Gevonden artikelen

Voorzieningen raad

11-12-2021

Voluit: Verordening voorzieningen raadsleden en fracties 2019. Ofwel: afspraken over hoe de raad zijn werk organiseert.

Bekijken

Een druk jaar

17-12-2021

De raad had een druk jaar. Als nooit tevoren. In vijf grafieken tonen we u de cijfers. Begin volgend jaar verschijnt het vierjaar-verslag van de raad.  

Bekijken

23 juni - aangepaste agenda Politieke Markt

23-06-2022

De agenda van de Politieke Markt van 23 juni verandert waarschijnlijk vanwege een extra bespreking over de Floriade.

Bekijken

Gevonden pagina's

Politieke Markt

20-02-2020

In de meeste gemeenten betekent lokale politiek; heel veel agendapunten achter elkaar aan, ellenlang vergaderen en oneindige discussies. In Almere niet. Almere kent een heel efficiënt vergadersysteem dat we Politieke Markt noemen. Zo’n 35 donderdagen per jaar komt de Raad bijeen op de Politieke Markt. Tijdens deze vergaderingen verzamelen raadsleden informatie, delen ze elkaars mening, wegen alle belangen af en nemen zij de beslissingen. Allemaal namens de inwoners.

Bekijken

Vergaderagenda

25-02-2020

De Almeerse gemeenteraad vergadert en overlegt bijna elke donderdagavond op de Politieke Markt. Als inwoner van de gemeente Almere kunt u op deze bijeenkomsten altijd de lokale politiek van dichtbij meemaken in het stadhuis. U kunt tijdens deze vergaderingen informatie komen halen of brengen. Overigens zijn deze bijeenkomsten live te volgen via internet of op een ander tijdstip online terug te zien.

Bekijken

Bezoek de Politiek Markt

17-11-2021

De raadsleden zijn er voor de inwoners van Almere. Daarom is het belangrijk dat u betrokken bent bij de politiek. U bent dan ook meer dan welkom om de Politieke Markt op donderdagavond te bezoeken.  

Bekijken

Raadsbesluiten

23-06-2022

  Hieronder vindt u de raadsbesluiten van de laatste Politieke Markt.

Bekijken

Vergaderstructuur Politieke Markt

17-03-2022

Almere heeft geen commissievergaderingen op verschillende dagen in de week, zoals andere gemeenten dat wel hebben. In Almere zijn er carrouselvergaderingen op donderdag. De besluiten nemen de raadsleden tijdens de plenaire vergadering. U kunt bij beide vergaderingen gewooon aanwezig zijn.

Bekijken

Regels Politieke Markt

17-03-2022

Om te zorgen dat alles goed verloopt en iedereen weet wat hij kan en moet doen, zijn er regels voor de Politieke Markt opgesteld. Wij leggen u op deze pagina de belangrijkste zaken uit. Wij vragen hiervoor even uw aandacht.

Bekijken