Agendawijzer

Wijziging verordening raadsleden en fracties

Raadsnummer: 24159

Geschreven op: 07-06-2024 | Laatst bewerkt op: 08-06-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:PM

Vernieuwing van de verordening: Meer ruimte voor politiek talent in Almere

 

Waar gaat het over?

Het voorstel betreft een belangrijke wijziging in de 'Verordening voorzieningen raadsleden en fracties 2019' die van invloed is op de lokale politiek in Almere. Op dit moment moeten fractieassistenten van de gemeenteraad reeds op de kieslijst hebben gestaan bij de laatste verkiezingen, wat zorgt voor continuïteit en het vermijden van opportunisme binnen de fracties. Dit kan echter vernieuwing tegenhouden en maakt het lastig voor fracties, vooral de kleinere of nieuwe, om kwalitatief goede assistenten aan te trekken en te behouden. Het voorstel is om deze eis te laten vallen en in plaats daarvan een limiet van drie keer in te stellen voor het wisselen van fractieassistenten per zittingsperiode. Dit zou flexibiliteit bieden om adequaat te kunnen reageren op de dynamische politieke situaties, zonder de overkoepelende continuïteit in de gemeenteraad van Almere te schaden.

Waarom praat de raad hierover?

Deze wijziging is van belang omdat het de regels binnen het lokaal bestuur van Almere moderniseert en aanpast aan actuele behoeften. De traditionele eis bleek een hindernis voor de betrokkenheid van nieuw en mogelijk invloedrijk politiek talent. Dit voorstel staat centraal in de raadsdiscussies vanwege de noodzaak om een balans te vinden tussen de integratie van nieuwkomers en het handhaven van een effectieve en transparante werkwijze binnen de gemeenteraad. Daarnaast speelt de discussie over hoe de regels kunnen bijdragen aan het verstevigen van het vertrouwen van de burgers in hun lokale vertegenwoordigers, met name door te verzekeren dat kiezers helderheid hebben over wie hen vertegenwoordigt. De voorgestelde regel zou partijen verplichten bewuster te kiezen wie zij opstellen als fractieassistenten, wat kan leiden tot een verhoogde verantwoordelijkheid en ethiek binnen de politieke cultuur van Almere.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24159


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt
Raadsnummer : 24159