij het doel. 

Na deze oproep van inwoners voor een diepgravend onderzoek kwam de voorzitter van de voorbereidingscommissie onderzoek Floriade aan het woord. Hij bood het onderzoeksrapport van de commissie aan. Het rapport bevat een helder feitenrelaas, de doelen, de vragen en de vorm van het onderzoek. Maar het zijn allemaal voorstellen aan de raad. Die gaat daar in november over praten en moet er een besluit over nemen. Hier leest u meer in het artikel over het vooronderzoek en vindt u de links naar de documenten. De voorbereidingscommissie adviseert ook om een raadsenquête te doen.

Besluiten

Er waren 39 raadsleden aanwezig.

  • Onderzoek mogelijkheid hekken 23226.001 VERWORPEN 14/25
  • Steekproefgewijs handhaven 23226.002 VERWORPEN  14/25
  • Onderzoek mogelijkheid cameratoezicht 23226.003 VERWORPEN 13/26
  • Omgevingsdienst wijziging regeling 23233 AANVAARD 39/0
  • Benoeming lid raad van toezicht ASG AANVAARD 39/0

Na de besluiten begonnen de Algemene Beschouwingen op de Programmabegroting 2024. Hierbij worden vooral politieke meningen verwoord en zoals u weet kunnen wij op de collectieve site van de raad geen politieke kleur laten zien. Op de pagina over de Programmabegroting kunt u de behandeling volgen. Wilt u de besprekingen zien, kijk de uitzending dan terug op almere.notubiz.nl.

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt
Raadsnummer :