Agendawijzer

Veiligheidsregio Flevoland: Jaarstukken 2023 en ontwerp Programmabegroting 2025

Raadsnummer: 24131

Geschreven op: 28-04-2024 | Laatst bewerkt op: 27-05-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Veiligheidsregio flevoland

Almere reageert op financiële plannen van Veiligheidsregio Flevoland voor 2025

 

Waar gaat het over?

De gemeenteraad van Almere behandelt de financiële documenten van Veiligheidsregio Flevoland, waaronder de jaarstukken van 2023 en de ontwerp Programmabegroting voor 2025. In 2023 heeft Veiligheidsregio Flevoland meer uitgegeven dan verwacht, voornamelijk door stijgende lonen en prijzen en onzekerheden over de financiering vanuit de overheid. Ondanks een negatief financieel resultaat, erkent de raad de inspanningen van de veiligheidsregio om de schade te beperken. Voor 2025 voorspelt de begroting een verdere stijging van de kosten. Deze verhoging van bijna 1,9 miljoen euro (15% meer dan in 2024) komt deels door hogere lonen en prijzen en de invoering van nieuwe landelijke wetten, zoals de Omgevingswet. De gemeenteraad vraagt de veiligheidsregio te onderzoeken hoe ze deze kostenstijgingen op regionaal niveau kunnen matigen, wat aansluit bij eerdere methoden om geleidelijk nieuwe financiële regelingen in te voeren.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt deze kwesties om invloed uit te oefenen op hoe Veiligheidsregio Flevoland wordt bestuurd en gefinancierd. De raad gebruikt haar macht om zeker te stellen dat de veiligheidsregio verantwoordelijk en transparant blijft in haar financiële beheer. Ze willen ook verzekeren dat de stijgende kosten niet te snel een te grote last worden voor de gemeente. Door actief deel te nemen aan het budgetteringsproces en te vragen om de effecten van financiële veranderingen te verzachten, probeert de gemeenteraad de belangen van haar burgers te beschermen en de kwaliteit van de openbare veiligheidsdiensten te handhaven.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24131


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.