Agendawijzer

Verklaring tegen Antisemitisme

Raadsnummer: 24091

Geschreven op: 03-04-2024 | Laatst bewerkt op: 19-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van het stadhuis van Almere gezien vanaf het stadhuisplein

Een veilige stad voor iedereen

Waar gaat het over?

Een aantal fracties hebben een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. ingediend die zich uitspreekt tegen antisemitisme. Deze actie volgt op een landelijke beweging waarbij de Tweede Kamer een verklaring tegen antisemitisme publiceerde, in reactie op een toename van antisemitische incidenten in Nederland. Het document roept op tot een veilige leefomgeving voor iedereen, vrij van bedreigingen en discriminatie op basis van afkomst.

Waarom praat de raad hierover?

Aanleiding voor het bespreken van dit onderwerp is de recente toename van antisemitische incidenten in Nederland. Dit gesprek volgt op een nationaal initiatief om antisemitisme te veroordelen en actie te ondernemen tegen dergelijke vormen van haat en discriminatie. De motie stelt voor om bij de landelijke verklaring aan te sluiten en concrete stappen te ondernemen om antisemitisme in Almere te bestrijden.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24091


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: